Personnel Information

写真a

TOMII Shohei


Job title

Assistant Professor

Campus Career 【 display / non-display

 • 2012.04
  -
  2016.03
  Tokyo Medical and Dental University, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Medical and Dental Sciences, Systemic Organ Regulation, Human Pathology, Graduate Student
 • 2016.04
  -
  2017.03
  Tokyo Medical and Dental University, Medical Hospital, Central Clinical Facilities, Pathology, Assistant Professor
 • 2017.04
  -
  2018.03
  Tokyo Medical and Dental University, Medical Hospital, Central Clinical Facilities, Pathology, Assistant Professor
 • 2018.04
  -
  Now
  Tokyo Medical and Dental University, Medical Hospital, Central Clinical Facilities, Pathology, Assistant Professor
 • 2019.04
  -
  Now
  Tokyo Medical and Dental University, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Medical and Dental Sciences, Advanced Therapeutic Sciences, Surgical Pathology, Assistant Professor
 

Published Papers & Misc 【 display / non-display

 • Shunichi Baba, Takumi Akashi, Kou Kayamori, Tomoyuki Ohuchi, Ikuko Ogawa, Nobuhisa Kubota, Keisuke Nakano, Hitoshi Nagatsuka, Hiromasa Hasegawa, Kenichi Matsuzaka, Shohei Tomii, Keisuke Uchida, Noriko Katsuta, Takahiro Sekiya, Noboru Ando, Keiko Miura, Hironori Ishibashi, Yousuke Ariizumi, Takahiro Asakage, Yasuyuki Michi, Hiroyuki Harada, Kei Sakamoto, Yoshinobu Eishi, Kenichi Okubo, Tohru Ikeda. Homeobox transcription factor engrailed homeobox 1 is a possible diagnostic marker for adenoid cystic carcinoma and polymorphous adenocarcinoma. Pathol Int. 2021.02; 71 (2): 113-123. ( PubMed, DOI )

 • Shu Kato, Hiromichi Shimizu, Shohei Tomii, Hitoshi Uchida, Ami Kawamoto, Shuji Hibiya, Maiko Motobayashi, Kento Takenaka, Toshimitsu Fujii, Eiko Saito, Masakazu Nagahori, Kazuo Ohtsuka, Mariko Negi, Takumi Akashi, Takatoshi Matsuyama, Yusuke Kinugasa, Mamoru Watanabe. Substantial Epstein-Barr virus reactivation in a case of severe refractory ulcerative colitis: a possible role in exacerbation. Clin J Gastroenterol. 2021.01; ( PubMed, DOI )

 • Keiko Miura, Takumi Akashi, Takeshi Namiki, Tsunekazu Hishima, Yuan Bae, Urara Sakurai, Keimei Murano, Junichi Shiraishi, Masahiro Warabi, Toru Tanizawa, Michio Tanaka, Ekapot Bhunchet, Jiro Kumagai, Shinya Ayabe, Takahiro Sekiya, Noboru Ando, Hiroshi Shintaku, Yuko Kinowaki, Shohei Tomii, Susumu Kirimura, Kou Kayamori, Kurara Yamamoto, Takashi Ito, Yoshinobu Eishi. Engrailed Homeobox 1 and Cytokeratin 19 Are Independent Diagnostic Markers of Eccrine Porocarcinoma and Distinguish It From Squamous Cell Carcinoma. Am J Clin Pathol. 2020.09; 154 (4): 499-509. ( PubMed, DOI )

 • Yuka Kikuchi, Mio Mori, Tomoyuki Fujioka, Emi Yamaga, Goshi Oda, Tsuyoshi Nakagawa, Anri Koyanagi, Shohei Tomii, Kazunori Kubota, Ukihide Tateishi. Feasibility of ultrafast dynamic magnetic resonance imaging for the diagnosis of axillary lymph node metastasis: A case report. Eur J Radiol Open. 2020; 7 100261. ( PubMed, DOI )

 • Kenro Kawada, Taro Sugimoto, Ryuhei Okada,Kazuya Yamaguchi, Yudai Kawamura,Masafumi Okuda, Yuuichiro Kume,Andres Mora,Tairo Ryotokuji,Takuta Okada,Akihiro Hoshino,Yutaka Tokairin,Yausaki Nakajima,Yusuke kiyokawa,Fuminori Nomura,Yosuke Ariizumi, Shohei Tomii, Takashi Ito, Takahiro Asakage, Yusuke Kinugasa, Tatsuyuki Kawano. A case of simultaneous triple primary cancers of the hypopharynx, esophagus and stomach which were dissected by endoscopic laryngo-pharyngeal surgery combined with endoscopic submucosal dissection Open Journal of Gastroenterilogy. 2018.03; 8 (3): 94-102. ( DOI )

display all >>