Personnel Information

写真a

YOSHII Toshitaka


Job title

Professor

Birth date

1972

Mail Address

yoshii.orth@tmd.ac.jp

Graduating School 【 display / non-display

 • Tokyo Medical and Dental University, Faculty of Medicine, 1999, Graduated

Graduate School 【 display / non-display

 • Tokyo Medical and Dental University, Graduate School, Division of Medicine, Doctor's Course, 2008, Completed

Degree 【 display / non-display

 • M.D., Ph. D., Tokyo Medical and Dental University

Campus Career 【 display / non-display

 • 1900.01
  -
  2016.02
  Tokyo Medical and Dental University, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Medical and Dental Sciences, Advanced Therapeutic Sciences, Orthopaedic and Spinal Surgery, Assistant Professor
 • 2011.04
  -
  2016.06
  Tokyo Medical and Dental University, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Medical and Dental Sciences, Advanced Therapeutic Sciences, Orthopaedic and Spinal Surgery, Junior Associate Professor
 • 2016.07
  -
  2018.03
  Tokyo Medical and Dental University, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Medical and Dental Sciences, Advanced Therapeutic Sciences, Orthopaedic and Spinal Surgery, Associate Professor
 • 2018.04
  -
  2021.03
  Tokyo Medical and Dental University, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Medical and Dental Sciences, Advanced Therapeutic Sciences, Orthopaedic and Spinal Surgery, Associate Professor
 • 2021.04
  -
  2023.07
  Tokyo Medical and Dental University, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Medical and Dental Sciences, Advanced Therapeutic Sciences, Orthopaedic and Spinal Surgery, Associate Professor
 • 2023.08
  -
  Now
  Tokyo Medical and Dental University, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Medical and Dental Sciences, Advanced Therapeutic Sciences, Orthopaedic and Spinal Surgery, Professor

▼display all

Research Areas 【 display / non-display

 • Orthopedics

 

Published Papers & Misc 【 display / non-display

 1. Kentaro Yamada, Toshitaka Yoshii, Mikayo Toba, Atsushi Kudo, Satoru Egawa, Yu Matsukura, Takashi Hirai, Hiroyuki Inose, Kiyohide Fushimi, Atsushi Okawa. Risk Factors for Postoperative Unfavorable Ambulatory Status After Spinal Surgery for Metastatic Spinal Tumor. Spine (Phila Pa 1976). 2023.10; 48 (20): 1419-1426. ( PubMed, DOI )

 2. Ryosuke Hirota, Yoshinori Terashima, Hirofumi Ohnishi, Toshihiko Yamashita, Noriaki Yokogawa, Takeshi Sasagawa, Hiroaki Nakashima, Naoki Segi, Sadayuki Ito, Toru Funayama, Fumihiko Eto, Akihiro Yamaji, Kota Watanabe, Satoshi Nori, Kazuki Takeda, Takeo Furuya, Atsushi Yunde, Hideaki Nakajima, Tomohiro Yamada, Tomohiko Hasegawa, Hidenori Suzuki, Yasuaki Imajo, Shota Ikegami, Masashi Uehara, Hitoshi Tonomura, Munehiro Sakata, Ko Hashimoto, Yoshito Onoda, Kenichi Kawaguchi, Yohei Haruta, Nobuyuki Suzuki, Kenji Kato, Hiroshi Uei, Hirokatsu Sawada, Kazuo Nakanishi, Kosuke Misaki, Hidetomi Terai, Koji Tamai, Akiyoshi Kuroda, Gen Inoue, Kenichiro Kakutani, Yuji Kakiuchi, Katsuhito Kiyasu, Hiroyuki Tominaga, Hiroto Tokumoto, Yoichi Iizuka, Eiji Takasawa, Koji Akeda, Norihiko Takegami, Haruki Funao, Yasushi Oshima, Takashi Kaito, Daisuke Sakai, Toshitaka Yoshii, Tetsuro Ohba, Bungo Otsuki, Shoji Seki, Masashi Miyazaki, Masayuki Ishihara, Seiji Okada, Shiro Imagama, Satoshi Kato. Prognostic impact of respiratory dysfunction in elderly patients with cervical spinal cord injury and/or fractures: a multicenter survey. Eur Spine J. 2023.10; 32 (10): 3522-3532. ( PubMed, DOI )

 3. Jun Hashimoto, Yoto Oh, Kouhei Yamamoto, Toshitaka Yoshii, Kazuyuki Fukushima, Masanobu Kitagawa, Atsushi Okawa. Frequency and pathogenesis of periprosthetic atypical femoral fractures associated with total knee arthroplasty: A multicenter prospective study with complementary histopathological and biomechanical analysis. Injury. 2023.10; 111136. ( PubMed, DOI )

 4. Shingo Morishita, Toshitaka Yoshii, Hiroyuki Inose, Takashi Hirai, Masato Yuasa, Yu Matsukura, Takahisa Ogawa, Kiyohide Fushimi, Junya Katayanagi, Tetsuya Jinno, Atsushi Okawa, Takeo Fujiwara. Perioperative Complications of Laminoplasty in Degenerative Cervical Myelopathy -A Comparative Study Between Ossification of Posterior Longitudinal Ligament and Cervical Spondylotic Myelopathy Using a Nationwide Inpatient Database. Global Spine J. 2023.09; 13 (7): 1956-1963. ( PubMed, DOI )

 5. Yu Matsukura, Satoru Egawa, Hiroyuki Inose, Kenichiro Sakai, Kazuo Kusano, Shunji Tsutsui, Takashi Hirai, Kanichiro Wada, Keiichi Katsumi, Masao Koda, Atsushi Kimura, Takeo Furuya, Satoshi Maki, Narihito Nagoshi, Norihiro Nishida, Yukitaka Nagamoto, Yasushi Oshima, Kei Ando, Hiroaki Nakashima, Masahiko Takahata, Kanji Mori, Hideaki Nakajima, Kazuma Murata, Masayuki Miyagi, Takashi Kaito, Kei Yamada, Tomohiro Banno, Satoshi Kato, Tetsuro Ohba, Hiroshi Moridaira, Shunsuke Fujibayashi, Hiroyuki Katoh, Haruo Kanno, Hiroshi Taneichi, Shiro Imagama, Yoshiharu Kawaguchi, Katsushi Takeshita, Masaya Nakamura, Morio Matsumoto, Masashi Yamazaki, Atsushi Okawa, Toshitaka Yoshii. Preoperative Symptom Duration Influences Neurological Recovery and Patient-Reported Outcome Measures After Surgical Treatment of Cervical Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament. Spine (Phila Pa 1976). 2023.09; 48 (18): 1259-1265. ( PubMed, DOI )

 6. Takeo Furuya, Kenichiro Sakai, Toshitaka Yoshii, Masaaki Machino. Conservative Treatment and Surgical Indication of Cervical Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament. J Clin Med. 2023.09; 12 (17): 5719. ( PubMed, DOI )

 7. Hiroaki Nakashima, Shiro Imagama, Toshitaka Yoshii, Satoru Egawa, Kenichiro Sakai, Kazuo Kusano, Shinji Tsutsui, Takashi Hirai, Yu Matsukura, Kanichiro Wada, Keiichi Katsumi, Masao Koda, Atsushi Kimura, Takeo Furuya, Satoshi Maki, Narihito Nagoshi, Norihiro Nishida, Yukitaka Nagamoto, Yasushi Oshima, Kei Ando, Masahiko Takahata, Kanji Mori, Hideaki Nakajima, Kazuma Murata, Masayuki Miyagi, Takashi Kaito, Kei Yamada, Tomohiro Banno, Satoshi Kato, Tetsuro Ohba, Hiroshi Moridaira, Shunsuke Fujibayashi, Hiroyuki Katoh, Haruo Kanno, Hiroshi Taneichi, Yoshiharu Kawaguchi, Katsushi Takeshita, Masaya Nakamura, Atsushi Okawa, Masashi Yamazaki. Factors Associated With Loss of Cervical Lordosis After Laminoplasty for Patients With Cervical Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament: Data From a Prospective Multicenter Study. Spine (Phila Pa 1976). 2023.08; 48 (15): 1047-1056. ( PubMed, DOI )

 8. Takahisa Ogawa, Ryo Onuma, Morten T Kristensen, Toshitaka Yoshii, Takeo Fujiwara, Kiyohide Fushimi, Atsushi Okawa, Tetsuya Jinno. Association between additional weekend rehabilitation and in-hospital mortality in patients with hip fractures. Bone Joint J. 2023.08; 105-B (8): 872-879. ( PubMed, DOI )

 9. Atsuyuki Kawabata, Kenichiro Sakai, Kentaro Yamada, Kurando Utagawa, Jun Hashimoto, Shingo Morishita, Yu Matsukura, Takuya Oyaizu, Takashi Hirai, Hiroyuki Inose, Masaki Tomori, Ichiro Torigoe, Hiroaki Onuma, Kazuo Kusano, Kazuyuki Otani, Yoshiyasu Arai, Shigeo Shindo, Atsushi Okawa, Toshitaka Yoshii. The lower Osteotomy Level is Associated With Decreased Revision Surgery Due to Mechanical Complications After Three-Column Osteotomy in Patients With Adult Spinal Deformity: A Multi-Institutional Retrospective Study. Global Spine J. 2023.08; 21925682231196449. ( PubMed, DOI )

 10. Masayuki Miyagi, Gen Inoue, Toshitaka Yoshii, Satoru Egawa, Kenichiro Sakai, Kazuo Kusano, Yukihiro Nakagawa, Takashi Hirai, Kanichiro Wada, Keiichi Katsumi, Atsushi Kimura, Takeo Furuya, Narihito Nagoshi, Tsukasa Kanchiku, Yukitaka Nagamoto, Yasushi Oshima, Hiroaki Nakashima, Kei Ando, Masahiko Takahata, Kanji Mori, Hideaki Nakajima, Kazuma Murata, Shunji Matsunaga, Takashi Kaito, Kei Yamada, Sho Kobayashi, Satoshi Kato, Tetsuro Ohba, Satoshi Inami, Shunsuke Fujibayashi, Hiroyuki Katoh, Haruo Kanno, Masao Koda, Hiroshi Takahashi, Shinsuke Ikeda, Shiro Imagama, Yoshiharu Kawaguchi, Katsushi Takeshita, Morio Matsumoto, Masashi Takaso, Atsushi Okawa, Masashi Yamazaki. Residual Neuropathic Pain in Postoperative Patients With Cervical Ossification of Posterior Longitudinal Ligament. Clin Spine Surg. 2023.07; 36 (6): E277-E282. ( PubMed, DOI )

 11. Narihito Nagoshi, Toshitaka Yoshii, Satoru Egawa, Kenichiro Sakai, Kazuo Kusano, Shunji Tsutsui, Takashi Hirai, Yu Matsukura, Kanichiro Wada, Keiichi Katsumi, Masao Koda, Atsushi Kimura, Takeo Furuya, Yasunori Sato, Satoshi Maki, Norihiro Nishida, Yukitaka Nagamoto, Yasushi Oshima, Kei Ando, Hiroaki Nakashima, Masahiko Takahata, Kanji Mori, Hideaki Nakajima, Kazuma Murata, Masayuki Miyagi, Takashi Kaito, Kei Yamada, Tomohiro Banno, Satoshi Kato, Tetsuro Ohba, Hiroshi Moridaira, Shunsuke Fujibayashi, Hiroyuki Katoh, Haruo Kanno, Kota Watanabe, Hiroshi Taneichi, Shiro Imagama, Yoshiharu Kawaguchi, Katsushi Takeshita, Masaya Nakamura, Morio Matsumoto, Masashi Yamazaki. Comparison of Surgical Outcomes of Anterior and Posterior Fusion Surgeries for K-line (-) Cervical Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament: A Prospective Multicenter Study. Spine (Phila Pa 1976). 2023.07; 48 (13): 937-943. ( PubMed, DOI )

 12. Takumi Kaku, Yoto Oh, Shingo Sato, Hirotaka Koyanagi, Yuki Funauchi, Takashi Hirai, Masato Yuasa, Yu Matsukura, Toshitaka Yoshii, Tsuyoshi Nakagawa, Satoshi Miyake, Atsushi Okawa. Prevalence of Precursory Signs of Atypical Femoral Fractures in Patients Receiving Bone-Modifying Agents for Bone Metastases: A Cross-Sectional Study. JBMR Plus. 2023.07; 7 (7): e10749. ( PubMed, DOI )

 13. Naoki Segi, Hiroaki Nakashima, Masaaki Machino, Sadayuki Ito, Noriaki Yokogawa, Takeshi Sasagawa, Toru Funayama, Fumihiko Eto, Akihiro Yamaji, Kota Watanabe, Satoshi Nori, Kazuki Takeda, Takeo Furuya, Atsushi Yunde, Hideaki Nakajima, Tomohiro Yamada, Tomohiko Hasegawa, Yoshinori Terashima, Ryosuke Hirota, Hidenori Suzuki, Yasuaki Imajo, Shota Ikegami, Masashi Uehara, Hitoshi Tonomura, Munehiro Sakata, Ko Hashimoto, Yoshito Onoda, Kenichi Kawaguchi, Yohei Haruta, Nobuyuki Suzuki, Kenji Kato, Hiroshi Uei, Hirokatsu Sawada, Kazuo Nakanishi, Kosuke Misaki, Hidetomi Terai, Koji Tamai, Eiki Shirasawa, Gen Inoue, Kenichiro Kakutani, Yuji Kakiuchi, Yoichi Iizuka, Eiji Takasawa, Koji Akeda, Norihiko Takegami, Katsuhito Kiyasu, Hiroyuki Tominaga, Hiroto Tokumoto, Haruki Funao, Yasushi Oshima, Toshitaka Yoshii, Takashi Kaito, Daisuke Sakai, Tetsuro Ohba, Shoji Seki, Bungo Otsuki, Masayuki Ishihara, Masashi Miyazaki, Seiji Okada, Shiro Imagama, Satoshi Kato. Prognosis of Cervical Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis-Related Spine Injuries in Elderly Patients: Analyses of Both Fracture and Spinal Cord Injury Without Fracture. Global Spine J. 2023.07; 21925682231186757. ( PubMed, DOI )

 14. Tomoyuki Tanaka, Yuri Miyakoshi, Yutaka Kobayashi, Sun Xiaolong, Yu Daiyang, Hiroki Ochi, Shingo Sato, Tsuyoshi Kato, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa, Philipp Kaldis, Hiroyuki Inose. Regulation of Osteoblast to Osteocyte Differentiation by Cyclin-Dependent Kinase-1. Adv Biol (Weinh). 2023.07; e2300136. ( PubMed, DOI )

 15. Yoshinao Koike, Masahiko Takahata, Masahiro Nakajima, Nao Otomo, Hiroyuki Suetsugu, Xiaoxi Liu, Tsutomu Endo, Shiro Imagama, Kazuyoshi Kobayashi, Takashi Kaito, Satoshi Kato, Yoshiharu Kawaguchi, Masahiro Kanayama, Hiroaki Sakai, Takashi Tsuji, Takeshi Miyamoto, Hiroyuki Inose, Toshitaka Yoshii, Masafumi Kashii, Hiroaki Nakashima, Kei Ando, Yuki Taniguchi, Kazuhiro Takeuchi, Shuji Ito, Kohei Tomizuka, Keiko Hikino, Yusuke Iwasaki, Yoichiro Kamatani, Shingo Maeda, Hideaki Nakajima, Kanji Mori, Atsushi Seichi, Shunsuke Fujibayashi, Tsukasa Kanchiku, Kei Watanabe, Toshihiro Tanaka, Kazunobu Kida, Sho Kobayashi, Masahito Takahashi, Kei Yamada, Hiroshi Takuwa, Hsing-Fang Lu, Shumpei Niida, Kouichi Ozaki, Yukihide Momozawa, , Masashi Yamazaki, Atsushi Okawa, Morio Matsumoto, Norimasa Iwasaki, Chikashi Terao, Shiro Ikegawa. Genetic insights into ossification of the posterior longitudinal ligament of the spine. Elife. 2023.07; 12 e86514. ( PubMed, DOI )

 16. Naoto Watanabe, Takahisa Ogawa, Ryohei Takada, Yusuke Amano, Tetsuya Jinno, Hideyuki Koga, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa, Kazumasa Miyatake. Association of osteoporosis and high serum homocysteine levels with intraoperative periprosthetic fracture during total hip arthroplasty: a propensity-score matching analysis. Arch Orthop Trauma Surg. 2023.07; ( PubMed, DOI )

 17. Hiroyuki Inose, Tsuyoshi Kato, Yu Matsukura, Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Shigenori Kawabata, Kunihiko Takahashi, Atsushi Okawa. Factors influencing the long-term outcomes of instrumentation surgery for degenerative lumbar spondylolisthesis: a post-hoc analysis of a prospective randomized study. Spine J. 2023.06; 23 (6): 799-804. ( PubMed, DOI )

 18. Hidenori Suzuki, Masahiro Funaba, Yasuaki Imajo, Noriaki Yokogawa, Takeshi Sasagawa, Kei Ando, Hiroaki Nakashima, Naoki Segi, Toru Funayama, Fumihiko Eto, Kota Watanabe, Junichi Yamane, Takeo Furuya, Hideaki Nakajima, Tomohiko Hasegawa, Yoshinori Terashima, Shota Ikegami, Gen Inoue, Takashi Kaito, Satoshi Kato, Japan Association of Spine Surgeons with Ambition (JASA) Study Group:Koji Akeda, Haruki Funao, Ko Hashimoto, Yohei Haruta, Ryosuke Hirota, Yoichi Iizuka, Shiro Imagama, Masayuki Ishihara, Yuji Kakiuchi, Kenichiro Kakutani, Kenji Kato, Kenichi Kawaguchi, Katsuhito Kiyasu, Kosuke Misaki, Masashi Miyazaki, Kazuo Nakanishi, Tetsuro Ohba, Seiji Okada, Yoshito Onoda, Yasushi Oshima, Bungo Otsuki, Daisuke Sakai, Takuya Sakamoto, Munehiro Sakata, Munehiro Sakata, Hirokatsu Sawada, Shoji Seki, Eiki Shirasawa, Nobuyuki Suzuki, Eiji Takasawa, Kazuki Takeda, Norihiko Takegami, Koji Tamai, Hidetomi Terai, Hiroto Tokumoto, Hiroyuki Tominaga, Hitoshi Tonomura, Tomohiro Yamada, Akihiro Yamaji, Toshitaka Yoshii, Atsushi Yunde, Masashi Uehara, Hiroshi Uei. Blunt Cerebrovascular Injury in the Elderly With Traumatic Cervical Spine Injuries: Results of a Retrospective Multi-Center Study of 1512 Cases in Japan. J Neurotrauma. 2023.06; 40 (11-12): 1164-1172. ( PubMed, DOI )

 19. Takuya Ibara, Ryota Matsui, Takafumi Koyama, Eriku Yamada, Akiko Yamamoto, Kazuya Tsukamoto, Hidetoshi Kaburagi, Akimoto Nimura, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa, Hideo Saito, Yuta Sugiura, Koji Fujita. Screening for degenerative cervical myelopathy with the 10-second grip-and-release test using a smartphone and machine learning: A pilot study. Digit Health. 2023.06; 9 20552076231179030. ( PubMed, DOI )

 20. Eriku Yamada, Koji Fujita, Takuro Watanabe, Takafumi Koyama, Takuya Ibara, Akiko Yamamoto, Kazuya Tsukamoto, Hidetoshi Kaburagi, Akimoto Nimura, Toshitaka Yoshii, Yuta Sugiura, Atsushi Okawa. A screening method for cervical myelopathy using machine learning to analyze a drawing behavior. Sci Rep. 2023.06; 13 (1): 10015. ( PubMed, DOI )

 21. Hiroyuki Inose, Takuya Takahashi, Yu Matsukura, Jun Hashimoto, Kurando Utagawa, Satoru Egawa, Kentaro Yamada, Takashi Hirai, Kunihiko Takahashi, Toshitaka Yoshii. Effect of vitamin D deficiency on surgical outcomes of degenerative cervical myelopathy. N Am Spine Soc J. 2023.06; 15 100239. ( PubMed, DOI )

 22. Kenichiro Sakai, Toshitaka Yoshii, Yoshiyasu Arai, Takashi Hirai, Ichiro Torigoe, Hiroyuki Inose, Masaki Tomori, Kyohei Sakaki, Masato Yuasa, Tsuyoshi Yamada, Yu Matsukura, Takuya Oyaizu, Shingo Morishita, Atsushi Okawa. K-Line Tilt is a Predictor of Postoperative Kyphotic Deformity After Laminoplasty for Cervical Myelopathy Caused by Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament. Global Spine J. 2023.05; 13 (4): 1005-1010. ( PubMed, DOI )

 23. Takuya Takahashi, Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Hiroyuki Inose, Masato Yuasa, Yu Matsukura, Shingo Morishita, Yutaka Kobayashi, Kurando Utagawa, Atsuyuki Kawabata, Jun Hashimoto, Tomoyuki Tanaka, Takayuki Motoyoshi, Motonori Hashimoto, Shigenori Kawabata, Atsushi Okawa. Risk factors for recurrence and regrowth of spinal schwannoma. J Orthop Sci. 2023.05; 28 (3): 554-559. ( PubMed, DOI )

 24. Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Hiroyuki Inose, Yu Matsukura, Yuki Funauchi, Satoru Egawa, Kurando Utagawa, Jun Hashimoto, Mariko Nishizawa, Kohei Yamamoto, Atsushi Okawa. Intraosseous Aggressive Schwannoma in the Lumbar Spine: A Case Report. Spine Surg Relat Res. 2023.05; 7 (3): 288-292. ( PubMed, DOI )

 25. Mitsuru Yagi, Nobuyuki Fujita, Tomohiko Hasegawa, Gen Inoue, Yoshihisa Kotani, Seiji Ohtori, Sumihisa Orita, Yasushi Oshima, Daisuke Sakai, Toshinori Sakai, Hiroshi Taneichi, Daisuke Togawa, Kazuo Nakanishi, Hiroaki Nakashima, Toshitaka Yoshii, Masaya Nakamura, Motoki Iwasaki, Masahiko Watanabe, Hirotaka Haro, Tokumi Kanemura, Naobumi Hosogane, . Nationwide Survey of the Surgical Complications Associated with Lateral Lumbar Interbody Fusion in 2015-2020. Spine Surg Relat Res. 2023.05; 7 (3): 249-256. ( PubMed, DOI )

 26. Akira Yoshizawa, Kazuharu Nakagawa, Kanako Yoshimi, Motonori Hashimoto, Kota Aritaki, Miki Ishii, Kohei Yamaguchi, Ayako Nakane, Atsuyuki Kawabata, Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Masaomi Ikeda, Atsushi Okawa, Haruka Tohara. Analysis of swallowing function after anterior/posterior surgery for cervical degenerative disorders and factors related to the occurrence of postoperative dysphagia. Spine J. 2023.04; 23 (4): 513-522. ( PubMed, DOI )

 27. Hiroaki Onuma, Kenichiro Sakai, Yoshiyasu Arai, Ichiro Torigoe, Masaki Tomori, Kyohei Sakaki, Takashi Hirai, Satoru Egawa, Yutaka Kobayashi, Atsushi Okawa, Toshitaka Yoshii. Augmented Reality Support for Anterior Decompression and Fusion Using Floating Method for Cervical Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament. J Clin Med. 2023.04; 12 (8): 2898. ( PubMed, DOI )

 28. Shuta Ushio, Toshitaka Yoshii, Kazuyuki Otani, Shigeo Shindo, Kouichi Mizuno, Kazuo Kusano, Tsuyoshi Yamada, Hiroyuki Inose, Takashi Hirai, Masato Yuasa, Atsuyuki Kawabata, Osamu Nakai, Atsushi Okawa. Pelvic incidence is a risk factor for lower instrumented vertebra failure in adult spinal deformity patients who underwent corrective fusion terminating at the L5 vertebra. J Orthop Sci. 2023.03; 28 (2): 302-307. ( PubMed, DOI )

 29. Hiroyuki Inose, Tsuyoshi Kato, Shoichi Ichimura, Hiroaki Nakamura, Masatoshi Hoshino, Shinji Takahashi, Daisuke Togawa, Toru Hirano, Yasuaki Tokuhashi, Tetsuro Ohba, Hirotaka Haro, Takashi Tsuji, Kimiaki Sato, Yutaka Sasao, Masahiko Takahata, Koji Otani, Suketaka Momoshima, Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Kunihiko Takahashi, Atsushi Okawa. Factors affecting the quality of life in the chronic phase of thoracolumbar osteoporotic vertebral fracture managed conservatively with a brace. Spine J. 2023.03; 23 (3): 425-432. ( PubMed, DOI )

 30. Koji Tamai, Hidetomi Terai, Hiroaki Nakamura, Noriaki Yokogawa, Takeshi Sasagawa, Hiroaki Nakashima, Naoki Segi, Sadayuki Ito, Toru Funayama, Fumihiko Eto, Akihiro Yamaji, Kota Watanabe, Junichi Yamane, Kazuki Takeda, Takeo Furuya, Atsushi Yunde, Hideaki Nakajima, Tomohiro Yamada, Tomohiko Hasegawa, Yoshinori Terashima, Ryosuke Hirota, Hidenori Suzuki, Yasuaki Imajo, Shota Ikegami, Masashi Uehara, Hitoshi Tonomura, Munehiro Sakata, Ko Hashimoto, Yoshito Onoda, Kenichi Kawaguchi, Yohei Haruta, Nobuyuki Suzuki, Kenji Kato, Hiroshi Uei, Hirokatsu Sawada, Kazuo Nakanishi, Kosuke Misaki, Akiyoshi Kuroda, Gen Inoue, Kenichiro Kakutani, Yuji Kakiuchi, Katsuhito Kiyasu, Hiroyuki Tominaga, Hiroto Tokumoto, Yoichi Iizuka, Eiji Takasawa, Koji Akeda, Norihiko Takegami, Haruki Funao, Yasushi Oshima, Takashi Kaito, Daisuke Sakai, Toshitaka Yoshii, Tetsuro Ohba, Bungo Otsuki, Shoji Seki, Masashi Miyazaki, Masayuki Ishihara, Seiji Okada, Shiro Imagama, Satoshi Kato. Delirium Risk Score in Elderly Patients with Cervical Spinal Cord Injury and/or Cervical Fracture. J Clin Med. 2023.03; 12 (6): 2387. ( PubMed, DOI )

 31. Naoki Yamamoto, Ryohei Takada, Tetsuya Jinno, Kazumasa Miyatake, Naoto Watanabe, Hideyuki Koga, Toshitaka Yoshii, Kazuyoshi Yagishita, Atsushi Okawa. Wear rate and osteolysis in two types of second-generation annealed highly cross-linked polyethylene in total hip arthroplasty: A retrospective comparative study with a minimum of five years. Orthop Traumatol Surg Res. 2023.02; 109 (1): 103147. ( PubMed, DOI )

 32. Sadayuki Ito, Hiroaki Nakashima, Toshitaka Yoshii, Satoru Egawa, Kenichiro Sakai, Kazuo Kusano, Shinji Tsutui, Takashi Hirai, Yu Matsukura, Kanichiro Wada, Keiichi Katsumi, Masao Koda, Atsushi Kimura, Takeo Furuya, Satoshi Maki, Narihito Nagoshi, Norihiro Nishida, Yukitaka Nagamoto, Yasushi Oshima, Kei Ando, Masahiko Takahata, Kanji Mori, Hideaki Nakajima, Kazuma Murata, Masayuki Miyagi, Takashi Kaito, Kei Yamada, Tomohiro Banno, Satoshi Kato, Tetsuro Ohba, Satoshi Inami, Shunsuke Fujibayashi, Hiroyuki Katoh, Haruo Kanno, Masahiro Oda, Kensaku Mori, Hiroshi Taneichi, Yoshiharu Kawaguchi, Katsushi Takeshita, Morio Matsumoto, Masashi Yamazaki, Atsushi Okawa, Shiro Imagama. Deep learning-based prediction model for postoperative complications of cervical posterior longitudinal ligament ossification. Eur Spine J. 2023.02; ( PubMed, DOI )

 33. Takuya Takahashi, Toshitaka Yoshii, Kanji Mori, Shigeto Kobayashi, Hisashi Inoue, Kurisu Tada, Naoto Tamura, Takashi Hirai, Nobuhiro Sugimura, Narihito Nagoshi, Satoshi Maki, Keiichi Katsumi, Masao Koda, Kazuma Murata, Kazuhiro Takeuchi, Hiroaki Nakashima, Shiro Imagama, Yoshiharu Kawaguchi, Masashi Yamazaki, Atsushi Okawa. Comparison of radiological characteristics between diffuse idiopathic skeletal hyperostosis and ankylosing spondylitis: a multicenter study. Sci Rep. 2023.02; 13 (1): 1849. ( PubMed, DOI )

 34. Yohei Yamada, Noriaki Yokogawa, Satoshi Kato, Takeshi Sasagawa, Hiroyuki Tsuchiya, Hiroaki Nakashima, Naoki Segi, Sadayuki Ito, Toru Funayama, Fumihiko Eto, Akihiro Yamaji, Junichi Yamane, Satoshi Nori, Takeo Furuya, Atsushi Yunde, Hideaki Nakajima, Tomohiro Yamada, Tomohiko Hasegawa, Yoshinori Terashima, Ryosuke Hirota, Hidenori Suzuki, Yasuaki Imajo, Shota Ikegami, Masashi Uehara, Hitoshi Tonomura, Munehiro Sakata, Ko Hashimoto, Yoshito Onoda, Kenichi Kawaguchi, Yohei Haruta, Nobuyuki Suzuki, Kenji Kato, Hiroshi Uei, Hirokatsu Sawada, Kazuo Nakanishi, Kosuke Misaki, Hidetomi Terai, Koji Tamai, Akiyoshi Kuroda, Gen Inoue, Kenichiro Kakutani, Yuji Kakiuchi, Katsuhito Kiyasu, Hiroyuki Tominaga, Hiroto Tokumoto, Yoichi Iizuka, Eiji Takasawa, Koji Akeda, Norihiko Takegami, Haruki Funao, Yasushi Oshima, Takashi Kaito, Daisuke Sakai, Toshitaka Yoshii, Tetsuro Ohba, Bungo Otsuki, Shoji Seki, Masashi Miyazaki, Masayuki Ishihara, Seiji Okada, Shiro Imagama, Kota Watanabe. Effects of Dementia on Outcomes after Cervical Spine Injuries in Elderly Patients: Evaluation of 1512 Cases in a Nationwide Multicenter Study in Japan. J Clin Med. 2023.02; 12 (5): 1867. ( PubMed, DOI )

 35. Kyohei Sakaki, Kenichiro Sakai, Yoshiyasu Arai, Ichiro Torigoe, Masaki Tomori, Takashi Hirai, Hiroaki Onuma, Yutaka Kobayashi, Atsushi Okawa, Toshitaka Yoshii. Prospective Comparative Study of Dysphagia after Subaxial Cervical Spine Surgery: Cervical Spondylotic Myelopathy and Posterior Longitudinal Ligament Ossification. J Clin Med. 2023.02; 12 (5): 1774. ( PubMed, DOI )

 36. Takahisa Ogawa, Kazuyuki Fukushima, Miyuki Niimi, Haggai Schermann, Takayuki Motoyoshi, Janelle Moross, Motonori Hashimoto, Takashi Hirai, Takeo Fujiwara, Atsushi Okawa, Yoshiro Kurosa, Toshitaka Yoshii. A Comparison of Spinopelvic Alignment and Quality of Life between Farmers and Non-Farmers: A Cross-Sectional Population-Based Study in a Japanese Rural Area. J Clin Med. 2023.02; 12 (4): 1393. ( PubMed, DOI )

 37. Shun Okuwaki, Toru Funayama, Masao Koda, Fumihiko Eto, Akihiro Yamaji, Noriaki Yokogawa, Takeshi Sasagawa, Kei Ando, Hiroaki Nakashima, Naoki Segi, Kota Watanabe, Satoshi Nori, Kazuki Takeda, Takeo Furuya, Atsushi Yunde, Hideaki Nakajima, Tomohiro Yamada, Tomohiko Hasegawa, Yoshinori Terashima, Ryosuke Hirota, Hidenori Suzuki, Yasuaki Imajo, Shota Ikegami, Masashi Uehara, Hitoshi Tonomura, Munehiro Sakata, Ko Hashimoto, Yoshito Onoda, Kenichi Kawaguchi, Yohei Haruta, Nobuyuki Suzuki, Kenji Kato, Hiroshi Uei, Hirokatsu Sawada, Kazuo Nakanishi, Kosuke Misaki, Hidetomi Terai, Koji Tamai, Eiki Shirasawa, Gen Inoue, Kenichiro Kakutani, Yuji Kakiuchi, Katsuhito Kiyasu, Hiroyuki Tominaga, Hiroto Tokumoto, Yoichi Iizuka, Eiji Takasawa, Koji Akeda, Norihiko Takegami, Haruki Funao, Yasushi Oshima, Takashi Kaito, Daisuke Sakai, Toshitaka Yoshii, Tetsuro Ohba, Bungo Otsuki, Shoji Seki, Masashi Miyazaki, Masayuki Ishihara, Seiji Okada, Shiro Imagama, Satoshi Kato. Characteristics of the cervical spine and cervical cord injuries in older adults with cervical ossification of the posterior longitudinal ligament. Sci Rep. 2023.02; 13 (1): 2689. ( PubMed, DOI )

 38. Kyohei Sakaki, Toshitaka Yoshii, Yoshiyasu Arai, Ichiro Torigoe, Masaki Tomori, Hiroaki Onuma, Takahisa Ogawa, Akihiro Hirakawa, Kenichiro Sakai, Atsushi Okawa. Effectiveness of Lumbosacral Orthosis After Discectomy for Lumbar Disk Herniation: A Prospective Comparative Study. Spine (Phila Pa 1976). 2023.01; 48 (1): 15-20. ( PubMed, DOI )

 39. Masahiko Watanabe, Hirotaka Chikuda, Yasushi Fujiwara, Takeo Furuya, Tsukasa Kanchiku, Narihito Nagoshi, Norimitsu Wakao, Toshitaka Yoshii, Toshihiko Taguchi. Japanese Orthopaedic Association (JOA) Clinical practice guidelines on the Management of Cervical Spondylotic Myelopathy,2020 - Secondary publication. J Orthop Sci. 2023.01; 28 (1): 1-45. ( PubMed, DOI )

 40. Naoki Segi, Hiroaki Nakashima, Masaaki Machino, Sadayuki Ito, Noriaki Yokogawa, Takeshi Sasagawa, Toru Funayama, Fumihiko Eto, Kota Watanabe, Satoshi Nori, Takeo Furuya, Atsushi Yunde, Hideaki Nakajima, Tomohiko Hasegawa, Tomohiro Yamada, Yoshinori Terashima, Ryosuke Hirota, Hidenori Suzuki, Yasuaki Imajo, Shota Ikegami, Masashi Uehara, Hitoshi Tonomura, Munehiro Sakata, Ko Hashimoto, Yoshito Onoda, Kenichi Kawaguchi, Yohei Haruta, Nobuyuki Suzuki, Kenji Kato, Hiroshi Uei, Hirokatsu Sawada, Kazuo Nakanishi, Kosuke Misaki, Hidetomi Terai, Koji Tamai, Gen Inoue, Eiki Shirasawa, Kenichiro Kakutani, Yoichi Iizuka, Eiji Takasawa, Koji Akeda, Katsuhito Kiyasu, Hiroyuki Tominaga, Hiroto Tokumoto, Haruki Funao, Yasushi Oshima, Toshitaka Yoshii, Takashi Kaito, Daisuke Sakai, Tetsuro Ohba, Shoji Seki, Bungo Otsuki, Masayuki Ishihara, Masashi Miyazaki, Seiji Okada, Shiro Imagama, Satoshi Kato. Epidemiology of Cervical Fracture/Cervical Spinal Cord Injury and Changes in Surgical Treatment Modalities in Elderly Individuals During a 10-year Period: A Nationwide Multicenter Study in Japan. Global Spine J. 2023.01; 21925682231151643. ( PubMed, DOI )

 41. Motoya Kobayashi, Noriaki Yokogawa, Satoshi Kato, Takeshi Sasagawa, Hiroyuki Tsuchiya, Hiroaki Nakashima, Naoki Segi, Sadayuki Ito, Toru Funayama, Fumihiko Eto, Akihiro Yamaji, Junichi Yamane, Satoshi Nori, Takeo Furuya, Atsushi Yunde, Hideaki Nakajima, Tomohiro Yamada, Tomohiko Hasegawa, Yoshinori Terashima, Ryosuke Hirota, Hidenori Suzuki, Yasuaki Imajo, Shota Ikegami, Masashi Uehara, Hitoshi Tonomura, Munehiro Sakata, Ko Hashimoto, Yoshito Onoda, Kenichi Kawaguchi, Yohei Haruta, Nobuyuki Suzuki, Kenji Kato, Hiroshi Uei, Hirokatsu Sawada, Kazuo Nakanishi, Kosuke Misaki, Hidetomi Terai, Koji Tamai, Akiyoshi Kuroda, Gen Inoue, Kenichiro Kakutani, Yuji Kakiuchi, Katsuhito Kiyasu, Hiroyuki Tominaga, Hiroto Tokumoto, Yoichi Iizuka, Eiji Takasawa, Koji Akeda, Norihiko Takegami, Haruki Funao, Yasushi Oshima, Takashi Kaito, Daisuke Sakai, Toshitaka Yoshii, Tetsuro Ohba, Bungo Otsuki, Shoji Seki, Masashi Miyazaki, Masayuki Ishihara, Seiji Okada, Shiro Imagama, Kota Watanabe. Risk Factors for Early Mortality in Older Patients with Traumatic Cervical Spine Injuries-A Multicenter Retrospective Study of 1512 Cases. J Clin Med. 2023.01; 12 (2): 708. ( PubMed, DOI )

 42. Satoshi Nori, Kota Watanabe, Kazuki Takeda, Junichi Yamane, Hitoshi Kono, Noriaki Yokogawa, Takeshi Sasagawa, Kei Ando, Hiroaki Nakashima, Naoki Segi, Toru Funayama, Fumihiko Eto, Akihiro Yamaji, Takeo Furuya, Atsushi Yunde, Hideaki Nakajima, Tomohiro Yamada, Tomohiko Hasegawa, Yoshinori Terashima, Ryosuke Hirota, Hidenori Suzuki, Yasuaki Imajo, Shota Ikegami, Masashi Uehara, Hitoshi Tonomura, Munehiro Sakata, Ko Hashimoto, Yoshito Onoda, Kenichi Kawaguchi, Yohei Haruta, Hiroshi Uei, Hirokatsu Sawada, Kazuo Nakanishi, Kosuke Misaki, Hidetomi Terai, Koji Tamai, Eiki Shirasawa, Gen Inoue, Katsuhito Kiyasu, Yoichi Iizuka, Eiji Takasawa, Haruki Funao, Takashi Kaito, Toshitaka Yoshii, Masayuki Ishihara, Seiji Okada, Shiro Imagama, Satoshi Kato. Influence of the timing of surgery for cervical spinal cord injury without bone injury in the elderly: A retrospective multicenter study. J Orthop Sci. 2023.01; S0949-2658 (23): 00010-6. ( PubMed, DOI )

 43. Kentaro Yamada, Yusuke Hori, Toshitaka Yoshii, Shunki Iemura, Atsushi Okawa. Pneumothorax by Penetrating Endplate Screw for Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis-Related Thoracolumbar Fracture. Cureus. 2023.01; 15 (1): e33440. ( PubMed, DOI )

 44. Kota Aritaki, Kazuharu Nakagawa, Kanako Yoshimi, Akira Yoshizawa, Shohei Hasegawa, Ryosuke Yanagida, Motonori Hashimoto, Takashi Hirai, Kohei Yamaguchi, Ayako Nakane, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa, Haruka Tohara . Kinematic analysis of chewing and swallowing function after cervical spine surgery European Spine Journal. 2023; ( DOI )

 45. Gen Inoue, Masayuki Miyagi, Wataru Saito, Eiki Shirasawa, Kentaro Uchida, Naobumi Hosogane, Kei Watanabe, Keiichi Katsumi, Takashi Kaito, Tomoya Yamashita, Hiroyasu Fujiwara, Yukitaka Nagamoto, Kenya Nojiri, Satoshi Suzuki, Eijiro Okada, Seiji Ueda, Tomohiro Hikata, Yuta Shiono, Kota Watanabe, Hidetomi Terai, Koji Tamai, Yuji Matsuoka, Hidekazu Suzuki, Hirosuke Nishimura, Atsushi Tagami, Shuta Yamada, Shinji Adachi, Seiji Ohtori, Takeo Furuya, Sumihisa Orita, Kazuhide Inage, Toshitaka Yoshii, Shuta Ushio, Haruki Funao, Norihiro Isogai, Katsumi Harimaya, Seiji Okada, Kenichi Kawaguchi, Nobuhiko Yokoyama, Hidekazu Oishi, Toshio Doi, Katsuhito Kiyasu, Shiro Imagama, Kei Ando, Kazuyoshi Kobayashi, Daisuke Sakai, Masahiro Tanaka, Atsushi Kimura, Hirokazu Inoue, Atsushi Nakano, Shota Ikegami, Masayuki Shimizu, Toshimasa Futatsugi, Kenichiro Kakutani, Takashi Yurube, Kazuyoshi Nakanishi, Masashi Oshima, Hiroshi Uei, Yasuchika Aoki, Masahiko Takahata, Akira Iwata, Hirooki Endo, Shoji Seki, Hideki Murakami, Satoshi Kato, Katsuhito Yoshioka, Michio Hongo, Tetsuya Abe, Toshinori Tsukanishi, Masashi Takaso, Ken Ishii. Effect of low body mass index on clinical recovery after fusion surgery for osteoporotic vertebral fracture: A retrospective, multicenter study of 237 cases. Medicine (Baltimore). 2022.12; 101 (52): e32330. ( PubMed, DOI )

 46. Naoto Watanabe, Kazumasa Miyatake, Ryohei Takada, Takahisa Ogawa, Yusuke Amano, Tetsuya Jinno, Hideyuki Koga, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa. The prevalence and treatment of osteoporosis in patients undergoing total hip arthroplasty and the levels of biochemical markers of bone turnover. Bone Joint Res. 2022.12; 11 (12): 873-880. ( PubMed, DOI )

 47. Takahisa Ogawa, Tetsuya Tachibana, Norio Yamamoto, Kazuhiko Udagawa, Hiroki Kobayashi, Kiyohide Fushimi, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa, Tetsuya Jinno. Patient body mass index modifies the association between waiting time for hip fracture surgery and in-hospital mortality: A multicenter retrospective cohort study. J Orthop Sci. 2022.11; 27 (6): 1291-1297. ( PubMed, DOI )

 48. Kenichiro Sakai, Toshitaka Yoshii, Yoshiyasu Arai, Takashi Hirai, Ichiro Torigoe, Hiroyuki Inose, Masaki Tomori, Kyohei Sakaki, Masato Yuasa, Tsuyoshi Yamada, Yu Matsukura, Takuya Oyaizu, Shingo Morishita, Atsushi Okawa. A comparative study of surgical outcomes between anterior cervical discectomy with fusion and selective laminoplasty for cervical spondylotic myelopathy. J Orthop Sci. 2022.11; 27 (6): 1228-1233. ( PubMed, DOI )

 49. Kenichiro Sakai, Toshitaka Yoshii, Yoshiyasu Arai, Takashi Hirai, Ichiro Torigoe, Hiroyuki Inose, Masaki Tomori, Kyohei Sakaki, Yu Matsukura, Atsushi Okawa. Impact of preoperative cervical sagittal alignment for cervical myelopathy caused by ossification of the posterior longitudinal ligament on surgical treatment. J Orthop Sci. 2022.11; 27 (6): 1208-1214. ( PubMed, DOI )

 50. Toshitaka Yoshii, Shingo Morishita, Satoru Egawa, Kenichiro Sakai, Kazuo Kusano, Shunji Tsutsui, Takashi Hirai, Yu Matsukura, Kanichiro Wada, Keiichi Katsumi, Masao Koda, Atsushi Kimura, Takeo Furuya, Satoshi Maki, Narihito Nagoshi, Norihiro Nishida, Yukitaka Nagamoto, Yasushi Oshima, Kei Ando, Hiroaki Nakashima, Masahiko Takahata, Kanji Mori, Hideaki Nakajima, Kazuma Murata, Masayuki Miyagi, Takashi Kaito, Kei Yamada, Tomohiro Banno, Satoshi Kato, Tetsuro Ohba, Satoshi Inami, Shunsuke Fujibayashi, Hiroyuki Katoh, Haruo Kanno, Hiroshi Taneichi, Shiro Imagama, Yoshiharu Kawaguchi, Katsushi Takeshita, Morio Matsumoto, Masashi Yamazaki, Atsushi Okawa. Prospective Investigation of Surgical Outcomes after Anterior Decompression with Fusion and Laminoplasty for the Cervical Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament: A Propensity Score Matching Analysis. J Clin Med. 2022.11; 11 (23): 7012. ( PubMed, DOI )

 51. Kenichiro Sakai, Toshitaka Yoshii, Yoshiyasu Arai, Ichiro Torigoe, Hiroyuki Inose, Masaki Tomori, Takashi Hirai, Kyohei Sakaki, Yu Matsukura, Atsushi Okawa. Early Experiences of One-Level Total Disc Replacement (Prestige LP) in Japan: A Comparison of Short-Term Outcomes with Anterior Cervical Discectomy with Fusion. Spine Surg Relat Res. 2022.11; 6 (6): 581-588. ( PubMed, DOI )

 52. Hiroyuki Inose, Tsuyoshi Kato, Shoji Tomizawa, Akane Ariga, Takayuki Motoyoshi, Kazuyuki Fukushima, Kunihiko Takahashi, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa. Impact of romosozumab on serum calcium concentration and factors predicting the fluctuations in calcium concentration upon romosozumab administration: A multicenter retrospective study. Bone Rep. 2022.11; 17 101635. ( PubMed, DOI )

 53. Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Hiroyuki Inose, Yu Matsukura, Yuki Funauchi, Satoru Egawa, Kurando Utagawa, Jun Hashimoto, Mariko Nishizawa, Kohei Yamamoto, Atsushi Okawa. Intraosseous Aggressive Schwannoma In The Lumbar Spine: A Case Report Spine Surgery and Related Research. 2022.10; Article ID: 2022-0168.

 54. Naoto Watanabe, Ryohei Takada, Takahisa Ogawa, Kazumasa Miyatake, Masanobu Hirao, Chisato Hoshino, Tetsuya Jinno, Hideyuki Koga, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa. Short stature and short distance between the anterior acetabular rim to the femoral nerve are risk factors for femoral nerve palsy following primary total hip arthroplasty using the modified Watson-Jones approach. Orthop Traumatol Surg Res. 2022.10; 108 (6): 103351. ( PubMed, DOI )

 55. Satoshi Nori, Kota Watanabe, Kazuki Takeda, Junichi Yamane, Hitoshi Kono, Noriaki Yokogawa, Takeshi Sasagawa, Kei Ando, Hiroaki Nakashima, Naoki Segi, Toru Funayama, Fumihiko Eto, Akihiro Yamaji, Takeo Furuya, Atsushi Yunde, Hideaki Nakajima, Tomohiro Yamada, Tomohiko Hasegawa, Yoshinori Terashima, Ryosuke Hirota, Hidenori Suzuki, Yasuaki Imajo, Shota Ikegami, Masashi Uehara, Hitoshi Tonomura, Munehiro Sakata, Ko Hashimoto, Yoshito Onoda, Kenichi Kawaguchi, Yohei Haruta, Nobuyuki Suzuki, Kenji Kato, Hiroshi Uei, Hirokatsu Sawada, Kazuo Nakanishi, Kosuke Misaki, Hidetomi Terai, Koji Tamai, Eiki Shirasawa, Gen Inoue, Katsuhito Kiyasu, Yoichi Iizuka, Eiji Takasawa, Haruki Funao, Takashi Kaito, Toshitaka Yoshii, Masayuki Ishihara, Seiji Okada, Shiro Imagama, Satoshi Kato. Does surgery improve neurological outcomes in older individuals with cervical spinal cord injury without bone injury? A multicenter study. Spinal Cord. 2022.10; 60 (10): 895-902. ( PubMed, DOI )

 56. Masashi Uehara, Shota Ikegami, Takashi Takizawa, Hiroki Oba, Noriaki Yokogawa, Takeshi Sasagawa, Kei Ando, Hiroaki Nakashima, Naoki Segi, Toru Funayama, Fumihiko Eto, Akihiro Yamaji, Kota Watanabe, Satoshi Nori, Kazuki Takeda, Takeo Furuya, Atsushi Yunde, Hideaki Nakajima, Tomohiro Yamada, Tomohiko Hasegawa, Yoshinori Terashima, Ryosuke Hirota, Hidenori Suzuki, Yasuaki Imajo, Hitoshi Tonomura, Munehiro Sakata, Ko Hashimoto, Yoshito Onoda, Kenichi Kawaguchi, Yohei Haruta, Nobuyuki Suzuki, Kenji Kato, Hiroshi Uei, Hirokatsu Sawada, Kazuo Nakanishi, Kosuke Misaki, Hidetomi Terai, Koji Tamai, Eiki Shirasawa, Gen Inoue, Kenichiro Kakutani, Yuji Kakiuchi, Katsuhito Kiyasu, Hiroyuki Tominaga, Hiroto Tokumoto, Yoichi Iizuka, Eiji Takasawa, Koji Akeda, Norihiko Takegami, Haruki Funao, Yasushi Oshima, Takashi Kaito, Daisuke Sakai, Toshitaka Yoshii, Bungo Otsuki, Shoji Seki, Masashi Miyazaki, Masayuki Ishihara, Seiji Okada, Shiro Imagama, Satoshi Kato. Factors Affecting the Waiting Time from Injury to Surgery in Elderly Patients with a Cervical Spine Injury: A Japanese Multicenter Survey. World Neurosurg. 2022.10; 166 e815-e822. ( PubMed, DOI )

 57. Toshitaka Yoshii, Kenichiro Sakai, Masaaki Machino, Takeo Furuya. Choice of Surgical Procedure for Cervical Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament. J Clin Med. 2022.09; 11 (18): 5396. ( PubMed, DOI )

 58. Kenichiro Sakai, Toshitaka Yoshii, Takeo Furuya, Masaaki Machino. Research History, Pathology and Epidemiology of Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament and Ligamentum Flavum. J Clin Med. 2022.09; 11 (18): 5386. ( PubMed, DOI )

 59. Noriaki Yokogawa, Satoshi Kato, Takeshi Sasagawa, Hiroyuki Hayashi, Hiroyuki Tsuchiya, Kei Ando, Hiroaki Nakashima, Naoki Segi, Toru Funayama, Fumihiko Eto, Akihiro Yamaji, Satoshi Nori, Junichi Yamane, Takeo Furuya, Atsushi Yunde, Hideaki Nakajima, Tomohiro Yamada, Tomohiko Hasegawa, Yoshinori Terashima, Ryosuke Hirota, Hidenori Suzuki, Yasuaki Imajo, Shota Ikegami, Masashi Uehara, Hitoshi Tonomura, Munehiro Sakata, Ko Hashimoto, Yoshito Onoda, Kenichi Kawaguchi, Yohei Haruta, Nobuyuki Suzuki, Kenji Kato, Hiroshi Uei, Hirokatsu Sawada, Kazuo Nakanishi, Kosuke Misaki, Hidetomi Terai, Koji Tamai, Eiki Shirasawa, Gen Inoue, Kenichiro Kakutani, Yuji Kakiuchi, Katsuhito Kiyasu, Hiroyuki Tominaga, Hiroto Tokumoto, Yoichi Iizuka, Eiji Takasawa, Koji Akeda, Norihiko Takegami, Haruki Funao, Yasushi Oshima, Takashi Kaito, Daisuke Sakai, Toshitaka Yoshii, Tetsuro Ohba, Bungo Otsuki, Shoji Seki, Masashi Miyazaki, Masayuki Ishihara, Seiji Okada, Shiro Imagama, Kota Watanabe. Differences in clinical characteristics of cervical spine injuries in older adults by external causes: a multicenter study of 1512 cases. Sci Rep. 2022.09; 12 (1): 15867. ( PubMed, DOI )

 60. Narihito Nagoshi, Toshitaka Yoshii, Satoru Egawa, Kenichiro Sakai, Kazuo Kusano, Shunji Tsutsui, Takashi Hirai, Yu Matsukura, Kanichiro Wada, Keiichi Katsumi, Masao Koda, Atsushi Kimura, Takeo Furuya, Satoshi Maki, Norihiro Nishida, Yukitaka Nagamoto, Yasushi Oshima, Kei Ando, Hiroaki Nakashima, Masahiko Takahata, Kanji Mori, Hideaki Nakajima, Kazuma Murata, Masayuki Miyagi, Takashi Kaito, Kei Yamada, Tomohiro Banno, Satoshi Kato, Tetsuro Ohba, Satoshi Inami, Shunsuke Fujibayashi, Hiroyuki Katoh, Haruo Kanno, Kota Watanabe, Hiroshi Taneichi, Shiro Imagama, Yoshiharu Kawaguchi, Katsushi Takeshita, Masaya Nakamura, Morio Matsumoto, Masashi Yamazaki, Atsushi Okawa. Clinical Indicators of Surgical Outcomes After Laminoplasty for Patients With Cervical Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament: A Prospective Multicenter Study. Spine (Phila Pa 1976). 2022.08; 47 (15): 1077-1083. ( PubMed, DOI )

 61. Masaaki Machino, Kenichiro Sakai, Toshitaka Yoshii, Takeo Furuya, Sadayuki Ito, Naoki Segi, Jun Ouchida, Shiro Imagama, Hiroaki Nakashima. Treatment for the Thoracic Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament and Ossification of the Ligamentum Flavum. J Clin Med. 2022.08; 11 (16): 4690. ( PubMed, DOI )

 62. Takeshi Sasagawa, Noriaki Yokogawa, Hiroyuki Hayashi, Hiroyuki Tsuchiya, Kei Ando, Hiroaki Nakashima, Naoki Segi, Kota Watanabe, Satoshi Nori, Kazuki Takeda, Takeo Furuya, Atsushi Yunde, Shota Ikegami, Masashi Uehara, Hidenori Suzuki, Yasuaki Imajo, Toru Funayama, Fumihiko Eto, Akihiro Yamaji, Ko Hashimoto, Yoshito Onoda, Kenichiro Kakutani, Yuji Kakiuchi, Nobuyuki Suzuki, Kenji Kato, Yoshinori Terashima, Ryosuke Hirota, Tomohiro Yamada, Tomohiko Hasegawa, Kenichi Kawaguchi, Yohei Haruta, Shoji Seki, Hitoshi Tonomura, Munehiro Sakata, Hiroshi Uei, Hirokatsu Sawada, Hiroyuki Tominaga, Hiroto Tokumoto, Takashi Kaito, Yoichi Iizuka, Eiji Takasawa, Yasushi Oshima, Hidetomi Terai, Koji Tamai, Bungo Otsuki, Masashi Miyazaki, Hideaki Nakajima, Kazuo Nakanishi, Kosuke Misaki, Gen Inoue, Katsuhito Kiyasu, Koji Akeda, Norihiko Takegami, Toshitaka Yoshii, Masayuki Ishihara, Seiji Okada, Yasuchika Aoki, Katsumi Harimaya, Hideki Murakami, Ken Ishii, Seiji Ohtori, Shiro Imagama, Satoshi Kato. A multicenter study of 1-year mortality and walking capacity after spinal fusion surgery for cervical fracture in elderly patients. BMC Musculoskelet Disord. 2022.08; 23 (1): 798. ( PubMed, DOI )

 63. Kanji Mori, Toshitaka Yoshii, Takashi Hirai, Satoshi Maki, Keiichi Katsumi, Narihito Nagoshi, Soraya Nishimura, Kazuhiro Takeuchi, Shuta Ushio, Takeo Furuya, Kei Watanabe, Norihiro Nishida, Kota Watanabe, Takashi Kaito, Satoshi Kato, Katsuya Nagashima, Masao Koda, Kenyu Ito, Shiro Imagama, Yuji Matsuoka, Kanichiro Wada, Atsushi Kimura, Tetsuro Ohba, Hiroyuki Katoh, Yukihiro Matsuyama, Hiroshi Ozawa, Hirotaka Haro, Katsushi Takeshita, Masahiko Watanabe, Morio Matsumoto, Masaya Nakamura, Masashi Yamazaki, Atsushi Okawa, Yoshiharu Kawaguchi. The characteristics of the young patients with cervical ossification of the posterior longitudinal ligament of the spine: A multicenter cross-sectional study. J Orthop Sci. 2022.07; 27 (4): 760-766. ( PubMed, DOI )

 64. Toru Sasaki, Shigenori Kawabata, Jun Hashimoto, Yuko Hoshino, Kensuke Sekihara, Yoshiaki Adachi, Miho Akaza, Koji Fujita, Akimoto Nimura, Toshitaka Yoshii, Yuki Miyano, Yuki Mitani, Taishi Watanabe, Shinji Sato, Sukchan Kim, Atsushi Okawa. Assessing carpal tunnel syndrome with magnetoneurography. Clin Neurophysiol. 2022.07; 139 1-8. ( PubMed, DOI )

 65. Toshitaka Yoshii, Takashi Hirai, Satoru Egawa, Motonori Hashimoto, Yu Matsukura, Hiroyuki Inose, Nobuo Sanjo, Takanori Yokota, Atsushi Okawa. Case Report: Dural Dissection With Ventral Spinal Fluid-Filled Collection in Superficial Siderosis: Insights Into the Pathology From Anterior-Approached Surgical Cases. Front Neurol. 2022.07; 13 919280. ( PubMed, DOI )

 66. Takafumi Koyama, Koji Fujita, Hirotaka Iijima, Mio Norose, Takuya Ibara, Toru Sasaki, Toshitaka Yoshii, Akimoto Nimura, Masaki Takahashi, Atsushi Okawa. Analysis of Spastic Gait in Patients With Cervical Myelopathy Using the Timed Up and Go Test With a Laser Range Sensor. Spine (Phila Pa 1976). 2022.06; 47 (12): 892-898. ( PubMed, DOI )

 67. Takahisa Ogawa, Toshitaka Yoshii, Jun Oyama, Nobuhiro Sugimura, Takashi Akada, Takaaki Sugino, Motonori Hashimoto, Shingo Morishita, Takuya Takahashi, Takayuki Motoyoshi, Takuya Oyaizu, Tsuyoshi Yamada, Hiroaki Onuma, Takashi Hirai, Hiroyuki Inose, Yoshikazu Nakajima, Atsushi Okawa. Detecting ossification of the posterior longitudinal ligament on plain radiographs using a deep convolutional neural network: a pilot study. Spine J. 2022.06; 22 (6): 934-940. ( PubMed, DOI )

 68. Hiroyuki Inose, Akane Ariga, Takayuki Motoyoshi, Kazuyuki Fukushima, Shoji Tomizawa, Tsuyoshi Kato, Kunihiko Takahashi, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa. The Real-World Effect of 12 Months of Romosozumab Treatment on Patients With Osteoporosis With a High Risk of Fracture and Factors Predicting the Rate of Bone Mass Increase: A Multicenter Retrospective Study. JBMR Plus. 2022.06; 6 (7): e10637. ( PubMed, DOI )

 69. Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Jun Hashimoto, Shuta Ushio, Kanji Mori, Satoshi Maki, Keiichi Katsumi, Narihito Nagoshi, Kazuhiro Takeuchi, Takeo Furuya, Kei Watanabe, Norihiro Nishida, Soraya Nishimura, Kota Watanabe, Takashi Kaito, Satoshi Kato, Katsuya Nagashima, Masao Koda, Hiroaki Nakashima, Shiro Imagama, Kazuma Murata, Yuji Matsuoka, Kanichiro Wada, Atsushi Kimura, Tetsuro Ohba, Hiroyuki Katoh, Masahiko Watanabe, Yukihiro Matsuyama, Hiroshi Ozawa, Hirotaka Haro, Katsushi Takeshita, Morio Matsumoto, Masaya Nakamura, Satoru Egawa, Yu Matsukura, Hiroyuki Inose, Atsushi Okawa, Masashi Yamazaki, Yoshiharu Kawaguchi. Clinical Characteristics of Patients with Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament and a High OP Index: A Multicenter Cross-Sectional Study (JOSL Study). J Clin Med. 2022.06; 11 (13): 3694. ( PubMed, DOI )

 70. Tomoyuki Tanaka, Akira Takahashi, Yutaka Kobayashi, Masanori Saito, Sun Xiaolong, Chen Jingquan, Yoshiaki Ito, Tsuyoshi Kato, Hiroki Ochi, Shingo Sato, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa, Peter Carlsson, Hiroyuki Inose. Foxf2 represses bone formation via Wnt2b/β-catenin signaling. Exp Mol Med. 2022.06; 54 (6): 753-764. ( PubMed, DOI )

 71. Shingo Morishita, Toshitaka Yoshii, Hiroyuki Inose, Takashi Hirai, Yu Matsukura, Takahisa Ogawa, Kiyohide Fushimi, Junya Katayanagi, Tetsuya Jinno, Atsushi Okawa. Perioperative Complications of Anterior Decompression with Fusion in Degenerative Cervical Myelopathy-A Comparative Study between Ossification of Posterior Longitudinal Ligament and Cervical Spondylotic Myelopathy Using a Nationwide Inpatient Database. J Clin Med. 2022.06; 11 (12): 3398. ( PubMed, DOI )

 72. Shingo Morishita, Toshitaka Yoshii, Hiroyuki Inose, Takashi Hirai, Masato Yuasa, Yu Matsukura, Takahisa Ogawa, Kiyohide Fushimi, Atsushi Okawa, Takeo Fujiwara. Comparison of perioperative complications in anterior decompression with fusion and posterior decompression with fusion for thoracic ossification of the posterior longitudinal ligament -a retrospective cohort study using a nationwide inpatient database. J Orthop Sci. 2022.05; 27 (3): 600-605. ( PubMed, DOI )

 73. Tatsuya Yamamoto, Eijiro Okada, Takehiro Michikawa, Toshitaka Yoshii, Tsuyoshi Yamada, Kei Watanabe, Keiichi Katsumi, Akihiko Hiyama, Masahiko Watanabe, Yukihiro Nakagawa, Motohiro Okada, Teruaki Endo, Yasuyuki Shiraishi, Kazuhiro Takeuchi, Shunji Matsunaga, Keishi Maruo, Kenichiro Sakai, Sho Kobayashi, Tetsuro Ohba, Kanichiro Wada, Junichi Ohya, Kanji Mori, Mikito Tsushima, Hirosuke Nishimura, Takashi Tsuji, Masao Koda, Atsushi Okawa, Masashi Yamazaki, Morio Matsumoto, Kota Watanabe. The impact of diabetes mellitus on spinal fracture with diffuse idiopathic skeletal hyperostosis: A multicenter retrospective study. J Orthop Sci. 2022.05; 27 (3): 582-587. ( PubMed, DOI )

 74. Hiroyuki Inose, Tsuyoshi Kato, Masanao Sasaki, Yu Matsukura, Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Shigenori Kawabata, Akihiro Hirakawa, Atsushi Okawa. Comparison of decompression, decompression plus fusion, and decompression plus stabilization: a long-term follow-up of a prospective, randomized study. Spine J. 2022.05; 22 (5): 747-755. ( PubMed, DOI )

 75. Hideaki Nakajima, Noriaki Yokogawa, Takeshi Sasagawa, Kei Ando, Naoki Segi, Kota Watanabe, Satoshi Nori, Shuji Watanabe, Kazuya Honjoh, Toru Funayama, Fumihiko Eto, Yoshinori Terashima, Ryosuke Hirota, Takeo Furuya, Tomohiro Yamada, Gen Inoue, Takashi Kaito, Satoshi Kato, JASA Study Group. Prognostic Factors for Cervical Spinal Cord Injury without Major Bone Injury in Elderly Patients. J Neurotrauma. 2022.05; 39 (9-10): 658-666. ( PubMed, DOI )

 76. Ryo Iwase, Tadashi Kanouchi, Toshitaka Yoshii, Taro Ishiguro, Takashi Hirai, Atsushi Okawa, Takanori Yokota, Nobuo Sanjo. Diverging pathophysiology in superficial siderosis with proximal upper limb amyotrophy. J Neurol Sci. 2022.05; 436 120248. ( PubMed, DOI )

 77. Kanji Mori, Toshitaka Yoshii, Satoru Egawa, Kenichiro Sakai, Kazuo Kusano, Shunji Tsutsui, Takashi Hirai, Yu Matsukura, Kanichiro Wada, Keiichi Katsumi, Masao Koda, Atsushi Kimura, Takeo Furuya, Satoshi Maki, Narihito Nagoshi, Norihiro Nishida, Yukitaka Nagamoto, Yasushi Oshima, Kei Ando, Hiroaki Nakashima, Masahiko Takahata, Hideaki Nakajima, Kazuma Murata, Masayuki Miyagi, Takashi Kaito, Kei Yamada, Tomohiro Banno, Satoshi Kato, Tetsuro Ohba, Satoshi Inami, Shunsuke Fujibayashi, Hiroyuki Katoh, Haruo Kanno, Hiroshi Taneichi, Shiro Imagama, Yoshiharu Kawaguchi, Katsushi Takeshita, Morio Matsumoto, Masashi Yamazaki, Atsushi Okawa. Impact of obesity on cervical ossification of the posterior longitudinal ligament: a nationwide prospective study. Sci Rep. 2022.05; 12 (1): 8884. ( PubMed, DOI )

 78. Ryosuke Hirota, Yoshinori Terashima, Hirofumi Ohnishi, Toshihiko Yamashita, Noriaki Yokogawa, Takeshi Sasagawa, Kei Ando, Hiroaki Nakashima, Naoki Segi, Toru Funayama, Fumihiko Eto, Akihiro Yamaji, Kota Watanabe, Junichi Yamane, Kazuki Takeda, Takeo Furuya, Atsushi Yunde, Hideaki Nakajima, Tomohiro Yamada, Tomohiko Hasegawa, Hidenori Suzuki, Yasuaki Imajo, Shota Ikegami, Masashi Uehara, Hitoshi Tonomura, Munehiro Sakata, Ko Hashimoto, Yoshito Onoda, Kenichi Kawaguchi, Yohei Haruta, Nobuyuki Suzuki, Kenji Kato, Hiroshi Uei, Hirokatsu Sawada, Kazuo Nakanishi, Kosuke Misaki, Hidetomi Terai, Koji Tamai, Eiki Shirasawa, Gen Inoue, Kenichiro Kakutani, Yuji Kakiuchi, Katsuhito Kiyasu, Hiroyuki Tominaga, Hiroto Tokumoto, Yoichi Iizuka, Eiji Takasawa, Koji Akeda, Norihiko Takegami, Haruki Funao, Yasushi Oshima, Takashi Kaito, Daisuke Sakai, Toshitaka Yoshii, Tetsuro Ohba, Bungo Otsuki, Shoji Seki, Masashi Miyazaki, Masayuki Ishihara, Seiji Okada, Shiro Imagama, Satoshi Kato. Prognostic Factors for Respiratory Dysfunction for Cervical Spinal Cord Injury and/or Cervical Fractures in Elderly Patients: A Multicenter Survey. Global Spine J. 2022.05; 21925682221095470. ( PubMed, DOI )

 79. Ryohei Takada, Tetsuya Jinno, Kazumasa Miyatake, Naoto Watanabe, Hideyuki Koga, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa. Difference in tapered wedge stem alignment between supine and lateral position in cementless total hip arthroplasty via modified Watson-Jones anterolateral approach. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2022.04; 32 (3): 497-503. ( PubMed, DOI )

 80. Hiroyuki Inose, Tsuyoshi Kato, Shoichi Ichimura, Hiroaki Nakamura, Masatoshi Hoshino, Shinji Takahashi, Daisuke Togawa, Toru Hirano, Yasuaki Tokuhashi, Tetsuro Ohba, Hirotaka Haro, Takashi Tsuji, Kimiaki Sato, Yutaka Sasao, Masahiko Takahata, Koji Otani, Suketaka Momoshima, Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa. Factors Contributing to Residual Low Back Pain after Osteoporotic Vertebral Fractures. J Clin Med. 2022.03; 11 (6): 1566. ( PubMed, DOI )

 81. Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Satoru Egawa, Kenichiro Sakai, Kazuo Kusano, Yukihiro Nakagawa, Kanichiro Wada, Keiichi Katsumi, Kengo Fujii, Atsushi Kimura, Takeo Furuya, Narihito Nagoshi, Tsukasa Kanchiku, Yukitaka Nagamoto, Yasushi Oshima, Kei Ando, Masahiko Takahata, Kanji Mori, Hideaki Nakajima, Kazuma Murata, Shunji Matsunaga, Takashi Kaito, Kei Yamada, Sho Kobayashi, Satoshi Kato, Tetsuro Ohba, Satoshi Inami, Shunsuke Fujibayashi, Hiroyuki Katoh, Haruo Kanno, Shiro Imagama, Masao Koda, Yoshiharu Kawaguchi, Katsushi Takeshita, Morio Matsumoto, Masashi Yamazaki, Atsushi Okawa. Severity of Myelopathy is Closely Associated With Advanced Age and Signal Intensity Change in Cervical Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament: A Prospective Nationwide Investigation. Clin Spine Surg. 2022.02; 35 (1): E155-E161. ( PubMed, DOI )

 82. Hiroyuki Inose, Toshitaka Yoshii, Atsushi Kimura, Katsushi Takeshita, Hirokazu Inoue, Asato Maekawa, Kenji Endo, Takeo Furuya, Akira Nakamura, Kanji Mori, Shunsuke Kanbara, Shiro Imagama, Shoji Seki, Shunji Matsunaga, Atsushi Okawa. Factors Negatively Influencing Postoperative Improvement After Laminoplasty in Degenerative Cervical Myelopathy. Clin Spine Surg. 2022.02; 35 (1): E230-E235. ( PubMed, DOI )

 83. Takahisa Ogawa, Haggai Schermann, Aayush Khadka, Janelle Moross, Mutsuko Moriwaki, Kiyohide Fushimi, Takeo Fujiwara, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa, Shinichi Shirasawa. Impact of orthogeriatric care management by orthopedic surgeons and physicians on in-hospital clinical outcomes: A difference-in-difference analysis. Geriatr Gerontol Int. 2022.02; 22 (2): 138-144. ( PubMed, DOI )

 84. Reina Miyamoto, Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Hiroaki Onuma, Hiroyuki Inose, Masato Yuasa, Yu Matsukura, Shingo Morishita, Kouhei Yamamoto, Hirotaka Koyanagi, Shingo Sato, Kazuyoshi Yagishita, Atsushi Okawa. Surgical Strategy for Osteoid Osteoma Localized in Anterior Lumbar Vertebral Body: A Case Report. Spine Surg Relat Res. 2022.02; 6 (4): 408-411. ( PubMed, DOI )

 85. William H Waddell, Benjamin M Weisenthal, Nicholas Golinvaux, Abigail L Henry, Jacquelyn Pennings, John P Wanner, Rishabh Gupta, Toshitaka Yoshii, Zhou Feifei, Byron F Stephens. Comparative Utilization of Laminoplasty in the United States and Japan. Spine Surg Relat Res. 2022.02; 6 (5): 460-463. ( PubMed, DOI )

 86. Jun Hashimoto, Toshitaka Yoshii, Kenichiro Sakai, Takashi Hirai, Masato Yuasa, Hiroyuki Inose, Atsuyuki Kawabata, Kurando Utagawa, Yu Matsukura, Masaki Tomori, Ichiro Torigoe, Tsuyoshi Yamada, Kazuo Kusano, Kazuyuki Otani, Satoshi Sumiya, Fujiki Numano, Kazuyuki Fukushima, Shoji Tomizawa, Yoshiyasu Arai, Shigeo Shindo, Atsushi Okawa. Impact of body mass index on surgical outcomes and complications in adult spinal deformity. J Orthop Sci. 2022.01; 27 (1): 89-94. ( PubMed, DOI )

 87. Jun Hashimoto, Shigenori Kawabata, Toru Sasaki, Yuko Hoshino, Kensuke Sekihara, Yoshiaki Adachi, Taishi Watanabe, Yuki Miyano, Yuki Mitani, Shinji Sato, Sukchan Kim, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa. Assessment of thoracic spinal cord electrophysiological activity through magnetoneurography. Clin Neurophysiol. 2022.01; 133 39-47. ( PubMed, DOI )

 88. Hiroaki Nakashima, Shiro Imagama, Toshitaka Yoshii, Satoru Egawa, Kenichiro Sakai, Kazuo Kusano, Yukihiro Nakagawa, Takashi Hirai, Kanichiro Wada, Keiichi Katsumi, Kengo Fujii, Atsushi Kimura, Takeo Furuya, Tsukasa Kanchiku, Yukitaka Nagamoto, Yasushi Oshima, Narihito Nagoshi, Kei Ando, Masahiko Takahata, Kanji Mori, Hideaki Nakajima, Kazuma Murata, Shunji Matsunaga, Takashi Kaito, Kei Yamada, Sho Kobayashi, Satoshi Kato, Tetsuro Ohba, Satoshi Inami, Shunsuke Fujibayashi, Hiroyuki Katoh, Haruo Kanno, Yuanying Li, Hiroshi Yatsuya, Masao Koda, Yoshiharu Kawaguchi, Katsushi Takeshita, Morio Matsumoto, Masashi Yamazaki, Atsushi Okawa, . Comparison of laminoplasty and posterior fusion surgery for cervical ossification of posterior longitudinal ligament. Sci Rep. 2022.01; 12 (1): 748. ( PubMed, DOI )

 89. Takafumi Koyama, Koji Fujita, Masaru Watanabe, Kaho Kato, Toru Sasaki, Toshitaka Yoshii, Akimoto Nimura, Yuta Sugiura, Hideo Saito, Atsushi Okawa. Cervical Myelopathy Screening with Machine Learning Algorithm Focusing on Finger Motion Using Noncontact Sensor. Spine (Phila Pa 1976). 2022.01; 47 (2): 163-171. ( PubMed, DOI )

 90. Takaki Inoue, Satoshi Maki, Toshitaka Yoshii, Takeo Furuya, Satoru Egawa, Kenichiro Sakai, Kazuo Kusano, Yukihiro Nakagawa, Takashi Hirai, Kanichiro Wada, Keiichi Katsumi, Kengo Fujii, Atsushi Kimura, Narihito Nagoshi, Tsukasa Kanchiku, Yukitaka Nagamoto, Yasushi Oshima, Kei Ando, Masahiko Takahata, Kanji Mori, Hideaki Nakajima, Kazuma Murata, Shunji Matsunaga, Takashi Kaito, Kei Yamada, Sho Kobayashi, Satoshi Kato, Tetsuro Ohba, Satoshi Inami, Shunsuke Fujibayashi, Hiroyuki Katoh, Haruo Kanno, Shiro Imagama, Masao Koda, Yoshiharu Kawaguchi, Katsushi Takeshita, Morio Matsumoto, Seiji Ohtori, Masashi Yamazaki, Atsushi Okawa, . Is anterior decompression and fusion more beneficial than laminoplasty for K-line (+) cervical ossification of the posterior longitudinal ligament? An analysis using propensity score matching. J Neurosurg Spine. 2022.01; 1-8. ( PubMed, DOI )

 91. Hiroyuki Inose, Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Atsushi Kimura, Katsushi Takeshita, Hirokazu Inoue, Asato Maekawa, Kenji Endo, Takuya Miyamoto, Takeo Furuya, Akira Nakamura, Kanji Mori, Shunsuke Kanbara, Shiro Imagama, Shoji Seki, Shunji Matsunaga, Kunihiko Takahashi, Atsushi Okawa. Factors contributing to neck pain in patients with degenerative cervical myelopathy: A prospective multicenter study. J Orthop Surg (Hong Kong). 2022.01; 30 (1): 10225536221091848. ( PubMed, DOI )

 92. Ryohei Takada, Tetsuya Jinno, Kazumasa Miyatake, Masanobu Hirao, Toshitaka Yoshii, Shigenori Kawabata, Atsushi Okawa. Does surgical body position influence the risk for neurovascular injury in total hip arthroplasty? A magnetic resonance imaging study. Orthop Traumatol Surg Res. 2021.12; 107 (8): 102817. ( PubMed, DOI )

 93. Satoshi Maki, Takeo Furuya, Toshitaka Yoshii, Satoru Egawa, Kenichiro Sakai, Kazuo Kusano, Yukihiro Nakagawa, Takashi Hirai, Kanichiro Wada, Keiichi Katsumi, Kengo Fujii, Atsushi Kimura, Narihito Nagoshi, Tsukasa Kanchiku, Yukitaka Nagamoto, Yasushi Oshima, Kei Ando, Masahiko Takahata, Kanji Mori, Hideaki Nakajima, Kazuma Murata, Shunji Matsunaga, Takashi Kaito, Kei Yamada, Sho Kobayashi, Satoshi Kato, Tetsuro Ohba, Satoshi Inami, Shunsuke Fujibayashi, Hiroyuki Katoh, Haruo Kanno, Shiro Imagama, Masao Koda, Yoshiharu Kawaguchi, Katsushi Takeshita, Morio Matsumoto, Seiji Ohtori, Masashi Yamazaki, Atsushi Okawa. Machine Learning Approach in Predicting Clinically Significant Improvements After Surgery in Patients with Cervical Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament. Spine (Phila Pa 1976). 2021.12; 46 (24): 1683-1689. ( PubMed, DOI )

 94. Narihito Nagoshi, Toshitaka Yoshii, Satoru Egawa, Kenichiro Sakai, Kazuo Kusano, Yukihiro Nakagawa, Takashi Hirai, Kanichiro Wada, Keiichi Katsumi, Kengo Fujii, Atsushi Kimura, Takeo Furuya, Tsukasa Kanchiku, Yukitaka Nagamoto, Yasushi Oshima, Hiroaki Nakashima, Kei Ando, Masahiko Takahata, Kanji Mori, Hideaki Nakajima, Kazuma Murata, Shunji Matsunaga, Takashi Kaito, Kei Yamada, Sho Kobayashi, Satoshi Kato, Tetsuro Ohba, Satoshi Inami, Shunsuke Fujibayashi, Hiroyuki Katoh, Haruo Kanno, Kota Watanabe, Shiro Imagama, Masao Koda, Yoshiharu Kawaguchi, Katsushi Takeshita, Masaya Nakamura, Morio Matsumoto, Masashi Yamazaki, Atsushi Okawa. Comparison of Surgical Outcomes After Open- and Double-Door Laminoplasties for Patients with Cervical Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament: A Prospective Multicenter Study. Spine (Phila Pa 1976). 2021.12; 46 (23): E1238-E1245. ( PubMed, DOI )

 95. Toshitaka Yoshii, Satoru Egawa, Kenichiro Sakai, Kazuo Kusano, Yukihiro Nakagawa, Takashi Hirai, Kanichiro Wada, Keiichi Katsumi, Kengo Fujii, Atsushi Kimura, Takeo Furuya, Narihito Nagoshi, Tsukasa Kanchiku, Yukitaka Nagamoto, Yasushi Oshima, Kei Ando, Masahiko Takahata, Kanji Mori, Hideaki Nakajima, Kazuma Murata, Shunji Matsunaga, Takashi Kaito, Kei Yamada, Sho Kobayashi, Satoshi Kato, Tetsuro Ohba, Satoshi Inami, Shunsuke Fujibayashi, Hiroyuki Katoh, Haruo Kanno, Shiro Imagama, Masao Koda, Yoshiharu Kawaguchi, Katsushi Takeshita, Morio Matsumoto, Masashi Yamazaki, Atsushi Okawa. Perioperative Complications in Posterior Surgeries for Cervical Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament: A Prospective Nationwide Investigation. Clin Spine Surg. 2021.12; 34 (10): E594-E600. ( PubMed, DOI )

 96. Satoru Egawa, Toshitaka Yoshii, Kenichiro Sakai, Kazuo Kusano, Yukihiro Nakagawa, Takashi Hirai, Atsushi Kimura, Takeo Furuya, Tsukasa Kanchiku, Yukitaka Nagamoto, Masahiko Takahata, Kanji Mori, Hiroyuki Katoh, Narihito Nagoshi, Shiro Imagama, Masao Koda, Yoshiharu Kawaguchi, Katsushi Takeshita, Morio Matsumoto, Masashi Yamazaki, Atsushi Okawa. Prospective Investigation of Postoperative Complications in Anterior Decompression with Fusion for Severe Cervical Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament: A Multi-institutional Study. Spine (Phila Pa 1976). 2021.12; 46 (23): 1621-1629. ( PubMed, DOI )

 97. Naoki Yamamoto, Ryohei Takada, Takuma Maeda, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa, Kazuyoshi Yagishita. Microcirculation and tissue oxygenation in the head and limbs during hyperbaric oxygen treatment. Diving Hyperb Med. 2021.12; 51 (4): 338-344. ( PubMed, DOI )

 98. Hiroyuki Inose, Tsuyoshi Kato, Shinichi Shirasawa, Shinji Takahashi, Masatoshi Hoshino, Yu Yamato, Yu Matsukura, Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa. Time Course of Acute Vertebral Fractures: A Prospective Multicenter Cohort Study. J Clin Med. 2021.12; 10 (24): 5961. ( PubMed, DOI )

 99. Rempei Matsumoto, Toshitaka Yoshii, Satoru Egawa, Motonori Hashimoto, Takashi Hirai, Hiroyuki Inose, Yoto Oh, Koji Fujita, Atsushi Okawa, Shinichi Sotome. Local Suppression Effect of Paclitaxel-Impregnated Hydroxyapatite/Collagen on Breast Cancer Bone Metastasis in a Rat Model. Spine Surg Relat Res. 2021.12; 6 (3): 294-302. ( PubMed, DOI )

 100. Masashi Uehara, Shota Ikegami, Takashi Takizawa, Hiroki Oba, Noriaki Yokogawa, Takeshi Sasagawa, Kei Ando, Hiroaki Nakashima, Naoki Segi, Toru Funayama, Fumihiko Eto, Akihiro Yamaji, Kota Watanabe, Satoshi Nori, Kazuki Takeda, Takeo Furuya, Sumihisa Orita, Hideaki Nakajima, Tomohiro Yamada, Tomohiko Hasegawa, Yoshinori Terashima, Ryosuke Hirota, Hidenori Suzuki, Yasuaki Imajo, Hitoshi Tonomura, Munehiro Sakata, Ko Hashimoto, Yoshito Onoda, Kenichi Kawaguchi, Yohei Haruta, Nobuyuki Suzuki, Kenji Kato, Hiroshi Uei, Hirokatsu Sawada, Kazuo Nakanishi, Kosuke Misaki, Hidetomi Terai, Koji Tamai, Eiki Shirasawa, Gen Inoue, Kenichiro Kakutani, Yuji Kakiuchi, Katsuhito Kiyasu, Hiroyuki Tominaga, Hiroto Tokumoto, Yoichi Iizuka, Eiji Takasawa, Koji Akeda, Norihiko Takegami, Haruki Funao, Yasushi Oshima, Takashi Kaito, Daisuke Sakai, Toshitaka Yoshii, Tetsuro Ohba, Bungo Otsuki, Shoji Seki, Masashi Miyazaki, Masayuki Ishihara, Seiji Okada, Yasuchika Aoki, Katsumi Harimaya, Hideki Murakami, Ken Ishii, Seiji Ohtori, Shiro Imagama, Satoshi Kato. Is Blood Loss Greater in Elderly Patients under Antiplatelet or Anticoagulant Medication for Cervical Spine Injury Surgery? A Japanese Multicenter Survey. Spine Surg Relat Res. 2021.12; 6 (4): 366-372. ( PubMed, DOI )

 101. Kazuyoshi Kobayashi, Eijiro Okada, Toshitaka Yoshii, Mikito Tsushima, Tsuyoshi Yamada, Kei Watanabe, Keiichi Katsumi, Akihiko Hiyama, Hiroyuki Katoh, Masahiko Watanabe, Yukihiro Nakagawa, Motohiro Okada, Teruaki Endo, Yasuyuki Shiraishi, Kazuhiro Takeuchi, Shunji Matsunaga, Keishi Maruo, Kenichiro Sakai, Sho Kobayashi, Tetsuro Ohba, Kanichiro Wada, Junichi Ohya, Kanji Mori, Hirosuke Nishimura, Takashi Tsuji, Kota Watanabe, Atsushi Okawa, Morio Matsumoto, Shiro Imagama. Risk factors for delayed diagnosis of spinal fracture associated with diffuse idiopathic skeletal hyperostosis: A nationwide multiinstitution survey. J Orthop Sci. 2021.11; 26 (6): 968-973. ( PubMed, DOI )

 102. Motoyoshi Takayuki, Hirai Takashi, Yoshii Toshitaka, Inose Hiroyuki, Matsukura Yu, Egawa Satoru, Kobayashi Yutaka, Utagawa Kurando, Hashimoto Jun, Kawabata Atsuyuki, Takahashi Takuya, Tanaka Tomoyuki, Okawa Atsushi. Association between diffuse idiopathic skeletal hyperostosis and thoracic kyphosis in patients with cervical myelopathy: a retrospective observational study. BMC Musculoskelet Disord. 2021.11; 22 (1): 964. ( PubMed, DOI )

 103. Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Kenichiro Sakai, Hiroyuki Inose, Masato Yuasa, Tsuyoshi Yamada, Yu Matsukura, Shuta Ushio, Shingo Morishita, Satoru Egawa, Hiroaki Onuma, Yutaka Kobayashi, Kurando Utagawa, Jun Hashimoto, Atsuyuki Kawabata, Tomoyuki Tanaka, Takayuki Motoyoshi, Takuya Takahashi, Motonori Hashimoto, Kentaro Sakaeda, Tsuyoshi Kato, Yoshiyasu Arai, Shigenori Kawabata, Atsushi Okawa. Anterior Cervical Corpectomy with Fusion versus Anterior Hybrid Fusion Surgery for Patients with Severe Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament Involving Three or More Levels: A Retrospective Comparative Study. J Clin Med. 2021.11; 10 (22): 5315. ( PubMed, DOI )

 104. Hiroyuki Inose, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa. Surgery with or without Fusion for Lumbar Spondylolisthesis. N Engl J Med. 2021.11; 385 (19): 1823. ( PubMed, DOI )

 105. Tsuyoshi Yamada, Toshifumi Kudo, Atsuyuki Kawabata, Toshitaka Yoshii. Upper limb gangrene due to a subclavian arterial thrombosis associated with thoracic outlet syndrome following cervical spondylotic amyotrophy. J Surg Case Rep. 2021.11; 2021 (11): rjab495. ( PubMed, DOI )

 106. Hirotaka Chikuda, Yurie Koyama, Yoshitaka Matsubayashi, Toru Ogata, Hiroshi Ohtsu, Shurei Sugita, Masahiko Sumitani, Yuho Kadono, Toshiki Miura, Sakae Tanaka, Toru Akiyama, Kei Ando, Masato Anno, Seiichi Azuma, Kenji Endo, Toru Endo, Takayuki Fujiyoshi, Takeo Furuya, Hiroyuki Hayashi, Akiro Higashikawa, Akihiko Hiyama, Chiaki Horii, Seiji Iimoto, Yoichi Iizuka, Hisanori Ikuma, Shiro Imagama, Koichi Inokuchi, Hirokazu Inoue, Tomoo Inoue, Keisuke Ishii, Masayoshi Ishii, Takui Ito, Akira Itoi, Kohei Iwamoto, Motoki Iwasaki, Takashi Kaito, Tsuyoshi Kato, Hiroyuki Katoh, Yoshiharu Kawaguchi, Osamu Kawano, Atsushi Kimura, Kazuyoshi Kobayashi, Masao Koda, Miki Komatsu, Gentaro Kumagai, Takeshi Maeda, Takahiro Makino, Chikato Mannoji, Kazuhiro Masuda, Keisuke Masuda, Koji Matsumoto, Morio Matsumoto, Shunji Matsunaga, Yukihiro Matsuyama, Tokue Mieda, Kota Miyoshi, Joji Mochida, Hiroshi Moridaira, Hiroyuki Motegi, Yukihiro Nakagawa, Yutaka Nohara, Kazunori Oae, Shinji Ogawa, Rentaro Okazaki, Akinori Okuda, Eijiro Onishi, Atsushi Ono, Masashi Oshima, Yusuke Oshita, Kazuo Saita, Yutaka Sasao, Kimiaki Sato, Kimihiko Sawakami, Atsushi Seichi, Shoji Seki, Hideki Shigematsu, Kota Suda, Yasutaka Takagi, Masahito Takahashi, Ryosuke Takahashi, Eiji Takasawa, Shota Takenaka, Katsushi Takeshita, Yujiro Takeshita, Takamitsu Tokioka, Yasuaki Tokuhashi, Juichi Tonosu, Hiroshi Uei, Kanichiro Wada, Masahiko Watanabe, Tadashi Yahata, Kei Yamada, Taketoshi Yasuda, Keigo Yasui, Toshitaka Yoshii. Effect of Early vs Delayed Surgical Treatment on Motor Recovery in Incomplete Cervical Spinal Cord Injury With Preexisting Cervical Stenosis: A Randomized Clinical Trial. JAMA Netw Open. 2021.11; 4 (11): e2133604. ( PubMed, DOI )

 107. Yoto Oh, Kouhei Yamamoto, Toshitaka Yoshii, Masanobu Kitagawa, Atsushi Okawa. Current concept of stress fractures with an additional category of atypical fractures: a perspective review with representative images. Ther Adv Endocrinol Metab. 2021.10; 12 20420188211049619. ( PubMed, DOI )

 108. Takahisa Ogawa, Tetsuya Jinno, Mutsuko Moriwaki, Toshitaka Yoshii, Ara Nazarian, Kiyohide Fushimi, Atsushi Okawa. Association between hospital surgical volume and complications after total hip arthroplasty in femoral neck fracture: A propensity score-matched cohort study. Injury. 2021.10; 52 (10): 3002-3010. ( PubMed, DOI )

 109. Akito Yabu, Masatoshi Hoshino, Hitoshi Tabuchi, Shinji Takahashi, Hiroki Masumoto, Masahiro Akada, Shoji Morita, Takafumi Maeno, Masayoshi Iwamae, Hiroyuki Inose, Tsuyoshi Kato, Toshitaka Yoshii, Tadao Tsujio, Hidetomi Terai, Hiromitsu Toyoda, Akinobu Suzuki, Koji Tamai, Shoichiro Ohyama, Yusuke Hori, Atsushi Okawa, Hiroaki Nakamura. Using artificial intelligence to diagnose fresh osteoporotic vertebral fractures on magnetic resonance images. Spine J. 2021.10; 21 (10): 1652-1658. ( PubMed, DOI )

 110. Masao Koda, Toshitaka Yoshii, Satoru Egawa, Kenichiro Sakai, Kazuo Kusano, Yukihiro Nakagawa, Takashi Hirai, Kanichiro Wada, Keiichi Katsumi, Atsushi Kimura, Takeo Furuya, Satoshi Maki, Narihito Nagoshi, Kota Watanabe, Tsukasa Kanchiku, Yukitaka Nagamoto, Yasushi Oshima, Kei Ando, Hiroaki Nakashima, Masahiko Takahata, Kanji Mori, Hideaki Nakajima, Kazuma Murata, Shunji Matsunaga, Takashi Kaito, Kei Yamada, Sho Kobayashi, Satoshi Kato, Tetsuro Ohba, Satoshi Inami, Shunsuke Fujibayashi, Hiroyuki Katoh, Haruo Kanno, Hiroshi Takahashi, Kengo Fujii, Masayuki Miyagi, Gen Inoue, Masashi Takaso, Shiro Imagama, Yoshiharu Kawaguchi, Katsushi Takeshita, Masaya Nakamura, Morio Matsumoto, Atsushi Okawa, Masashi Yamazaki. Factors Significantly Associated with Postoperative Neck Pain Deterioration after Surgery for Cervical Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament: Study of a Cohort Using a Prospective Registry. J Clin Med. 2021.10; 10 (21): 5026. ( PubMed, DOI )

 111. Toshitaka Yoshii, Motonori Hashimoto, Satoru Egawa, Takashi Hirai, Hiroyuki Inose, Atsushi Okawa. Hydroxyapatite/collagen composite graft for posterior lumbar interbody fusion: a comparison with local bone graft. J Orthop Surg Res. 2021.10; 16 (1): 639. ( PubMed, DOI )

 112. Yu Matsukura, Toshitaka Yoshii, Shingo Morishita, Kenichiro Sakai, Takashi Hirai, Masato Yuasa, Hiroyuki Inose, Atsuyuki Kawabata, Kurando Utagawa, Jun Hashimoto, Masaki Tomori, Ichiro Torigoe, Tsuyoshi Yamada, Kazuo Kusano, Kazuyuki Otani, Satoshi Sumiya, Fujiki Numano, Kazuyuki Fukushima, Shoji Tomizawa, Satoru Egawa, Yoshiyasu Arai, Shigeo Shindo, Atsushi Okawa. Comparison of Lateral Lumbar Interbody Fusion and Posterior Lumbar Interbody Fusion as Corrective Surgery for Patients with Adult Spinal Deformity-A Propensity Score Matching Analysis. J Clin Med. 2021.10; 10 (20): 4737. ( PubMed, DOI )

 113. Soraya Nishimura, Takashi Hirai, Narihito Nagoshi, Toshitaka Yoshii, Jun Hashimoto, Kanji Mori, Satoshi Maki, Keiichi Katsumi, Kazuhiro Takeuchi, Shuta Ushio, Takeo Furuya, Kei Watanabe, Norihiro Nishida, Takashi Kaito, Satoshi Kato, Katsuya Nagashima, Masao Koda, Hiroaki Nakashima, Shiro Imagama, Kazuma Murata, Yuji Matsuoka, Kanichiro Wada, Atsushi Kimura, Tetsuro Ohba, Hiroyuki Katoh, Masahiko Watanabe, Yukihiro Matsuyama, Hiroshi Ozawa, Hirotaka Haro, Katsushi Takeshita, Yu Matsukura, Hiroyuki Inose, Masashi Yamazaki, Kota Watanabe, Morio Matsumoto, Masaya Nakamura, Atsushi Okawa, Yoshiharu Kawaguchi. Association between Severity of Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis and Ossification of Other Spinal Ligaments in Patients with Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament. J Clin Med. 2021.10; 10 (20): 4690. ( PubMed, DOI )

 114. Takashi Hirai, Takuya Takahashi, Tomoyuki Tanaka, Takayuki Motoyoshi, Yu Matsukura, Masato Yuasa, Hiroyuki Inose, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa. Intradiscal Injection With Condoliase (Chondroitin Sulfate ABC Endolyase) For Painful Radiculopathy Caused By Lumbar Disc Herniation Spine Surgery and Related Research. 2021.10; ( DOI )

 115. Takashi Hirai, Takuya Takahashi, Tomoyuki Tanaka, Takayuki Motoyoshi, Yu Matsukura, Masato Yuasa, Hiroyuki Inose, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa. Intradiscal Injection with Condoliase (Chondroitin Sulfate ABC Endolyase) for Painful Radiculopathy Caused by Lumbar Disc Herniation. Spine Surg Relat Res. 2021.10; 6 (3): 252-260. ( PubMed, DOI )

 116. Shuta Ushio, Toshitaka Yoshii, Atsuyuki Kawabata, Tsuyoshi Yamada, Takashi Taniyama, Takashi Hirai, Hiroyuki Inose, Masato Yuasa, Kenichiro Sakai, Ichiro Torigoe, Masaki Tomori, Yoshiyasu Arai, Shigeo Shindo, Kouichi Mizuno, Kazuyuki Otani, Osamu Nakai, Atsushi Okawa. Prognostic factors for neurological outcome after anterior decompression and fusion for proximal-type cervical spondylotic amyotrophy - A retrospective analysis of 77 cases. J Orthop Sci. 2021.09; 26 (5): 733-738. ( PubMed, DOI )

 117. Atsushi Kimura, Katsushi Takeshita, Hirokazu Inoue, Hiroyuki Inose, Toshitaka Yoshii, Asato Maekawa, Kenji Endo, Takuya Miyamoto, Takeo Furuya, Akira Nakamura, Kanji Mori, Shoji Seki, Shunsuke Kanbara, Shiro Imagama, Shunji Matsunaga, Masashi Yamazaki, Atsushi Okawa. The 5-question Geriatric Locomotive Function Scale predicts postoperative fall risk in patients undergoing surgery for degenerative cervical myelopathy. J Orthop Sci. 2021.09; 26 (5): 779-785. ( PubMed, DOI )

 118. Hiroyuki Inose, Tsuyoshi Kato, Shoichi Ichimura, Hiroaki Nakamura, Masatoshi Hoshino, Daisuke Togawa, Toru Hirano, Yasuaki Tokuhashi, Tetsuro Ohba, Hirotaka Haro, Takashi Tsuji, Kimiaki Sato, Yutaka Sasao, Masahiko Takahata, Koji Otani, Suketaka Momoshima, Kunihiko Takahashi, Masato Yuasa, Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa. Risk factors for subsequent vertebral fracture after acute osteoporotic vertebral fractures. Eur Spine J. 2021.09; 30 (9): 2698-2707. ( PubMed, DOI )

 119. Hiroyuki Inose, Yutaka Kobayashi, Shingo Morishita, Yu Matsukura, Masato Yuasa, Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa. Application of an index derived from the area under a neutrophil curve as a predictor of surgical site infection after spinal surgery. BMC Surg. 2021.09; 21 (1): 354. ( PubMed, DOI )

 120. Takashi Hirai, Soraya Nishimura, Toshitaka Yoshii, Narihito Nagoshi, Jun Hashimoto, Kanji Mori, Satoshi Maki, Keiichi Katsumi, Kazuhiro Takeuchi, Shuta Ushio, Takeo Furuya, Kei Watanabe, Norihiro Nishida, Kota Watanabe, Takashi Kaito, Satoshi Kato, Katsuya Nagashima, Masao Koda, Hiroaki Nakashima, Shiro Imagama, Kazuma Murata, Yuji Matsuoka, Kanichiro Wada, Atsushi Kimura, Tetsuro Ohba, Hiroyuki Katoh, Masahiko Watanabe, Yukihiro Matsuyama, Hiroshi Ozawa, Hirotaka Haro, Katsushi Takeshita, Morio Matsumoto, Masaya Nakamura, Masashi Yamazaki, Yu Matsukura, Hiroyuki Inose, Atsushi Okawa, Yoshiharu Kawaguchi. Associations between Clinical Findings and Severity of Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis in Patients with Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament. J Clin Med. 2021.09; 10 (18): 4137. ( PubMed, DOI )

 121. Toshitaka Yoshii. The Essence of Clinical Practice Guidelines for Ossification of Spinal Ligaments, 2019: 4. Treatment of Cervical OPLL. Spine Surg Relat Res. 2021.09; 5 (5): 328-329. ( PubMed, DOI )

 122. Kenichiro Sakai, Takashi Hirai, Yoshiyasu Arai, Hidetsugu Maehara, Ichiro Torigoe, Hiroyuki Inose, Masaki Tomori, Kyohei Sakaki, Masato Yuasa, Yu Matsukura, Takuya Oyaizu, Shingo Morishita, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa. Laminar Closure in Double-door Laminoplasty for Cervical Spondylotic Myelopathy with Nonkyphotic Alignment. Spine (Phila Pa 1976). 2021.08; 46 (15): 999-1006. ( PubMed, DOI )

 123. Shingo Morishita, Toshitaka Yoshii, Hiroyuki Inose, Takashi Hirai, Masato Yuasa, Yu Matsukura, Takahisa Ogawa, Kiyohide Fushimi, Atsushi Okawa, Takeo Fujiwara. Comparison of Perioperative Complications in Anterior Decompression With Fusion and Posterior Decompression With Fusion for Cervical Spondylotic Myelopathy: Propensity Score Matching Analysis Using a Nationwide Inpatient Database. Clin Spine Surg. 2021.08; 34 (7): E425-E431. ( PubMed, DOI )

 124. Hiroyuki Inose, Toshitaka Yoshii, Atsushi Kimura, Katsushi Takeshita, Hirokazu Inoue, Asato Maekawa, Kenji Endo, Takuya Miyamoto, Takeo Furuya, Akira Nakamura, Kanji Mori, Shunsuke Kanbara, Shiro Imagama, Shoji Seki, Shunji Matsunaga, Kunihiko Takahashi, Atsushi Okawa. Predictors of Falls in Patients with Degenerative Cervical Myelopathy: A Prospective Multi-institutional Study. Spine (Phila Pa 1976). 2021.08; 46 (15): 1007-1013. ( PubMed, DOI )

 125. Keiichi Katsumi, Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Satoshi Maki, Kanji Mori, Narihito Nagoshi, Soraya Nishimura, Kazuhiro Takeuchi, Shuta Ushio, Takeo Furuya, Kei Watanabe, Norihiro Nishida, Kota Watanabe, Takashi Kaito, Satoshi Kato, Katsuya Nagashima, Masao Koda, Kenyu Ito, Shiro Imagama, Yuji Matsuoka, Kanichiro Wada, Atsushi Kimura, Tetsuro Ohba, Hiroyuki Katoh, Yukihiro Matsuyama, Hiroshi Ozawa, Hirotaka Haro, Katsushi Takeshita, Masahiko Watanabe, Morio Matsumoto, Masaya Nakamura, Masashi Yamazaki, Atsushi Okawa, Yoshiharu Kawaguchi. The impact of ossification spread on cervical spine function in patients with ossification of the posterior longitudinal ligament. Sci Rep. 2021.07; 11 (1): 14337. ( PubMed, DOI )

 126. Atsushi Kimura, Katsushi Takeshita, Toshitaka Yoshii, Satoru Egawa, Takashi Hirai, Kenichiro Sakai, Kazuo Kusano, Yukihiro Nakagawa, Kanichiro Wada, Keiichi Katsumi, Kengo Fujii, Takeo Furuya, Narihito Nagoshi, Tsukasa Kanchiku, Yukitaka Nagamoto, Yasushi Oshima, Hiroaki Nakashima, Kei Ando, Masahiko Takahata, Kanji Mori, Hideaki Nakajima, Kazuma Murata, Shunji Matsunaga, Takashi Kaito, Kei Yamada, Sho Kobayashi, Satoshi Kato, Tetsuro Ohba, Satoshi Inami, Shunsuke Fujibayashi, Hiroyuki Katoh, Haruo Kanno, Kota Watanabe, Shiro Imagama, Masao Koda, Yoshiharu Kawaguchi, Masaya Nakamura, Morio Matsumoto, Masashi Yamazaki, Atsushi Okawa. Impact of Diabetes Mellitus on Cervical Spine Surgery for Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament. J Clin Med. 2021.07; 10 (15): 3375. ( PubMed, DOI )

 127. Hiroyuki Inose, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa. Effect of Ventral vs Dorsal Spinal Surgery in Patients With Cervical Spondylotic Myelopathy. JAMA. 2021.07; 326 (4): 357-358. ( PubMed, DOI )

 128. Masao Koda, Toshitaka Yoshii, Satoru Egawa, Kenichiro Sakai, Kazuo Kusano, Yukihiro Nakagawa, Takashi Hirai, Kanichiro Wada, Keiichi Katsumi, Atsushi Kimura, Takeo Furuya, Satoshi Maki, Narihito Nagoshi, Kota Watanabe, Tsukasa Kanchiku, Yukitaka Nagamoto, Yasushi Oshima, Kei Ando, Hiroaki Nakashima, Masahiko Takahata, Kanji Mori, Hideaki Nakajima, Kazuma Murata, Shunji Matsunaga, Takashi Kaito, Kei Yamada, Sho Kobayashi, Satoshi Kato, Tetsuro Ohba, Satoshi Inami, Shunsuke Fujibayashi, Hiroyuki Katoh, Haruo Kanno, Hiroshi Takahashi, Kengo Fujii, Masayuki Miyagi, Gen Inoue, Masashi Takaso, Shiro Imagama, Yoshiharu Kawaguchi, Katsushi Takeshita, Masaya Nakamura, Morio Matsumoto, Atsushi Okawa, Masashi Yamazaki. Neurological improvement is associated with neck pain attenuation after surgery for cervical ossification of the posterior longitudinal ligament. Sci Rep. 2021.06; 11 (1): 11910. ( PubMed, DOI )

 129. Takahisa Ogawa, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa, Kiyohide Fushimi, Tetsuya Jinno. Association Between Cemented vs Cementless Hemiarthroplasty and Short-Term Change of In-Hospital Mortality in Elderly Patients with Femoral Neck Fracture: A Propensity-Score Matching Analysis in a Multicenter Database. Clin Interv Aging. 2021.06; 16 1151-1159. ( PubMed, DOI )

 130. Hiroyuki Inose, Tsuyoshi Kato, Hiroaki Onuma, Shingo Morishita, Yu Matsukura, Masato Yuasa, Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa. Predictive Factors Affecting Surgical Outcomes in Patients with Degenerative Lumbar Spondylolisthesis. Spine (Phila Pa 1976). 2021.05; 46 (9): 610-616. ( PubMed, DOI )

 131. Takahisa Ogawa, Toshitaka Yoshii, Masaya Higuchi, Shingo Morishita, Kiyohide Fushimi, Takeo Fujiwara, Atsushi Okawa. Seasonality of mortality and in-hospital complications in hip fracture surgery: Retrospective cohort research using a nationwide inpatient database. Geriatr Gerontol Int. 2021.05; 21 (5): 398-403. ( PubMed, DOI )

 132. Hiroyuki Inose, Tsuyoshi Kato, Shoichi Ichimura, Hiroaki Nakamura, Masatoshi Hoshino, Daisuke Togawa, Toru Hirano, Yasuaki Tokuhashi, Tetsuro Ohba, Hirotaka Haro, Takashi Tsuji, Kimiaki Sato, Yutaka Sasao, Masahiko Takahata, Koji Otani, Suketaka Momoshima, Masato Yuasa, Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa. Predictors of residual low back pain after acute osteoporotic compression fracture. J Orthop Sci. 2021.05; 26 (3): 453-458. ( PubMed, DOI )

 133. Inose H, Hirai T, Yoshii T, Kimura A, Takeshita K, Inoue H, Maekawa A, Endo K, Miyamoto T, Furuya T, Nakamura A, Mori K, Kanbara S, Imagama S, Seki S, Matsunaga S, Okawa A. Predictors for quality of life improvement after surgery for degenerative cervical myelopathy: a prospective multi-center study. Health and quality of life outcomes. 2021.05; 19 (1): 150. ( PubMed, DOI )

 134. Ryohei Takada, Tetsuya Jinno, Kazumasa Miyatake, Masanobu Hirao, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa. Incidence of tensor fascia lata muscle atrophy after using the modified Watson-Jones anterolateral approach in total hip arthroplasty. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2021.04; 31 (3): 533-540. ( PubMed, DOI )

 135. Atsuyuki Kawabata, Toshitaka Yoshii, Kenichiro Sakai, Takashi Hirai, Masato Yuasa, Hiroyuki Inose, Yu Matsukura, Shingo Morishita, Masaki Tomori, Ichiro Torigoe, Kazuo Kusano, Kazuyuki Otani, Yoshiyasu Arai, Shigeo Shindo, Atsushi Okawa. Sagittal alignment changes and postoperative complications following surgery for adult spinal deformity in patients with Parkinson's disease: a multi-institutional retrospective cohort study. BMC Musculoskelet Disord. 2021.04; 22 (1): 357. ( PubMed, DOI )

 136. Kenichiro Sakai, Toshitaka Yoshii, Yoshiyasu Arai, Takashi Hirai, Ichiro Torigoe, Hiroyuki Inose, Masaki Tomori, Kyohei Sakaki, Masato Yuasa, Tsuyoshi Yamada, Yu Matsukura, Takuya Oyaizu, Shingo Morishita, Atsushi Okawa. A Prospective Cohort Study of Dysphagia After Subaxial Cervical Spine Surgery. Spine (Phila Pa 1976). 2021.04; 46 (8): 492-498. ( PubMed, DOI )

 137. Takahisa Ogawa, Toshitaka Yoshii, Shingo Morishita, Mutsuko Moriwaki, Atsushi Okawa, Ara Nazarian, Kiyohide Fushimi, Takeo Fujiwara. Seasonal impact on surgical site infections in hip fracture surgery: Analysis of 330,803 cases using a nationwide inpatient database. Injury. 2021.04; 52 (4): 898-904. ( PubMed, DOI )

 138. Inose H, Hirai T, Yoshii T, Kimura A, Takeshita K, Inoue H, Maekawa A, Endo K, Furuya T, Nakamura A, Mori K, Kanbara S, Imagama S, Seki S, Matsunaga S, Takahashi K, Okawa A. Predictors associated with neurological recovery after anterior decompression with fusion for degenerative cervical myelopathy. BMC surgery. 2021.03; 21 (1): 144. ( PubMed, DOI )

 139. Toshitaka Yoshii, Satroru Egawa, Hirotaka Chikuda, Norimitsu Wakao, Takeo Furuya, Tsukasa Kanchiku, Narihito Nagoshi, Yasushi Fujiwara, Masahiro Yoshida, Toshihiko Taguchi, Masahiko Watanabe. Response to 'Laminectomy is preferred for cervical myelopathy, but laminoplasty may yield better outcomes, including reduced C5 nerve palsy'. J Orthop Sci. 2021.03; 26 (2): 320-321. ( PubMed, DOI )

 140. Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Hiroyuki Inose, Masato Yuasa, Yu Matsukura, Shingo Morishita, Hiroaki Onuma, Tomoyuki Tanaka, Atsushi Okawa. Ann Case Rep, an open access journal Annals of Case Reports Case Report Cauda Equina Caused by Lumbar Canal Stenosis Following Intradical Injection of Condoliase: Case Report Annals of Medicine. 2021.03; 6 (2): 1-3. ( DOI )

 141. Hiroyuki Inose, Tsuyoshi Kato, Hiroaki Nakamura, Masatoshi Hoshino, Daisuke Togawa, Toru Hirano, Yasuaki Tokuhashi, Tetsuro Ohba, Hirotaka Haro, Takashi Tsuji, Kimiaki Sato, Yutaka Sasao, Masahiko Takahata, Koji Otani, Suketaka Momoshima, Kunihiko Takahashi, Masato Yuasa, Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa. Predictors for quality of life improvement after acute osteoporotic vertebral fracture: results of post hoc analysis of a prospective randomized study. Qual Life Res. 2021.01; 30 (1): 129-135. ( PubMed, DOI )

 142. Yoshiharu Kawaguchi, Shiro Imagama, Motoki Iwasaki, Takashi Kaito, Masao Koda, Hirotaka Chikuda, Tomohiko Hasegawa, Kanji Mori, Toshitaka Yoshii, . Japanese Orthopaedic Association (JOA) clinical practice guidelines on the management of ossification of the spinal ligament, 2019. J Orthop Sci. 2021.01; 26 (1): 1-45. ( PubMed, DOI )

 143. Tsuyoshi Yamada, Shigeo Shindo, Toshitaka Yoshii, Shuta Ushio, Kazuo Kusano, Norihiko Miyake, Yoshiyasu Arai, Kazuyuki Otani, Atsushi Okawa, Osamu Nakai. Surgical outcomes of the thoracic ossification of ligamentum flavum: a retrospective analysis of 61 cases. BMC Musculoskelet Disord. 2021.01; 22 (1): 7. ( PubMed, DOI )

 144. Satoshi Sumiya, Kazuyuki Fukushima, Yoshiro Kurosa, Takashi Hirai, Hiroyuki Inose, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa. Comparative analysis of clinical factors associated with pedicle screw pull-out during or immediately after surgery between intraoperative cone-beam computed tomography and postoperative computed tomography. BMC Musculoskelet Disord. 2021.01; 22 (1): 55. ( PubMed, DOI )

 145. Toshitaka Yoshii, Satoru Egawa, Hirotaka Chikuda, Norimitsu Wakao, Takeo Furuya, Tsukasa Kanchiku, Narihito Nagoshi, Yasushi Fujiwara, Masahiro Yoshida, Toshihiko Taguchi, Masahiko Watanabe. A systematic review and meta-analysis comparing anterior decompression with fusion and posterior laminoplasty for cervical spondylotic myelopathy. J Orthop Sci. 2021.01; 26 (1): 116-122. ( PubMed, DOI )

 146. Shingo Morishita, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa, Hiroyuki Inose, Takashi Hirai, Takahisa Ogawa, Kiyohide Fushimi, Takeo Fujiwara. Comparison of Perioperative Complications Between Anterior Fusion and Posterior Fusion for Osteoporotic Vertebral Fractures in Elderly Patients: Propensity Score-Matching Analysis Using Nationwide Inpatient Database. Clin Spine Surg. 2020.12; 33 (10): E586-E593. ( PubMed, DOI )

 147. Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Shuta Ushio, Jun Hashimoto, Kanji Mori, Satoshi Maki, Keiichi Katsumi, Narihito Nagoshi, Kazuhiro Takeuchi, Takeo Furuya, Kei Watanabe, Norihiro Nishida, Soraya Nishimura, Kota Watanabe, Takashi Kaito, Satoshi Kato, Katsuya Nagashima, Masao Koda, Kenyu Ito, Shiro Imagama, Yuji Matsuoka, Kanichiro Wada, Atsushi Kimura, Tetsuro Ohba, Hiroyuki Katoh, Masahiko Watanabe, Yukihiro Matsuyama, Hiroshi Ozawa, Hirotaka Haro, Katsushi Takeshita, Morio Matsumoto, Masaya Nakamura, Masashi Yamazaki, Masato Yuasa, Hiroyuki Inose, Atsushi Okawa, Yoshiharu Kawaguchi. Associations between Clinical Symptoms and Degree of Ossification in Patients with Cervical Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament: A Prospective Multi-Institutional Cross-Sectional Study. J Clin Med. 2020.12; 9 (12): 4055. ( PubMed, DOI )

 148. Hiroyuki Yokoyama, Takashi Hirai, Tetsuya Nagata, Mitsuhiro Enomoto, Hidetoshi Kaburagi, Li Leiyo, Takayuki Motoyoshi, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa, Takanori Yokota. DNA Microarray Analysis of Differential Gene Expression in the Dorsal Root Ganglia of Four Different Neuropathic Pain Mouse Models. J Pain Res. 2020.11; 13 3031-3043. ( PubMed, DOI )

 149. Shingo Morishita, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa, Hiroyuki Inose, Takashi Hirai, Masato Yuasa, Kiyohide Fushimi, Takeo Fujiwara. Risk factors related to perioperative systemic complications and mortality in elderly patients with osteoporotic vertebral fractures-analysis of a large national inpatient database. J Orthop Surg Res. 2020.11; 15 (1): 518. ( PubMed, DOI )

 150. Toshitaka Yoshii, Satroru Egawa, Hirotaka Chikuda, Norimitsu Wakao, Takeo Furuya, Tsukasa Kanchiku, Narihito Nagoshi, Yasushi Fujiwara, Masahiro Yoshida, Toshihiko Taguchi, Masahiko Watanabe. Comparison of anterior decompression with fusion and posterior decompression with fusion for cervical spondylotic myelopathy-A systematic review and meta-analysis. J Orthop Sci. 2020.11; 25 (6): 938-945. ( PubMed, DOI )

 151. Hiroaki Onuma, Hiroyuki Inose, Toshitaka Yoshii, Takashi Hirai, Masato Yuasa, Shigenori Kawabata, Atsushi Okawa. Preoperative risk factors for delirium in patients aged ≥75 years undergoing spinal surgery: a retrospective study. J Int Med Res. 2020.10; 48 (10): 300060520961212. ( PubMed, DOI )

 152. Hiroyuki Inose, Toshitaka Yoshii, Atsushi Kimura, Katsushi Takeshita, Hirokazu Inoue, Asato Maekawa, Kenji Endo, Takuya Miyamoto, Takeo Furuya, Akira Nakamura, Kanji Mori, Shunsuke Kanbara, Shiro Imagama, Shoji Seki, Shunji Matsunaga, Atsushi Okawa. Comparison of Clinical and Radiographic Outcomes of Laminoplasty, Anterior Decompression With Fusion, and Posterior Decompression With Fusion for Degenerative Cervical Myelopathy: A Prospective Multicenter Study. Spine (Phila Pa 1976). 2020.10; 45 (20): E1342-E1348. ( PubMed, DOI )

 153. Yutaka Kobayashi, Tomoyuki Tanaka, Mieradilli Mulati, Hiroki Ochi, Shingo Sato, Philipp Kaldis, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa, Hiroyuki Inose. Cyclin-Dependent Kinase 1 Is Essential for Muscle Regeneration and Overload Muscle Fiber Hypertrophy. Front Cell Dev Biol. 2020.10; 8 564581. ( PubMed, DOI )

 154. Takahisa Ogawa, Toshitaka Yoshii, Mutsuko Moriwaki, Shingo Morishita, Yoto Oh, Kazumasa Miyatake, Ara Nazarian, Koichiro Shiba, Atsushi Okawa, Kiyohide Fushimi, Takeo Fujiwara. Association between Hemiarthroplasty vs Total Hip Arthroplasty and Major Surgical Complications among Patients with Femoral Neck Fracture. J Clin Med. 2020.10; 9 (10): ( PubMed, DOI )

 155. Kawabata A, Yoshii T, Sakai K, Hirai T, Yuasa M, Inose H, Utagawa K, Hashimoto J, Matsukura Y, Tomori M, Torigoe I, Kusano K, Otani K, Mizuno K, Satoshi S, Kazuyuki F, Tomizawa S, Arai Y, Shindo S, Okawa A. Identification of Predictive Factors for Mechanical Complications After Adult Spinal Deformity Surgery: A Multi-Institutional Retrospective Study. Spine (Phila Pa 1976). 2020.09; 45 (17): 1185-1192. ( PubMed, DOI )

 156. Kanji Mori, Toshitaka Yoshii, Takashi Hirai, Narihito Nagoshi, Kazuhiro Takeuchi, Shuta Ushio, Akio Iwanami, Tsuyoshi Yamada, Shoji Seki, Takashi Tsuji, Kanehiro Fujiyoshi, Mitsuru Furukawa, Soraya Nishimura, Kanichiro Wada, Takeo Furuya, Yukihiro Matsuyama, Tomohiko Hasegawa, Katsushi Takeshita, Atsushi Kimura, Masahiko Abematsu, Hirotaka Haro, Tetsuro Ohba, Masahiko Watanabe, Hiroyuki Katoh, Kei Watanabe, Hiroshi Ozawa, Haruo Kanno, Shiro Imagama, Kei Ando, Shunsuke Fujibayashi, Masao Koda, Masashi Yamazaki, Morio Matsumoto, Masaya Nakamura, Atsushi Okawa, Yoshiharu Kawaguchi. The characteristics of the patients with radiologically severe cervical ossification of the posterior longitudinal ligament of the spine: A CT-based multicenter cross-sectional study. J Orthop Sci. 2020.09; 25 (5): 746-750. ( PubMed, DOI )

 157. Toshitaka Yoshii, Shingo Morishita, Hiroyuki Inose, Masato Yuasa, Takashi Hirai, Atsushi Okawa, Kiyohide Fushimi, Takeo Fujiwara. Comparison of Perioperative Complications in Anterior Decompression With Fusion and Posterior Decompression With Fusion for Cervical Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament: Propensity Score Matching Analysis Using a Nation-Wide Inpatient Database. Spine (Phila Pa 1976). 2020.08; 45 (16): E1006-E1012. ( PubMed, DOI )

 158. Takumi Kaku, Yoto Oh, Shingo Sato, Hirotaka Koyanagi, Takashi Hirai, Masato Yuasa, Toshitaka Yoshii, Tsuyoshi Nakagawa, Satoshi Miyake, Atsushi Okawa. Incidence of atypical femoral fractures in the treatment of bone metastasis: An alert report. J Bone Oncol. 2020.08; 23 100301. ( PubMed, DOI )

 159. Yuya Ishikawa, Kei Watanabe, Keiichi Katsumi, Masayuki Ohashi, Yohei Shibuya, Tomohiro Izumi, Toru Hirano, Naoto Endo, Takashi Kaito, Tomoya Yamashita, Hiroyasu Fujiwara, Yukitaka Nagamoto, Yuji Matsuoka, Hidekazu Suzuki, Hirosuke Nishimura, Hidetomi Terai, Koji Tamai, Atsushi Tagami, Shuta Yamada, Shinji Adachi, Toshitaka Yoshii, Shuta Ushio, Katsumi Harimaya, Kenichi Kawaguchi, Nobuhiko Yokoyama, Hidekazu Oishi, Toshiro Doi, Atsushi Kimura, Hirokazu Inoue, Gen Inoue, Masayuki Miyagi, Wataru Saito, Atsushi Nakano, Daisuke Sakai, Tadashi Nukaga, Shota Ikegami, Masayuki Shimizu, Toshimasa Futatsugi, Seiji Ohtori, Takeo Furuya, Sumihisa Orita, Shiro Imagama, Kei Ando, Kazuyoshi Kobayashi, Katsuhito Kiyasu, Hideki Murakami, Katsuhito Yoshioka, Shoji Seki, Michio Hongo, Kenichiro Kakutani, Takashi Yurube, Yasuchika Aoki, Masashi Oshima, Masahiko Takahata, Akira Iwata, Hirooki Endo, Tetsuya Abe, Toshinori Tsukanishi, Kazuyoshi Nakanishi, Kota Watanabe, Tomohiro Hikata, Satoshi Suzuki, Norihiro Isogai, Eijiro Okada, Haruki Funao, Seiji Ueda, Yuta Shiono, Kenya Nojiri, Naobumi Hosogane, Ken Ishii. Short- versus long-segment posterior spinal fusion with vertebroplasty for osteoporotic vertebral collapse with neurological impairment in thoracolumbar spine: a multicenter study. BMC Musculoskelet Disord. 2020.08; 21 (1): 513. ( PubMed, DOI )

 160. Yoto Oh, Kouhei Yamamoto, Jun Hashimoto, Koji Fujita, Toshitaka Yoshii, Kazuyuki Fukushima, Yoshiro Kurosa, Yoshiaki Wakabayashi, Masanobu Kitagawa, Atsushi Okawa. Biological activity is not suppressed in mid-shaft stress fracture of the bowed femoral shaft unlike in "typical" atypical subtrochanteric femoral fracture: A proposed theory of atypical femoral fracture subtypes. Bone. 2020.08; 137 115453. ( PubMed, DOI )

 161. Hiroyuki Inose, Tsuyoshi Kato, Shoichi Ichimura, Hiroaki Nakamura, Masatoshi Hoshino, Daisuke Togawa, Toru Hirano, Yasuaki Tokuhashi, Tetsuro Ohba, Hirotaka Haro, Takashi Tsuji, Kimiaki Sato, Yutaka Sasao, Masahiko Takahata, Koji Otani, Suketaka Momoshima, Masato Yuasa, Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa. Risk Factors of Nonunion After Acute Osteoporotic Vertebral Fractures: A Prospective Multicenter Cohort Study. Spine. 2020.07; 45 (13): 895-902. ( PubMed, DOI )

 162. Toshitaka Yoshii, Shoji Tomizawa, Takashi Hirai, Hiroyuki Inose, Tsuyoshi Yamada, Kenichiro Sakai, Shuta Ushio, Satoru Egawa, Masato Yuasa, Tsuyoshi Kato, Shigenori Kawabata, Yoshiyasu Arai, Atsushi Okawa. Surgical Outcomes in Selective Laminectomy and Conventional Double-Door Laminoplasty for Cervical Spondylotic Myelopathy. Orthopedics. 2020.07; 43 (4): e311-e315. ( PubMed, DOI )

 163. Atsuyuki Kawabata, Toshitaka Yoshii, Takashi Hirai, Shuta Ushio, Takashi Kaito, Tomoya Yamashita, Hiroyasu Fujiwara, Yukitaka Nagamoto, Yuji Matsuoka, Hidekazu Suzuki, Hirosuke Nishimura, Hidetomi Terai, Koji Tamai, Atsushi Tagami, Syuta Yamada, Shinji Adachi, Kei Watanabe, Keiichi Katsumi, Masayuki Ohashi, Yohei Shibuya, Katsumi Harimaya, Kenichi Kawaguchi, Nobuhiko Yokoyama, Hidekazu Oishi, Toshiro Doi, Atsushi Kimura, Hirokazu Inoue, Gen Inoue, Masayuki Miyagi, Wataru Saito, Atsushi Nakano, Daisuke Sakai, Tadashi Nukaga, Shota Ikegami, Masayuki Shimizu, Toshimasa Futatsugi, Seiji Ohtori, Takeo Furuya, Sumihisa Orita, Shiro Imagama, Kei Ando, Kazuyoshi Kobayashi, Katsuhito Kiyasu, Hideki Murakami, Katsuhito Yoshioka, Shoji Seki, Michio Hongo, Kenichiro Kakutani, Takashi Yurube, Yasuchika Aoki, Masashi Oshima, Masahiko Takahata, Akira Iwata, Hirooki Endo, Tetsuya Abe, Toshinori Tsukanishi, Kazuyoshi Nakanishi, Kota Watanabe, Tomohiro Hikata, Satoshi Suzuki, Norihiro Isogai, Eijiro Okada, Haruki Funao, Seiji Ueda, Yuta Shiono, Kenya Nojiri, Naobumi Hosogane, Ken Ishii. Effect of bisphosphonates or teriparatide on mechanical complications after posterior instrumented fusion for osteoporotic vertebral fracture: a multi-center retrospective study. BMC Musculoskelet Disord. 2020.07; 21 (1): 420. ( PubMed, DOI )

 164. Kazuma Murata, Yuji Matsuoka, Hirosuke Nishimura, Kenji Endo, Hidekazu Suzuki, Taichiro Takamatsu, Yasunobu Sawaji, Takato Aihara, Takuya Kusakabe, Asato Maekawa, Kengo Yamamoto, Kei Watanabe, Takashi Kaito, Hidetomi Terai, Koji Tamai, Atushi Tagami, Toshitaka Yoshii, Katsumi Harimaya, Kenichi Kawaguchi, Atsushi Kimura, Gen Inoue, Atsushi Nakano, Daisuke Sakai, Akihiko Hiyama, Shota Ikegami, Seiji Ohtori, Takeo Furuya, Sumihisa Orita, Shiro Imagama, Kazuyoshi Kobayashi, Katsuhito Kiyasu, Hideki Murakami, Katsuhito Yoshioka, Shoji Seki, Michio Hongo, Kenichiro Kakutani, Takashi Yurube, Yasuchika Aoki, Hiroshi Uei, Yasumitsu Ajiro, Masahiko Takahata, Hirooki Endo, Tetsuya Abe, Kazuyoshi Nakanishi, Kota Watanabe, Eijiro Okada, Naobumi Hosogane, Haruki Funao, Norihiro Isogai, Ken Ishii. The factors related to the poor ADL in the patients with osteoporotic vertebral fracture after instrumentation surgery. Eur Spine J. 2020.07; 29 (7): 1597-1605. ( PubMed, DOI )

 165. Atsushi Kimura, Katsushi Takeshita, Yasuyuki Shiraishi, Hiroyuki Inose, Toshitaka Yoshii, Asato Maekawa, Kenji Endo, Takuya Miyamoto, Takeo Furuya, Akira Nakamura, Kanji Mori, Shoji Seki, Shunsuke Kanbara, Shiro Imagama, Shunji Matsunaga, Atsushi Okawa. Effectiveness of Surgical Treatment for Degenerative Cervical Myelopathy in Preventing Falls and Fall-related Neurological Deterioration: A Prospective Multi-institutional Study. Spine (Phila Pa 1976). 2020.06; 45 (11): E631-E638. ( PubMed, DOI )

 166. Atsuyuki Kawabata, Takashi Hirai, Ryo Tohara, Masato Yuasa, Hiroyuki Inose, Hirotaka Koyanagi, Shingo Sato, Kurando Utagawa, Jun Hashimoto, Atsushi Okawa, Toshitaka Yoshii. Surgical stabilization of spinal metastasis in diffuse idiopathic skeletal hyperostosis ("Mets-on-DISH"): Two case reports. Medicine (Baltimore). 2020.05; 99 (22): e20397. ( PubMed, DOI )

 167. Ryohei Takada, Tetsuya Jinno, Kazumasa Miyatake, Masanobu Hirao, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa. Portable imageless navigation system and surgeon's estimate for accurate evaluation of acetabular cup orientation during total hip arthroplasty in supine position. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2020.05; 30 (4): 707-712. ( PubMed, DOI )

 168. Hiroyuki Inose, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa. To The Editor. Spine (Phila Pa 1976). 2020.04; 45 (7): E415-E416. ( PubMed, DOI )

 169. Shingo Morishita, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa, Kiyohide Fushimi, Takeo Fujiwara. Comparison of Perioperative Complications Between Anterior Decompression With Fusion and Laminoplasty For Cervical Spondylotic Myelopathy: Propensity Score-matching Analysis Using Japanese Diagnosis Procedure Combination Database. Clin Spine Surg. 2020.04; 33 (3): E101-E107. ( PubMed, DOI )

 170. Satoru Egawa, Keigo Hirai, Rempei Matsumoto, Toshitaka Yoshii, Masato Yuasa, Atsushi Okawa, Ken Sugo, Shinichi Sotome. Efficacy of Antibiotic-Loaded Hydroxyapatite/Collagen Composites Is Dependent on Adsorbability for Treating Staphylococcus aureus Osteomyelitis in Rats. J Orthop Res. 2020.04; 38 (4): 843-851. ( PubMed, DOI )

 171. Toru Sasaki, Shigenori Kawabata, Yuko Hoshino, Kensuke Sekihara, Yoshiaki Adachi, Miho Akaza, Isamu Ozaki, Koji Fujita, Akimoto Nimura, Toshitaka Yoshii, Yuki Miyano, Yuki Mitani, Taishi Watanabe, Shinji Sato, Sukchan Kim, Atsushi Okawa. Visualization of electrophysiological activity at the carpal tunnel area using magnetoneurography. Clin Neurophysiol. 2020.04; 131 (4): 951-957. ( PubMed, DOI )

 172. Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Shuta Ushio, Kanji Mori, Satoshi Maki, Keiichi Katsumi, Narihito Nagoshi, Kazuhiro Takeuchi, Takeo Furuya, Kei Watanabe, Norihiro Nishida, Kota Watanabe, Takashi Kaito, Satoshi Kato, Katsuya Nagashima, Masao Koda, Kenyu Ito, Shiro Imagama, Yuji Matsuoka, Kanichiro Wada, Atsushi Kimura, Tetsuro Ohba, Hiroyuki Katoh, Yukihiro Matsuyama, Hiroshi Ozawa, Hirotaka Haro, Katsushi Takeshita, Masahiko Watanabe, Morio Matsumoto, Masaya Nakamura, Masashi Yamazaki, Atsushi Okawa, Yoshiharu Kawaguchi. Clinical characteristics in patients with ossification of the posterior longitudinal ligament: A prospective multi-institutional cross-sectional study. Sci Rep. 2020.03; 10 (1): 5532. ( PubMed, DOI )

 173. Satoshi Sumiya, Fujiki Numano, Takahisa Ogawa, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa, Hiromichi Komori. Accuracy of pedicle screw insertion for unilateral open transforaminal lumbar interbody fusion: a side-by-side comparison of percutaneous and conventional open techniques in the same patients. BMC Musculoskelet Disord. 2020.03; 21 (1): 168. ( PubMed, DOI )

 174. Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Satoru Egawa, Kenichiro Sakai, Hiroyuki Inose, Masato Yuasa, Tsuyoshi Yamada, Shuta Ushio, Tsuyoshi Kato, Yoshiyasu Arai, Shigenori Kawabata, Shigeo Shindo, Osamu Nakai, Atsushi Okawa. Increased Height of Fused Segments Contributes to Early-Phase Strut Subsidence after Anterior Cervical Corpectomy with Fusion for Multilevel Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament. Spine Surg Relat Res. 2020.03; 4 (4): 294-299. ( PubMed, DOI )

 175. Naobumi Hosogane, Kenya Nojiri, Satoshi Suzuki, Haruki Funao, Eijiro Okada, Norihiro Isogai, Seiji Ueda, Tomohiro Hikata, Yuta Shiono, Kota Watanabe, Kei Watanabe, Takashi Kaito, Tomoya Yamashita, Hiroyasu Fujiwara, Yukitaka Nagamoto, Hidetomi Terai, Koji Tamai, Yuji Matsuoka, Hidekazu Suzuki, Hirosuke Nishimura, Atsushi Tagami, Syuta Yamada, Shinji Adachi, Seiji Ohtori, Sumihisa Orita, Takeo Furuya, Toshitaka Yoshii, Shuta Ushio, Gen Inoue, Masayuki Miyagi, Wataru Saito, Shiro Imagama, Kei Ando, Daisuke Sakai, Tadashi Nukaga, Katsuhito Kiyasu, Atsushi Kimura, Hirokazu Inoue, Atsushi Nakano, Katsumi Harimaya, Kenichi Kawaguchi, Nobuhiko Yokoyama, Hidekazu Oishi, Toshio Doi, Shota Ikegami, Masayuki Shimizu, Toshimasa Futatsugi, Kenichiro Kakutani, Takashi Yurube, Masashi Oshima, Hiroshi Uei, Yasuchika Aoki, Masahiko Takahata, Akira Iwata, Shoji Seki, Hideki Murakami, Katsuhito Yoshioka, Hirooki Endo, Michio Hongo, Kazuyoshi Nakanishi, Tetsuya Abe, Toshinori Tsukanishi, Ken Ishii. Reply to the Editor: Surgical Treatment of Osteoporotic Vertebral Fracture with Neurological Deficit-A Nationwide Multicenter Study in Japan. Spine Surg Relat Res. 2020.03; 4 (3): 292-293. ( PubMed, DOI )

 176. Kei Ando, Shiro Imagama, Takashi Kaito, Shota Takenaka, Kenichiro Sakai, Satoru Egawa, Shigeo Shindo, Kota Watanabe, Nobuyuki Fujita, Morio Matsumoto, Hideaki Nakashima, Kanichiro Wada, Atsushi Kimura, Katsushi Takeshita, Satoshi Kato, Hideki Murakami, Kazuhiro Takeuchi, Masahiko Takahata, Masao Koda, Masashi Yamazaki, Masahiko Watanabe, Shunsuke Fujibayashi, Takeo Furuya, Yoshiharu Kawaguchi, Yukihiro Matsuyama, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa. Outcomes of Surgery for Thoracic Myelopathy Owing to Thoracic Ossification of The Ligamentum Flavum in a Nationwide Multicenter Prospectively Collected Study in 223 Patients: Is Instrumented Fusion Necessary? Spine(Phila Pa1976). 2020.02; 45 (3): E170-E178. ( PubMed, DOI )

 177. Yutaka Kobayashi, Hiroyuki Inose, Shuta Ushio, Masato Yuasa, Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa. Body Mass Index and Modified Glasgow Prognostic Score Are Useful Predictors of Surgical Site Infection After Spinal Instrumentation Surgery: A Consecutive Series. Spine. 2020.02; 45 (3): E148-E154. ( PubMed, DOI )

 178. Hiroyuki Katoh, Eijiro Okada, Toshitaka Yoshii, Tsuyoshi Yamada, Kei Watanabe, Keiichi Katsumi, Akihiko Hiyama, Yukihiro Nakagawa, Motohiro Okada, Teruaki Endo, Kazuhiro Takeuchi, Shunji Matsunaga, Keishi Maruo, Kenichiro Sakai, Sho Kobayashi, Tetsuro Ohba, Kanichiro Wada, Junichi Ohya, Kanji Mori, Mikito Tsushima, Hirosuke Nishimura, Takashi Tsuji, Kota Watanabe, Morio Matsumoto, Atsushi Okawa, Masahiko Watanabe. A Comparison of Cervical and Thoracolumbar Fractures Associated with Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis-A Nationwide Multicenter Study. J Clin Med. 2020.01; 9 (1): ( PubMed, DOI )

 179. Mieradili Mulati, Yutaka Kobayashi, Akira Takahashi, Hoashi Numata, Masanori Saito, Yuichi Hiraoka, Hiroki Ochi, Shingo Sato, Yoichi Ezura, Masato Yuasa, Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa, Hiroyuki Inose. The long noncoding RNA Crnde regulates osteoblast proliferation through the Wnt/β-catenin signaling pathway in mice. Bone. 2020.01; 130 115076. ( PubMed, DOI )

 180. Hiroyuki Inose, Yutaka Kobayashi, Masato Yuasa, Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa. Postoperative lymphocyte percentage and neutrophil-lymphocyte ratio are useful markers for the early prediction of surgical site infection in spinal decompression surgery. J Orthop Surg (Hong Kong). 2020.01; 28 (2): 2309499020918402. ( PubMed, DOI )

 181. Toshitaka Yoshii, Satoru Egawa, Takashi Hirai, Takashi Kaito, Kanji Mori, Masao Koda, Hirotaka Chikuda, Tomohiko Hasegawa, Shiro Imagama, Masahiro Yoshida, Motoki Iwasaki, Atsushi Okawa, Yoshiharu Kawaguchi. A systematic review and meta-analysis comparing anterior decompression with fusion and posterior laminoplasty for cervical ossification of the posterior longitudinal ligament. J Orthop Sci. 2020.01; 25 (1): 58-65. ( PubMed, DOI )

 182. Norihiro Isogai, Naobumi Hosogane, Haruki Funao, Kenya Nojiri, Satoshi Suzuki, Eijiro Okada, Seiji Ueda, Tomohiro Hikata, Yuta Shiono, Kota Watanabe, Kei Watanabe, Takashi Kaito, Tomoya Yamashita, Hiroyasu Fujiwara, Yukitaka Nagamoto, Hidetomi Terai, Koji Tamai, Yuji Matsuoka, Hidekazu Suzuki, Hirosuke Nishimura, Atsushi Tagami, Shuta Yamada, Shinji Adachi, Seiji Ohtori, Sumihisa Orita, Takeo Furuya, Toshitaka Yoshii, Shuta Ushio, Gen Inoue, Masayuki Miyagi, Wataru Saito, Shiro Imagama, Kei Ando, Daisuke Sakai, Tadashi Nukaga, Katsuhito Kiyasu, Atsushi Kimura, Hirokazu Inoue, Atsushi Nakano, Katsumi Harimaya, Kenichi Kawaguchi, Nobuhiko Yokoyama, Hidekazu Oishi, Toshiro Doi, Shota Ikegami, Masayuki Shimizu, Toshimasa Futatsugi, Kenichiro Kakutani, Takashi Yurube, Masashi Oshima, Hiroshi Uei, Yasuchika Aoki, Masahiko Takahata, Akira Iwata, Shoji Seki, Hideki Murakami, Katsuhito Yoshioka, Hirooki Endo, Michio Hongo, Kazuyoshi Nakanishi, Tetsuya Abe, Toshinori Tsukanishi, Ken Ishii. The Surgical Outcomes of Spinal Fusion for Osteoporotic Vertebral Fractures in the Lower Lumbar Spine with a Neurological Deficit. Spine Surg Relat Res. 2020; 4 (3): 199-207. ( PubMed, DOI )

 183. Hiroyuki Inose, Yutaka Kobayashi, Masato Yuasa, Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa. Procalcitonin and Neutrophil Lymphocyte Ratio After Spinal Instrumentation Surgery. Spine(Phila pa 1976) . 2019.12; 44 (23): E1356-E1361. ( PubMed, DOI )

 184. Kei Watanabe, Keiichi Katsumi, Masayuki Ohashi, Yohei Shibuya, Toru Hirano, Naoto Endo, Takashi Kaito, Tomoya Yamashita, Hiroyasu Fujiwara, Yukitaka Nagamoto, Yuji Matsuoka, Hidekazu Suzuki, Hirosuke Nishimura, Hidetomi Terai, Koji Tamai, Atsushi Tagami, Syuta Yamada, Shinji Adachi, Toshitaka Yoshii, Shuta Ushio, Katsumi Harimaya, Kenichi Kawaguchi, Nobuhiko Yokoyama, Hidekazu Oishi, Toshiro Doi, Atsushi Kimura, Hirokazu Inoue, Gen Inoue, Masayuki Miyagi, Wataru Saito, Atsushi Nakano, Daisuke Sakai, Tadashi Nukaga, Shota Ikegami, Masayuki Shimizu, Toshimasa Futatsugi, Seiji Ohtori, Takeo Furuya, Sumihisa Orita, Shiro Imagama, Kei Ando, Kazuyoshi Kobayashi, Katsuhito Kiyasu, Hideki Murakami, Katsuhito Yoshioka, Shoji Seki, Michio Hongo, Kenichiro Kakutani, Takashi Yurube, Yasuchika Aoki, Masashi Oshima, Masahiko Takahata, Akira Iwata, Hirooki Endo, Tetsuya Abe, Toshinori Tsukanishi, Kazuyoshi Nakanishi, Kota Watanabe, Tomohiro Hikata, Satoshi Suzuki, Norihiro Isogai, Eijiro Okada, Haruki Funao, Seiji Ueda, Yuta Shiono, Kenya Nojiri, Naobumi Hosogane, Ken Ishii. Surgical outcomes of spinal fusion for osteoporotic vertebral fracture in the thoracolumbar spine: Comprehensive evaluations of 5 typical surgical fusion techniques. J Orthop Sci. 2019.11; 24 (6): 1020-1026. ( PubMed, DOI )

 185. Yusuke Sakai, Takashi Kaito, Shota Takenaka, Tomoya Yamashita, Takahiro Makino, Naobumi Hosogane, Kenya Nojiri, Satoshi Suzuki, Eijiro Okada, Kota Watanabe, Haruki Funao, Norihiro Isogai, Seiji Ueda, Tomohiro Hikata, Yuta Shiono, Kei Watanabe, Keiichi Katsumi, Hiroyasu Fujiwara, Yukitaka Nagamoto, Hidetomi Terai, Koji Tamai, Yuji Matsuoka, Hidekazu Suzuki, Hirosuke Nishimura, Atsushi Tagami, Shuta Yamada, Shinji Adachi, Seiji Ohtori, Sumihisa Orita, Takeo Furuya, Toshitaka Yoshii, Shuta Ushio, Gen Inoue, Masayuki Miyagi, Wataru Saito, Shiro Imagama, Kei Ando, Daisuke Sakai, Tadashi Nukaga, Katsuhito Kiyasu, Atsushi Kimura, Hirokazu Inoue, Atsushi Nakano, Katsumi Harimaya, Toshio Doi, Kenichi Kawaguchi, Nobuhiko Yokoyama, Hidekazu Oishi, Shota Ikegami, Toshimasa Futatsugi, Masayuki Shimizu, Kenichiro Kakutani, Takashi Yurube, Masashi Oshima, Hiroshi Uei, Yasuchika Aoki, Masahiko Takahata, Akira Iwata, Shoji Seki, Hideki Murakami, Katsuhito Yoshioka, Hirooki Endo, Michio Hongo, Kazuyoshi Nakanishi, Tetsuya Abe, Toshinori Tsukanishi, Ken Ishii. Complications after spinal fixation surgery for osteoporotic vertebral collapse with neurological deficits: Japan Association of Spine Surgeons with ambition multicenter study. J Orthop Sci. 2019.11; 24 (6): 985-990. ( PubMed, DOI )

 186. Yoto Oh, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa. Ankle arthrodesis using a modified Masquelet induced membrane technique for open ankle fracture with a substantial osteochondral defect: A case report of novel surgical technique. Injury. 2019.11; 50 (11): 2128-2135. ( PubMed, DOI )

 187. Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Hiroyuki Inose, Masato Yuasa, Tsuyoshi Yamada, Shuta Ushio, Hiroaki Onuma, Keigo Hirai, Yutaka Kobayashi, Kurando Utagawa, Jun Hashimoto, Atsuyuki Kawabata, Kenichiro Sakai, Tsuyoshi Kato, Shigenori Kawabata, Atsushi Okawa. Is Modified K-line a Powerful Tool of Surgical Decision Making for Patients With Cervical Spondylotic Myelopathy? Clin Spine Surg. 2019.11; 32 (9): 351-356. ( PubMed, DOI )

 188. Atsuhiro Tano, Yoto Oh, Kazuyuki Fukushima, Yoshiro Kurosa, Yoshiaki Wakabayashi, Koji Fujita, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa. Potential bone fragility of mid-shaft atypical femoral fracture: Biomechanical analysis by a CT-based nonlinear finite element method. Injury. 2019.11; 50 (11): 1876-1882. ( PubMed, DOI )

 189. Masato Yuasa, Masanori Saito, Deke M Blum, Alexander A Hysong, Satoru Egawa, Sasidhar Uppuganti, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa, Herbert S Schwartz, Stephanie N Moore-Lotridge, Jeffry S Nyman, Jonathan G Schoenecker. The Size of Intramedullary Fixation Affects Endochondral-Mediated Angiogenesis During Fracture Repair. J Orthop Trauma. 2019.10; 33 (10): e385-e393. ( PubMed, DOI )

 190. Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Takahiro Tanimoto, Shuta Ushio, Shinichi Sasaki, Hiroyuki Inose, Masato Yuasa, Atsushi Okawa. Thoracic myelopathy caused by an extremely rare aberrant epidural ligament: A case report. Medicine (Baltimore). 2019.10; 98 (41): e17344. ( PubMed, DOI )

 191. Tsuyoshi Yamada, Toshitaka Yoshii, Shuta Ushio, Takashi Taniyama, Takashi Hirai, Hiroyuki Inose, Kenichiro Sakai, Shigeo Shindo, Yoshiyasu Arai, Atsushi Okawa. Surgical outcomes for distal-type cervical spondylotic amyotrophy: a multicenter retrospective analysis of 43 cases. Eur Spine J. 2019.10; 28 (10): 2333-2341. ( PubMed, DOI )

 192. Ryohei Takada, Tetsuya Jinno, Kazumasa Miyatake, Masanobu Hirao, Kazuyoshi Yagishita, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa. Supine versus lateral position for accurate positioning of acetabular cup in total hip arthroplasty using the modified Watson-Jones approach: A randomized single-blind controlled trial. Orthop Traumatol Surg Res. 2019.09; 105 (5): 915-922. ( PubMed, DOI )

 193. Eijiro Okada, Toshitaka Yoshii, Tsuyoshi Yamada, Kei Watanabe, Keiichi Katsumi, Akihiko Hiyama, Masahiko Watanabe, Yukihiro Nakagawa, Motohiro Okada, Teruaki Endo, Yasuyuki Shiraishi, Kazuhiro Takeuchi, Shunji Matsunaga, Keishi Maruo, Kenichiro Sakai, Sho Kobayashi, Tetsuro Ohba, Kanichiro Wada, Junichi Ohya, Kanji Mori, Mikito Tsushima, Hirosuke Nishimura, Takashi Tsuji, Atsushi Okawa, Morio Matsumoto, Kota Watanabe. Spinal fractures in patients with Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis:A nationwide multi-institution survey. J Orthop Sci. 2019.07; 24 (4): 601-606. ( PubMed, DOI )

 194. Tomoyuki Kuroiwa, Megumi Matsumoto, Ryuji Kato, Akimoto Nimura, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa, Koji Fujita. Activation of cancer-related and mitogen-activated protein kinase signaling pathways in human mature osteoblasts isolated from patients with type 2 diabetes. Bone Rep. 2019.06; 10 100199. ( PubMed, DOI )

 195. Satoshi Sumiya, Shigenori Kawabata, Shuta Ushio, Shoji Tomizawa, Kyohei Sakaki, Takashi Hirai, Masato Yuasa, Hiroyuki Inose, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa. Cervical Spinal Cord Injury Associated With Neck Flexion in Posterior Cervical Decompression. Clin Spine Surg. 2019.06; 32 (5): E221-E227. ( PubMed, DOI )

 196. Shuta Ushio, Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Hiroyuki Inose, Masahito Yuasa, Shigenori Kawabata, Atsushi Okawa. Preoperative Risk Factors for Adjacent Segment Degeneration after Two-Level Floating Posterior Fusion at L3-L5. Spine Surg Relat Res. 2019.04; 4 (1): 43-49. ( PubMed, DOI )

 197. Shingo Morishita, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa, Kiyohide Fushimi, Takeo Fujiwara. Perioperative complications of anterior decompression with fusion versus laminoplasty for the treatment of cervical ossification of the posterior longitudinal ligament: propensity score matching analysis using a nation-wide inpatient database. Spine J. 2019.04; 19 (4): 610-616. ( PubMed, DOI )

 198. Koji Tamai, Hidetomi Terai, Akinobu Suzuki, Hiroaki Nakamura, Kei Watanabe, Keiichi Katsumi, Masayuki Ohashi, Yohei Shibuya, Tomohiro Izumi, Toru Hirano, Takashi Kaito, Tomoya Yamashita, Hiroyasu Fujiwara, Yukitaka Nagamoto, Yuji Matsuoka, Hidekazu Suzuki, Hirosuke Nishimura, Atsushi Tagami, Syuta Yamada, Shinji Adachi, Toshitaka Yoshii, Shuta Ushio, Katsumi Harimaya, Kenichi Kawaguchi, Nobuhiko Yokoyama, Hidekazu Oishi, Toshiro Doi, Atsushi Kimura, Hirokazu Inoue, Gen Inoue, Masayuki Miyagi, Wataru Saito, Atsushi Nakano, Daisuke Sakai, Tadashi Nukaga, Shota Ikegami, Masayuki Shimizu, Toshimasa Futatsugi, Seiji Ohtori, Takeo Furuya, Sumihisa Orita, Shiro Imagama, Kei Ando, Kazuyoshi Kobayashi, Katsuhito Kiyasu, Hideki Murakami, Katsuhito Yoshioka, Shoji Seki, Michio Hongo, Kenichiro Kakutani, Takashi Yurube, Yasuchika Aoki, Masashi Oshima, Masahiko Takahata, Akira Iwata, Hirooki Endo, Tetsuya Abe, Toshinori Tsukanishi, Kazuyoshi Nakanishi, Kota Watanabe, Tomohiro Hikata, Satoshi Suzuki, Norihiro Isogai, Eijiro Okada, Haruki Funao, Seiji Ueda, Yuta Shiono, Kenya Nojiri, Naobumi Hosogane, Ken Ishii. Risk Factors for Proximal Junctional Fracture Following Fusion Surgery for Osteoporotic Vertebral Collapse with Delayed Neurological Deficits: A Retrospective Cohort Study of 403 Patients. Spine Surg Relat Res. 2019.04; 3 (2): 171-177. ( PubMed, DOI )

 199. Tsuyoshi Yamada, Toshitaka Yoshii, Yu Matsukura, Takuya Oyaizu, Masato Yuasa, Takashi Hirai, Kyohei Sakaki, Hiroyuki Inose, Ichiro Torigoe, Kenichiro Sakai, Atsushi Okawa, Yoshiyasu Arai. Retrospective analysis of surgical outcomes for atlantoaxial subluxation. J Orthop Surg Res. 2019.03; 14 (1): 75. ( PubMed, DOI )

 200. Kei Watanabe, Keiichi Katsumi, Masayuki Ohashi, Yohei Shibuya, Tomohiro Izumi, Toru Hirano, Naoto Endo, Takashi Kaito, Tomoya Yamashita, Hiroyasu Fujiwara, Yukitaka Nagamoto, Yuji Matsuoka, Hidekazu Suzuki, Hirosuke Nishimura, Hidetomi Terai, Koji Tamai, Atsushi Tagami, Syuta Yamada, Shinji Adachi, Toshitaka Yoshii, Shuta Ushio, Katsumi Harimaya, Kenichi Kawaguchi, Nobuhiko Yokoyama, Hidekazu Oishi, Toshiro Doi, Atsushi Kimura, Hirokazu Inoue, Gen Inoue, Masayuki Miyagi, Wataru Saito, Atsushi Nakano, Daisuke Sakai, Tadashi Nukaga, Shota Ikegami, Masayuki Shimizu, Toshimasa Futatsugi, Seiji Ohtori, Takeo Furuya, Sumihisa Orita, Shiro Imagama, Kei Ando, Kazuyoshi Kobayashi, Katsuhito Kiyasu, Hideki Murakami, Katsuhito Yoshioka, Shoji Seki, Michio Hongo, Kenichiro Kakutani, Takashi Yurube, Yasuchika Aoki, Masashi Oshima, Masahiko Takahata, Akira Iwata, Hirooki Endo, Tetsuya Abe, Toshinori Tsukanishi, Kazuyoshi Nakanishi, Kota Watanabe, Tomohiro Hikata, Satoshi Suzuki, Norihiro Isogai, Eijiro Okada, Haruki Funao, Seiji Ueda, Yuta Shiono, Kenya Nojiri, Naobumi Hosogane, Ken Ishii. Surgical outcomes of spinal fusion for osteoporotic thoracolumbar vertebral fractures in patients with Parkinson's disease: what is the impact of Parkinson's disease on surgical outcome? BMC Musculoskelet Disord. 2019.03; 20 (1): 103. ( PubMed, DOI )

 201. Naobumi Hosogane, Kenya Nojiri, Satoshi Suzuki, Haruki Funao, Eijiro Okada, Norihiro Isogai, Seiji Ueda, Tomohiro Hikata, Yuta Shiono, Kota Watanabe, Kei Watanabe, Takashi Kaito, Tomoya Yamashita, Hiroyasu Fujiwara, Yukitaka Nagamoto, Hidetomi Terai, Koji Tamai, Yuji Matsuoka, Hidekazu Suzuki, Hirosuke Nishimura, Atsushi Tagami, Syuta Yamada, Shinji Adachi, Seiji Ohtori, Sumihisa Orita, Takeo Furuya, Toshitaka Yoshii, Shuta Ushio, Gen Inoue, Masayuki Miyagi, Wataru Saito, Shiro Imagama, Kei Ando, Daisuke Sakai, Tadashi Nukaga, Katsuhito Kiyasu, Atsushi Kimura, Hirokazu Inoue, Atsushi Nakano, Katsumi Harimaya, Kenichi Kawaguchi, Nobuhiko Yokoyama, Hidekazu Oishi, Toshio Doi, Shota Ikegami, Masayuki Shimizu, Toshimasa Futatsugi, Kenichiro Kakutani, Takashi Yurube, Masashi Oshima, Hiroshi Uei, Yasuchika Aoki, Masahiko Takahata, Akira Iwata, Shoji Seki, Hideki Murakami, Katsuhito Yoshioka, Hirooki Endo, Michio Hongo, Kazuyoshi Nakanishi, Tetsuya Abe, Toshinori Tsukanishi, Ken Ishii. Surgical Treatment of Osteoporotic Vertebral Fracture with Neurological Deficit-A Nationwide Multicenter Study in Japan. Spine Surg Relat Res. 2019.03; 3 (4): 361-367. ( PubMed, DOI )

 202. Tsuyoshi Kato, Hiroyuki Inose, Shoichi Ichimura, Yasuaki Tokuhashi, Hiroaki Nakamura, Masatoshi Hoshino, Daisuke Togawa, Toru Hirano, Hirotaka Haro, Tetsuro Ohba, Takashi Tsuji, Kimiaki Sato, Yutaka Sasao, Masahiko Takahata, Koji Otani, Suketaka Momoshima, Ukihide Tateishi, Makoto Tomita, Ryuichi Takemasa, Masato Yuasa, Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa. Comparison of Rigid and Soft-Brace Treatments for Acute Osteoporotic Vertebral Compression Fracture: A Prospective, Randomized, Multicenter Study. J Clin Med. 2019.02; 8 (2): ( PubMed, DOI )

 203. Toshitaka Yoshii, Takashi Hirai, Akio Iwanami, Narihito Nagoshi, Kazuhiro Takeuchi, Kanji Mori, Tsuyoshi Yamada, Shoji Seki, Takashi Tsuji, Kanehiro Fujiyoshi, Mitsuru Furukawa, Soraya Nishimura, Kanichiro Wada, Masao Koda, Takeo Furuya, Yukihiro Matsuyama, Tomohiko Hasegawa, Katsushi Takeshita, Atsushi Kimura, Masahiko Abematsu, Hirotaka Haro, Tetsuro Ohba, Masahiko Watanabe, Hiroyuki Katoh, Kei Watanabe, Hiroshi Ozawa, Haruo Kanno, Shiro Imagama, Kei Ando, Shunsuke Fujibayashi, Morio Matsumoto, Masaya Nakamura, Masashi Yamazaki, Atsushi Okawa, Yoshiharu Kawaguchi. Co-existence of ossification of the nuchal ligament is associated with severity of ossification in the whole spine in patients with cervical ossification of the posterior longitudinal ligament -A multi-center CT study. J Orthop Sci. 2019.01; 24 (1): 35-41. ( PubMed, DOI )

 204. Takashi Hirai, Takashi Taniyama, Toshitaka Yoshii, Koichi Mizuno, Mikio Okamoto, Hiroyuki Inose, Masato Yuasa, Kazuyuki Otani, Shigeo Shindo, Osamu Nakai, Atsushi Okawa. Clinical Outcomes of Surgical Treatment for Arachnoid Web: A Case Series. Spine Surg Relat Res. 2019.01; 3 (1): 43-48. ( PubMed, DOI )

 205. Shiro Imagama, Kei Ando, Kazuhiro Takeuchi, Satoshi Kato, Hideki Murakami, Toshimi Aizawa, Hiroshi Ozawa, Tomohiko Hasegawa, Yukihiro Matsuyama, Masao Koda, Masashi Yamazaki, Hirotaka Chikuda, Shigeo Shindo, Yukihiro Nakagawa, Atsushi Kimura, Katsushi Takeshita, Kanichiro Wada, Hiroyuki Katoh, Masahiko Watanabe, Kei Yamada, Takeo Furuya, Takashi Tsuji, Shunsuke Fujibayashi, Kanji Mori, Yoshiharu Kawaguchi, Kota Watanabe, Morio Matsumoto, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa. Perioperative Complications After Surgery for Thoracic Ossification of Posterior Longitudinal Ligament: A Nationwide Multicenter Prospective Study. Spine. 2018.12; 43 (23): E1389-E1397. ( PubMed, DOI )

 206. Hiroaki Onuma, Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Hiroyuki Inose, Masato Yuasa, Shigenori Kawabata, Atsushi Okawa. Clinical and radiologic outcomes of bone grafted and non-bone grafted double-door laminoplasty, the modified Kirita-Miyazaki method, for treatment of cervical spondylotic myelopathy: Five-year follow-up. J Orthop Sci. 2018.11; 23 (6): 923-928. ( PubMed, DOI )

 207. Soraya Nishimura, Narihito Nagoshi, Akio Iwanami, Ayano Takeuchi, Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Kazuhiro Takeuchi, Kanji Mori, Tsuyoshi Yamada, Shoji Seki, Takashi Tsuji, Kanehiro Fujiyoshi, Mitsuru Furukawa, Kanichiro Wada, Masao Koda, Takeo Furuya, Yukihiro Matsuyama, Tomohiko Hasegawa, Katsushi Takeshita, Atsushi Kimura, Masahiko Abematsu, Hirotaka Haro, Tetsuro Ohba, Masahiko Watanabe, Hiroyuki Katoh, Kei Watanabe, Hiroshi Ozawa, Haruo Kanno, Shiro Imagama, Kei Ando, Shunsuke Fujibayashi, Masashi Yamazaki, Kota Watanabe, Morio Matsumoto, Masaya Nakamura, Atsushi Okawa, Yoshiharu Kawaguchi, . Prevalence and Distribution of Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis on Whole-spine Computed Tomography in Patients With Cervical Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament: A Multicenter Study. Clin Spine Surg. 2018.11; 31 (9): E460-E465. ( PubMed, DOI )

 208. Hiroyuki Inose, Tsuyoshi Kato, Masato Yuasa, Tsuyoshi Yamada, Hidetsugu Maehara, Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Shigenori Kawabata, Atsushi Okawa. Comparison of Decompression, Decompression Plus Fusion, and Decompression Plus Stabilization for Degenerative Spondylolisthesis: A Prospective, Randomized Study. Clin Spine Surg. 2018.08; 31 (7): E347-E352. ( PubMed, DOI )

 209. Toshitaka Yoshii, Takashi Hirai, Tsuyoshi Yamada, Kenichiro Sakai, Shuta Ushio, Satoru Egawa, Masato Yuasa, Tsuyoshi Kato, Hiroyuki Inose, Shigenori Kawabata, Atsushi Okawa. A Prospective Comparative Study in Skin Antiseptic Solutions for Posterior Spine Surgeries: Chlorhexidine-Gluconate Ethanol Versus Povidone-Iodine. Clin Spine Surg. 2018.08; 31 (7): E353-E356. ( PubMed, DOI )

 210. Shingo Morishita, Yoshiyasu Arai, Toshitaka Yoshii, Kenichiro Sakai, Takashi Hirai, Atsushi Okawa. Lumbar epidural lipomatosis is associated with visceral fat and metabolic disorders. Eur Spine J. 2018.07; 27 (7): 1653-1661. ( PubMed, DOI )

 211. Hirai T, Yoshii T, Inose H, Yamada T, Yuasa M, Ushio S, Egawa S, Hirai K, Okawa A.. Revision Surgery for Short Segment Fusion Influences Postoperative Low Back Pain and Lower Extremity Pain: A Retrospective Single-Center Study of Patient-Based Evaluation. Spine. Surg. Related Res.. 2018.07; 2 (3): 215-220.

 212. Takashi Hirai, Takashi Taniyama, Toshitaka Yoshii, Koichi Mizuno, Mikio Okamoto, Hiroyuki Inose, Masato Yuasa, Kazuyuki Otani, Shigeo Shindo, Osamu Nakai, Atsushi Okawa. Clinical Outcomes of Surgical Treatment for Arachnoid Web: A Case Series Spine Surgery and Related Research. 2018.07; 3 (1): 43-48. ( DOI )

 213. Shuta Ushio, Shigenori Kawabata, Satoshi Sumiya, Tsuyoshi Kato, Toshitaka Yoshii, Tsuyoshi Yamada, Mitsuhiro Enomoto, Atsushi Okawa. A multi-train electrical stimulation protocol facilitates transcranial electrical motor evoked potentials and increases induction rate and reproducibility even in patients with preoperative neurological deficits. J Clin Monit Comput. 2018.06; 32 (3): 549-558. ( PubMed, DOI )

 214. Masato Yuasa, Masanori Saito, Cesar Molina, Stephanie N Moore-Lotridge, Michael A Benvenuti, Nicholas A Mignemi, Atsushi Okawa, Toshitaka Yoshii, Herbert S Schwartz, Jeffry S Nyman, Jonathan G Schoenecker. Unexpected timely fracture union in matrix metalloproteinase 9 deficient mice. PLoS ONE. 2018.05; 13 (5): e0198088. ( PubMed, DOI )

 215. Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Narihito Nagoshi, Kazuhiro Takeuchi, Kanji Mori, Shuta Ushio, Akio Iwanami, Tsuyoshi Yamada, Shoji Seki, Takashi Tsuji, Kanehiro Fujiyoshi, Mitsuru Furukawa, Soraya Nishimura, Kanichiro Wada, Takeo Furuya, Yukihiro Matsuyama, Tomohiko Hasegawa, Katsushi Takeshita, Atsushi Kimura, Masahiko Abematsu, Hirotaka Haro, Tetsuro Ohba, Masahiko Watanabe, Hiroyuki Katoh, Kei Watanabe, Hiroshi Ozawa, Haruo Kanno, Shiro Imagama, Kei Ando, Shunsuke Fujibayashi, Masao Koda, Masashi Yamazaki, Morio Matsumoto, Masaya Nakamura, Atsushi Okawa, Yoshiharu Kawaguchi. Distribution of ossified spinal lesions in patients with severe ossification of the posterior longitudinal ligament and prediction of ossification at each segment based on the cervical OP index classification: a multicenter study (JOSL CT study). BMC Musculoskelet Disord. 2018.04; 19 (1): 107. ( PubMed, DOI )

 216. Amano Eiichiro, Ozaki Kokoro, Egawa Satoru, Suzuki Motohiro, Hirai Takashi, Ishibashi Satoru, Ohkubo Takuya, Yoshii Toshitaka, Okawa Atsushi, Yokota Takanori. Dynamic spinal compression revealed by computed tomography myelography in overshunting-associated myelopathy: A case report. Medicine (Baltimore). 2018.03; 97 (10): e0082. ( PubMed, DOI )

 217. Yamada Tsuyoshi, Yoshii Toshitaka, Yamamoto Naoki, Hirai Takashi, Inose Hiroyuki, Okawa Atsushi. Surgical outcomes for lumbar spinal canal stenosis with coexisting cervical stenosis (tandem spinal stenosis): a retrospective analysis of 565 cases. J Orthop Surg Res. 2018.03; 13 (1): 60. ( PubMed, DOI )

 218. Inose H, Yamada T, Hirai T, Yoshii T, Abe Y, Okawa A.. The impact of sarcopenia on the results of lumbar spinal surgery. Osteoporosis and Sarcopenia. 2018.03; 4 (1): 33-36. ( PubMed )

 219. Yamada Tsuyoshi, Yoshii Toshitaka, Yamamoto Naoki, Hirai Takashi, Inose Hiroyuki, Kato Tsuyoshi, Kawabata Shigenori, Okawa Atsushi. Clinical Outcomes of Cervical Spinal Surgery for Cervical Myelopathic Patients With Coexisting Lumbar Spinal Canal Stenosis (Tandem Spinal Stenosis): A Retrospective Analysis of 297 Cases. Spine (Phila Pa 1976). 2018.02; 43 (4): E234-E241. ( PubMed, DOI )

 220. Wei Xuetao, Egawa Satoru, Matsumoto Renpei, Yasuda Hiroaki, Hirai Keigo, Yoshii Toshitaka, Okawa Atsushi, Nakajima Takehiko, Sotome Shinichi. Augmentation of fracture healing by hydroxyapatite/collagen paste and bone morphogenetic protein-2 evaluated using a rat femur osteotomy model. J Orthop Res. 2018.01; 36 (1): 129-137. ( PubMed, DOI )

 221. Hiroyuki Inose, Tsuyoshi Yamada, Mieradili Mulati, Takashi Hirai, Shuta Ushio, Toshitaka Yoshii, Tsuyoshi Kato, Shigenori Kawabata, Atsushi Okawa. Bone Turnover Markers as a New Predicting Factor for Nonunion After Spinal Fusion Surgery. Spine. 2018.01; 43 (1): E29-E34. ( PubMed, DOI )

 222. Hirai Takashi, Yoshii Toshitaka, Sakai Kenichiro, Inose Hiroyuki, Yamada Tsuyoshi, Kato Tsuyoshi, Kawabata Shigenori, Arai Yoshiyasu, Shinomiya Kenichi, Okawa Atsushi. Long-term results of a prospective study of anterior decompression with fusion and posterior decompression with laminoplasty for treatment of cervical spondylotic myelopathy. J Orthop Sci. 2018.01; 23 (1): 32-38. ( PubMed, DOI )

 223. Kimura Atsushi, Takeshita Katsushi, Inoue Hirokazu, Seichi Atsushi, Kawasaki Yosuke, Yoshii Toshitaka, Inose Hiroyuki, Furuya Takeo, Takeuchi Kazuhiro, Matsunaga Shunji, Seki Shoji, Tsushima Mikito, Imagama Shiro, Koda Masao, Yamazaki Masashi, Mori Kanji, Nishimura Hirosuke, Endo Kenji, Yamada Kei, Sato Kimiaki, Okawa Atsushi. The 25-question Geriatric Locomotive Function Scale predicts the risk of recurrent falls in postoperative patients with cervical myelopathy. J Orthop Sci. 2018.01; 23 (1): 185-189. ( PubMed, DOI )

 224. Kimura Atsushi, Takeshita Katsushi, Inoue Hirokazu, Seichi Atsushi, Kawasaki Yosuke, Yoshii Toshitaka, Inose Hiroyuki, Furuya Takeo, Takeuchi Kazuhiro, Matsunaga Shunji, Seki Shoji, Tsushima Mikito, Imagama Shiro, Koda Masao, Yamazaki Masashi, Mori Kanji, Nishimura Hirosuke, Endo Kenji, Yamada Kei, Sato Kimiaki, Okawa Atsushi. 25項目のGeriatric Locomotive Function Scaleは頸髄症を有する術後患者における反復転倒リスクを予測する(The 25-question Geriatric Locomotive Function Scale predicts the risk of recurrent falls in postoperative patients with cervical myelopathy) Journal of Orthopaedic Science. 2018.01; 23 (1): 185-189. ( ichushi )

 225. Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Yoshiyasu Arai, Kenichiro Sakai, Ichiro Torigoe, Hidetsugu Maehara, Masaki Tomori, Takashi Taniyama, Hirokazu Sato, Atsushi Okawa. A Comparative Study of Anterior Decompression With Fusion and Posterior Decompression With Laminoplasty for the Treatment of Cervical Spondylotic Myelopathy Patients With Large Anterior Compression of the Spinal Cord. Clin Spine Surg. 2017.10; 30 (8): E1137-E1142. ( PubMed, DOI )

 226. Yamada T, Yoshii T, Egawa S, Hirai T, Inose H, Okawa A.. Multiple Infarctions Due to Vertebral Arterial Occlusion Associated with Atlantoaxial Subluxation in Patients with Rheumatoid Arthritis: A Case Report. OMICS J Radiol. 2017.05; S2:003. ( DOI )

 227. Atsushi Kimura, Atsushi Seichi, Katsushi Takeshita, Hirokazu Inoue, Tsuyoshi Kato, Toshitaka Yoshii, Takeo Furuya, Masao Koda, Kazuhiro Takeuchi, Shunji Matsunaga, Shoji Seki, Yoshimoto Ishikawa, Shiro Imagama, Masashi Yamazaki, Kanji Mori, Yosuke Kawasaki, Koji Fujita, Kenji Endo, Kimiaki Sato, Atsushi Okawa. Fall-related Deterioration of Subjective Symptoms in Patients with Cervical Myelopathy. Spine. 2017.04; 42 (7): E398-E403. ( PubMed, DOI )

 228. Toshitaka Yoshii, Takashi Hirai, Kenichiro Sakai, Shinichi Sotome, Mitsuhiro Enomoto, Tsuyoshi Yamada, Hiroyuki Inose, Tsuyoshi Kato, Shigenori Kawabata, Atsushi Okawa. Anterior Cervical Corpectomy and Fusion Using a Synthetic Hydroxyapatite Graft for Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament. Orthopedics. 2017.03; 40 (2): e334-e339. ( PubMed, DOI )

 229. Nicholas A Mignemi, Masato Yuasa, Courtney E Baker, Stephanie N Moore, Rivka C Ihejirika, William K Oelsner, Christopher S Wallace, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa, Alexey S Revenko, A Robert MacLeod, Gourab Bhattacharjee, Joey V Barnett, Herbert S Schwartz, Jay L Degen, Matthew J Flick, Justin M Cates, Jonathan G Schoenecker. Plasmin Prevents Dystrophic Calcification After Muscle Injury. J. Bone Miner. Res.. 2017.02; 32 (2): 294-308. ( PubMed, DOI )

 230. Toshitaka Yoshii, Takashi Hirai, Tsuyoshi Yamada, Hiroyuki Inose, Tsuyoshi Kato, Kenichiro Sakai, Mitsuhiro Enomoto, Shigenori Kawabata, Yoshiyasu Arai, Atsushi Okawa. Intraoperative evaluation using mobile computed tomography in anterior cervical decompression with floating method for massive ossification of the posterior longitudinal ligament. J Orthop Surg Res. 2017.01; 12 (1): 12. ( PubMed, DOI )

 231. Kenichiro Sakai, Toshitaka Yoshii, Takashi Hirai, Yoshiyasu Arai, Kenichi Shinomiya, Atsushi Okawa. Impact of the surgical treatment for degenerative cervical myelopathy on the preoperative cervical sagittal balance: a review of prospective comparative cohort between anterior decompression with fusion and laminoplasty. Eur Spine J. 2017.01; 26 (1): 104-112. ( PubMed, DOI )

 232. Kanji Mori, Toshitaka Yoshii, Takashi Hirai, Akio Iwanami, Kazuhiro Takeuchi, Tsuyoshi Yamada, Shoji Seki, Takashi Tsuji, Kanehiro Fujiyoshi, Mitsuru Furukawa, Soraya Nishimura, Kanichiro Wada, Masao Koda, Takeo Furuya, Yukihiro Matsuyama, Tomohiko Hasegawa, Katsushi Takeshita, Atsushi Kimura, Masahiko Abematsu, Hirotaka Haro, Tetsuro Ohba, Masahiko Watanabe, Hiroyuki Katoh, Kei Watanabe, Hiroshi Ozawa, Haruo Kanno, Shiro Imagama, Zenya Ito, Shunsuke Fujibayashi, Masashi Yamazaki, Morio Matsumoto, Masaya Nakamura, Atsushi Okawa, Yoshiharu Kawaguchi. Prevalence and distribution of ossification of the supra/interspinous ligaments in symptomatic patients with cervical ossification of the posterior longitudinal ligament of the spine: a CT-based multicenter cross-sectional study. BMC Musculoskelet Disord. 2016.12; 17 (1): 492. ( PubMed, DOI )

 233. Toshitaka Yoshii, Kenichiro Sakai, Takashi Hirai, Tsuyoshi Yamada, Hiroyuki Inose, Tsuyoshi Kato, Mitsuhiro Enomoto, Shoji Tomizawa, Shigenori Kawabata, Yoshiyasu Arai, Atsushi Okawa. Anterior decompression with fusion versus posterior decompression with fusion for massive cervical ossification of the posterior longitudinal ligament with a ≥50% canal occupying ratio: a multicenter retrospective study. Spine J. 2016.11; 16 (11): 1351-1357. ( PubMed, DOI )

 234. Tsuyoshi Yamada, Toshitaka Yoshii, Takashi Hirai, Hiroyuki Inose, Tsuyoshi Kato, Shigenori Kawabata, Atsushi Okawa. Clinical Outcomes of Spinal Surgery for Patients Undergoing Hemodialysis. Orthopedics. 2016.09; 39 (5): e863-e868. ( PubMed, DOI )

 235. Tsuyoshi Yamada, Toshitaka Yoshii, Satoru Egawa, Ryohei Takada, Takashi Hirai, Hiroyuki Inose, Tsuyoshi Kato, Tetsuya Jinno, Atsushi Okawa. Drain Tip Culture is Not Prognostic for Surgical Site Infection in Spinal Surgery Under Prophylactic Use of Antibiotics. Spine. 2016.07; 41 (14): 1179-1184. ( PubMed, DOI )

 236. Toshitaka Yoshii, Takashi Hirai, Kenichiro Sakai, Hiroyuki Inose, Tsuyoshi Kato, Atsushi Okawa. Cervical pedicle screw placement using intraoperative computed tomography imaging with a mobile scanner gantry. Eur Spine J. 2016.06; 25 (6): 1690-1697. ( PubMed, DOI )

 237. Tomokazu Masaoka, Tsuyoshi Yamada, Masato Yuasa, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa, Sadao Morita, Yuko Kozaka, Masahiro Hirano, Shinichi Sotome. Biomechanical evaluation of the rabbit tibia after implantation of porous hydroxyapatite/collagen in a rabbit model. J Orthop Sci. 2016.03; 21 (2): 230-236. ( PubMed, DOI )

 238. Tomokazu Masaoka, Toshitaka Yoshii, Masato Yuasa, Tsuyoshi Yamada, Takashi Taniyama, Ichiro Torigoe, Kenichi Shinomiya, Atsushi Okawa, Sadao Morita, Shinichi Sotome. Bone Defect Regeneration by a Combination of a β-Tricalcium Phosphate Scaffold and Bone Marrow Stromal Cells in a Non-Human Primate Model. Open Biomed Eng J. 2016; 10 2-11. ( PubMed, DOI )

 239. Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Akio Iwanami, Kazuhiro Takeuchi, Kanji Mori, Tsuyoshi Yamada, Kanichiro Wada, Masao Koda, Yukihiro Matsuyama, Katsushi Takeshita, Masahiko Abematsu, Hirotaka Haro, Masahiko Watanabe, Kei Watanabe, Hiroshi Ozawa, Haruo Kanno, Shiro Imagama, Shunsuke Fujibayashi, Masashi Yamazaki, Morio Matsumoto, Masaya Nakamura, Atsushi Okawa, Yoshiharu Kawaguchi. Prevalence and Distribution of Ossified Lesions in the Whole Spine of Patients with Cervical Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament A Multicenter Study (JOSL CT study). PLoS ONE. 2016; 11 (8): e0160117. ( PubMed, DOI )

 240. Tsuyoshi Yamada, Toshitaka Yoshii, Hiroaki Yasuda, Atsushi Okawa, Shinichi Sotome. Dexamethasone Regulates EphA5, a Potential Inhibitory Factor with Osteogenic Capability of Human Bone Marrow Stromal Cells. Stem Cells Int. 2016; 2016 1301608. ( PubMed, DOI )

 241. Yuasa Masato, Mignemi Nicholas A, Nyman Jeffry S, Duvall Craig L, Schwartz Herbert S, Okawa Atsushi, Yoshii Toshitaka, Bhattacharjee Gourab, Zhao Chenguang, Bible Jesse E, Obremskey William T, Flick Matthew J, Degen Jay L, Barnett Joey V, Cates Justin M M, Schoenecker Jonathan G. Fibrinolysis is essential for fracture repair and prevention of heterotopic ossification. J Clin Invest. 2015.09; 125 (9): 3723. ( PubMed, DOI )

 242. Sakai Kenichiro, Yoshii Toshitaka, Hirai Takashi, Arai Yoshiyasu, Torigoe Ichiro, Tomori Masaki, Sato Hirokazu, Okawa Atsushi. CERVICAL SAGITTAL IMBALANCE IS A PREDICTOR OF KYPHOTIC DEFORMITY AFTER LAMINOPLASTY IN CERVICAL SPONDYLOTIC MYELOPATHY PATIENTS WITHOUT PREOPERATIVE KYPHOTIC ALIGNMENT. Spine (Phila Pa 1976). 2015.09; ( PubMed, DOI )

 243. Yuasa Masato, Mignemi Nicholas A, Nyman Jeffry S, Duvall Craig L, Schwartz Herbert S, Okawa Atsushi, Yoshii Toshitaka, Bhattacharjee Gourab, Zhao Chenguang, Bible Jesse E, Obremskey William T, Flick Matthew J, Degen Jay L, Barnett Joey V, Cates Justin M M, Schoenecker Jonathan G. Fibrinolysis is essential for fracture repair and prevention of heterotopic ossification. J Clin Invest. 2015.08; 125 (8): 3117-3131. ( PubMed, DOI )

 244. Yoshii Toshitaka, Nyman Jeffry S, Yuasa Masato, Esparza Javier M, Okawa Atsushi, Gutierrez Gloria E. Local application of a proteasome inhibitor enhances fracture healing in rats. J Orthop Res. 2015.08; 33 (8): 1197-1204. ( PubMed, DOI )

 245. Taniyama Takashi, Masaoka Tomokazu, Yamada Tsuyoshi, Wei Xuetao, Yasuda Hiroaki, Yoshii Toshitaka, Kozaka Yuko, Takayama Tomoji, Hirano Masahiro, Okawa Atsushi, Sotome Shinichi. Repair of osteochondral defects in a rabbit model using a porous hydroxyapatite collagen composite impregnated with bone morphogenetic protein-2. Artif Organs. 2015.06; 39 (6): 529-535. ( PubMed, DOI )

 246. Yoshii Toshitaka, Hirai Takashi, Yamada Tsuyoshi, Sumiya Satoshi, Mastumoto Renpei, Kato Tsuyoshi, Enomoto Mitsuhiro, Inose Hiroyuki, Kawabata Shigenori, Shinomiya Kenichi, Okawa Atsushi. Lumbosacral pedicle screw placement using a fluoroscopic pedicle axis view and a cannulated tapping device. J Orthop Surg Res. 2015; 10 79. ( PubMed, DOI )

 247. Yuasa Masato, Yamada Tsuyoshi, Taniyama Takashi, Masaoka Tomokazu, Xuetao Wei, Yoshii Toshitaka, Horie Masaki, Yasuda Hiroaki, Uemura Toshimasa, Okawa Atsushi, Sotome Shinichi. Dexamethasone enhances osteogenic differentiation of bone marrow- and muscle-derived stromal cells and augments ectopic bone formation induced by bone morphogenetic protein-2. PLoS One. 2015; 10 (2): e0116462. ( PubMed, DOI )

 248. Yoshii Toshitaka, Ueki Hiroko, Kato Tsuyoshi, Tomizawa Shoji, Okawa Atsushi. Severe kyphotic deformity resulting from collapses of cemented and adjacent vertebrae following percutaneous vertebroplasty using calcium phosphate cement. A case report. Skeletal Radiol. 2014.10; 43 (10): 1477-1480. ( PubMed, DOI )

 249. Taniyama Takashi, Hirai Takashi, Yoshii Toshitaka, Yamada Tsuyoshi, Yasuda Hiroaki, Saito Masanori, Inose Hiroyuki, Kato Tsuyoshi, Kawabata Shigenori, Okawa Atsushi. Modified K-line in magnetic resonance imaging predicts clinical outcome in patients with nonlordotic alignment after laminoplasty for cervical spondylotic myelopathy. Spine (Phila Pa 1976). 2014.10; 39 (21): E1261-E1268. ( PubMed, DOI )

 250. Yuasa Masato, Mignemi Nicholas A, Barnett Joey V, Cates Justin M M, Nyman Jeffry S, Okawa Atsushi, Yoshii Toshitaka, Schwartz Herbert S, Stutz Christopher M, Schoenecker Jonathan G. The temporal and spatial development of vascularity in a healing displaced fracture. Bone. 2014.10; 67 208-221. ( PubMed, DOI )

 251. Araya Naoko, Inose Hiroyuki, Kato Tsuyoshi, Saito Masanori, Sumiya Satoshi, Yamada Tsuyoshi, Yoshii Toshitaka, Kawabata Shigenori, Okawa Atsushi. Spinal deformity caused by hyperimmunoglobulin E syndrome: clinical article. J Neurosurg Spine. 2014.08; 21 (2): 292-295. ( PubMed, DOI )

 252. Yoshii Toshitaka, Hafeman Andrea E, Esparza Javier M, Okawa Atsushi, Gutierrez Gloria, Guelcher Scott A. Local injection of lovastatin in biodegradable polyurethane scaffolds enhances bone regeneration in a critical-sized segmental defect in rat femora. J Tissue Eng Regen Med. 2014.08; 8 (8): 589-595. ( PubMed, DOI )

 253. Kawaguchi Yoshiharu, Matsumoto Morio, Iwasaki Motoki, Izumi Tomohiro, Okawa Atsushi, Matsunaga Shunji, Chiba Kazuhiro, Tsuji Takashi, Yamazaki Masashi, Fujimori Takahito, Yoshii Toshitaka, Toyama Yoshiaki. New classification system for ossification of the posterior longitudinal ligament using CT images. J Orthop Sci. 2014.07; 19 (4): 530-536. ( PubMed, DOI )

 254. Ukegawa Dai, Kawabata Shigenori, Sakaki Kyohei, Ishii Senichi, Tomizawa Shoji, Inose Hiroyuki, Yoshii Toshitaka, Kato Tsuyoshi, Enomoto Mitsuhiro, Okawa Atsushi. Efficacy of biphasic transcranial electric stimulation in intraoperative motor evoked potential monitoring for cervical compression myelopathy. Spine (Phila Pa 1976). 2014.02; 39 (3): E159-E165. ( PubMed, DOI )

 255. Arai Yoshiyasu, Hirai Takashi, Yoshii Toshitaka, Sakai Kenichiro, Kato Tsuyoshi, Enomoto Mitsuhiro, Matsumoto Renpei, Yamada Tsuyoshi, Kawabata Shigenori, Shinomiya Kenichi, Okawa Atsushi. A prospective comparative study of 2 minimally invasive decompression procedures for lumbar spinal canal stenosis: unilateral laminotomy for bilateral decompression (ULBD) versus muscle-preserving interlaminar decompression (MILD). Spine (Phila Pa 1976). 2014.02; 39 (4): 332-340. ( PubMed, DOI )

 256. Yoshii Toshitaka, Yamada Tsuyoshi, Hirai Takashi, Taniyama Takashi, Kato Tsuyoshi, Enomoto Mitsuhiro, Inose Hiroyuki, Sumiya Satoshi, Kawabata Shigenori, Shinomiya Kenichi, Okawa Atsushi. Dynamic changes in spinal cord compression by cervical ossification of the posterior longitudinal ligament evaluated by kinematic computed tomography myelography. Spine (Phila Pa 1976). 2014.01; 39 (2): 113-119. ( PubMed, DOI )

▼display all

Books etc 【 display / non-display

 1. Toshitaka Yoshii. Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament (Third Edition). Springer, 2020 Anterior Cervical Decompression for Cervical OPLL:Technique, Complications, and Long-Term Results

 2. Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa, Yoshiharu Kawaguchi. Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament (Third Edition). Springer, 2020 Evaluation of Distribution Patterns of Spinal Ligament Ossification Using Whole-Spine Computed Tomography in Patients with Cervical Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament

Conference Activities & Talks 【 display / non-display

 1. Toshitaka Yoshii. Complications of OPLL surgery: incidence and prevention. Neuro Spine Congress 2023 2023.09.22 Korea

 2. Toshitaka Yoshii. Short-term clinical results of total disc replacement and future perspective. The 38th Annual Meeting of the Neurospinal Society of Japan・The 14th Annual Meeting of Asia Spine 2023.06.17 Aichi

 3. Ryohei Takada, Naoto Watanabe, Kazumasa Miyatake, Naohiko Sugita, Tetsuya Jinno, Toshitaka Yoshii, Hideyuki Koga. Development of non-invasive augmented reality-based navigation system for total hip arthroplasty. 22nd Annual Meeting of CAOS 2023.06.07 Pattaya, Thailand

 4. Yuta Tanaka, Shigenori Kawabata, Toru Sasaki, Jun Hashimoto, Hisato Higashikawa, Yoshiaki Adachi, Taishi Watanabe, Yuki Miyano, Saeri Kaminaka, Yusuke Yamamoto, Hidetoshi Kaburagi, Koji Fujita, Akimoto Nimura, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa. Evaluation of nerve conduction in patients with ulnar neuropathy at the elbow using magnetoneurography. ISACM and JBBS 2023 2023.05.25 Osaka

 5. Shigenori Kawabata, Jun Hashimoto, Toru Sasaki, Yoshiaki Adachi, Kensuke Sekihara, Taishi Watanabe , Toshitaka Yoshii. Evaluation of the spinal cord and the spinal nerve function by magnetospinography using SQUID sensor. ISACM and JBBS 2023 2023.05.25 Osaka

 6. Hisato Higashikawa, Shigenori Kawabata, Yuta Tanaka, Miho Akaza, Yoshiaki Adachi, Taishi Watanabe, Yuki Miyano, Saeri Kaminaka, Yusuke Yamamoto, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa. Evaluation of the lumbar spinal nerve activity after stimulation of the femoral nerve and lateral femoral cutaneous nerve using magnetoneurography. ISACM and JBBS 2023 2023.05.25 Osaka

 7. Yamada K, Yoshii T, Toba M, Egawa S, Matsukura Y, Hirai T, Inose H, Fushimi K, Okawa A. Risk factors for postoperative unexpected ambulatory status after spinal surgery for metastatic spinal tumor.. ISSLS 2023 2023.05.04 Melbourne

 8. Takashi Hirai, Toshitaka Yoshi, Kenichiro Sakai, Yoshiharu Kawaguchi. CSM case treated with salvage LAM after ACDF. ISSLS 2023 SPINE WEEK 2023.05.01 Melbourne, Australia

 9. Takashi Hirai, Toshitaka Yoshi, Kenichiro Sakai, Yoshiharu Kawaguchi. Association between clinical symptoms and distribution of OPLL based on prospective nationwide study. ISSLS 2023 SPINE WEEK 2023.05.01 Melbourne, Australia

 10. Yu Matsukura, Toshitaka Yoshii, Hiroyuki Inose, Takashi Hirai, Satoru Egawa, Kentaro Yamada, Jun Hashimoto, Kurando Utagawa, Yuri Tamura, Go Uesugi , Atsushi Okawa. Investigation of risk factors of C5 palsy after anterior cervical spine surgery. 13th Annual Meeting of CSRS-AP 2023.03.11 Yokohama

 11. Kentaro Yamada, Toshitaka Yoshii, Mikayo Toba, Satoru Egawa, Yu Matsukura, Takashi Hirai, Hiroyuki Inose, Kiyohide Fushimi, Atsushi Okawa. Risk factors for postoperative unexpected ambulatory status after spinal surgery for metastatic spinal tumor. 13th Annual Meeting of CSRS-AP 2023.03.11 Yokohama

 12. Toshitaka Yoshii. Early experiences and Short-term clinical results of Prestige LP in Japan. 13th Annual Meeting of CSRS-AP 2023.03.10 Yokohama

 13. Kanji Mori, Toshitaka Yoshii, Satoru Egawa, Masao Koda, Takeo Furuya, Katsushi Takeshita, Morio Matsumoto, Shiro Imagama , Atsushi Okawa, Masashi Yamazaki. Impact of obesity on cervical ossification of the posterior longitudinal ligament: a nationwide prospective study. 13th Annual Meeting of CSRS-AP 2023.03.10 Yokohama

 14. Toshitaka Yoshii. Avoiding the Complications of Instrumented Fixation in Osteoporosis, and their management when they occur. DePuy Synthes Spine Inaugural Asia Pacific Osteoporosis Forum 2023.01.20

 15. Toshitaka Yoshii. Surgical treatment of cervical OPLL-Current evidence. The 66th Annual Congress of the Korean Orthopaedic Association 2022 2022.10.14 Seoul, Korea (Hybrid)

 16. Ryohei Takada, Kazumasa Miyatake, Naoto Watanabe, Tetsuya Jinno, Toshitaka Yoshii, Hideyuki Koga, Atsushi Okawa. Development of non-invasive augmented reality-based navigation system for total hip arthroplasty. The 66th Annual Congress of the Korean Orthopaedic Association 2022 2022.10.13 Seoul, Korea

 17. Yoto Oh, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa. Development of a CT-based finite element analysis model for verifying the effect of preventing hip fractures by the shock-absorbing floor. 5th AOTrauma Asia Pacific Scientific Conference 2022.05.28 WEB

 18. Toshitaka Yoshii. ANTERIOR APPROACH「Avoidance of Dysphagia」. CSRS Asia Pacific 2nd Virtual Instructional Course 2021.12.11 WEB

 19. Toshitaka Yoshii. POSTERIOR APPROACH「Essentially Step To Avoid Complication For Cervical Pedicle Screws」 . CSRS Asia Pacific 2nd Virtual Instructional Course 2021.12.11 WEB

 20. Toshitaka Yoshii. Surgical approach of OPLL, anterior, posterior, combined. 1st Annual Meeting of Cervical Spine Research Committee affiliated with Korean Society of Spine Surgery 2021.06.12 Seoul, online

 21. Toshitaka Yoshii. Anterior solution for complex and longer continuous OPLL of cervical spine. APSS-APPOS 2021 2021.06.10 Kobe (Hybrid)

 22. Toshitaka Yoshii. Cervical ossification of the posterior longitudinal ligament: Epidemiology, treatment. 94th Annual Meeting of the Japanese Orthopaedic Association 2021.05.20 Tokyo Japan

 23. Kaku Takumi, Oh Yoto, Sato Shingo, Koyanagi Hirotaka, Hirai Takashi, Yuasa Masato, Yoshii Toshitaka, Okawa Atsushi. Prevalence of precursory signs for atypical femoral fractures in cancer bone metastasis patients with bone-modifying agent use: A cross-sectional study). 94th Annual Meeting of the Japanese Orthopaedic Association 2021.05.20 Tokyo, JAPAN

 24. Takahisa Ogawa, Toshitaka yoshii, Atsushi Okawa. Seasonality in postoperative complications after hip fracture surgery:Retrospective nationwide inpatient database research. 94th Annual Meeting of the Japanese Orthopaedic Association 2021.05.20 Tokyo Japan

 25. Takahisa Ogawa, Toshitaka yoshii, Atsushi Okawa. Seasonal impact on surgical site infections in hip fracture surgery: Analysis of 330,803 cases using a nationwide inpatient database. 94th Annual Meeting of the Japanese Orthopaedic Association 2021.05.20 Tokyo Japan

 26. Ogawa Takahisa, Yoshii Toshitaka, Morishita Shingo, Oh Yoto, Miyatake Kazumasa, Okawa Atsushi. Association between hemiarthroplasty vs. total hip arthroplasty and major surgical complications among patients with femoral neck fracture. 94th Annual Meeting of the Japanese Orthopaedic Association 2021.05.20 Tokyo Japan

 27. 橋本 淳, 川端 茂徳, 星野 優子, 関原 謙介, 足立 善昭, 渡部 泰士, 宮野 由貴, 森下 真伍, 松倉 遊, 湯浅 将人, 平井 高志, 猪瀬 弘之, 吉井 俊貴, 大川 淳. 神経磁界計測(脊磁図)による健常者胸髄神経活動の非侵襲的機能評価. 第50回日本脊椎脊髄病学会学術集会 2021.04.22 京都

 28. Tsuyoshi Kato, Hiroyuki Inose, Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Atushi Okawa. Development of a Guide for the Conservative Treatment for Acute OVF (osteoporotic vertebral fracture) according to a Prospective, Randomized, Multicenter Study by the Comparison of Hard and Soft-brace Treatments. The 23rd Seminar of the Study Group for Nerve and Spine(SGNS) 2021.02.20

 29. Toshitaka Yoshii. Intraoperative CT/navigation assisted surgery for severe cervical OPLL.. CAOS-KOREA 2020.10.30 Soul (Web)

 30. Kaku Takumi, Oh Yoto, Sato Shingo, Koyanagi Hirotaka, Hirai Takashi, Yuasa Masato, Yoshii Toshitaka, Okawa Atsushi. Atypical femoral fractures in patients with metastatic bone disease: An alert report. 第93回 日本整形外科学会学術総会 2020.06.11

 31. Satoshi Sumiya,Shigenori Kawabata, Shuta Ushio, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa. Cervical spinal cord injury associated with neck flexion in posterior cervical decompression -Verification by intraoperative spinal cord monitoring-. 24th World Congress of Neurology 2019.10.30 Dubai

 32. Toshitaka Yoshii. Minimally invasive reconstruction of osteoporotic vertebral fracture and collapse . Sino-Japanese MISt Symposium 2019 2019.10.25 Beijing China

 33. Hirotaka Koyanagi, Toshitaka Yoshii, Takashi Hirai, Shingo Sato, Atsushi Okawa. Experience of successful surgical treatment for lumbar giant cell tumour. ISOLS 2019 Meeting Athens 2019.09.11 Greece

 34. Oh Y,Yamamoto K, Hashimoto J, Fujita K, Yoshii T, Fukushima K, Kurosa Y, Wakabayashi Y, Kitagawa M, Okawa A. Validation of newly devised subtype classification for atypical femoral fracture. 8th Fragility Fracture Network Global Congress 2019 2019.08.28 Oxford England

 35. Kaku T, Oh Y, Miyatake K, Yoshii T, Okawa A. Trial of geriatrician-led treatment system for elderly patients with hip fractures. 8th FFN Global Congress 2019.08.28

 36. Hiroyuki Inose, Tsuyoshi Kato, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa. A Prospective, Randomized, Multicenter Study of Brace Treatments for Acute Osteoporotic Vertebral Compression Fracture. NASS2019 Summer Spine Meeting 2019.08.03 Honolulu, Hawaii

 37. Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Hiroyuki Inose, Masato Yuasa, Shuta Ushio, Hiroaki Onuma, Atsuyuki Kawabata, Atsushi Okawa. Surgical outcomes of thoracic arachnoid web: a case series . ICORS 2019 2019.06.19 Montreal, Canada

 38. Atsuyuki Kawabata, Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Hiroyuki Inose, Masato Yuasa, Hiroaki Onuma, Shuta Ushio, Atsushi Okawa. Identification of Predictive Factors for Mechanical Complications after Adult Spinal Deformity Surgery; A MultiInsti-tutional Retrospective Study . ICORS 2019 2019.06.19 Montreal, Canada

 39. Hiroaki Onuma, Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Hiroyuki Inose, Masato Yuasa, Shuta Ushio, Atsuyuki Kawabata, Atsushi Okawa. Influence of Segmental Fusion on Postoperative Outcomes of Bone Grafted and Non-Bone Grafted Double-Door Laminoplasty, the Modified Kirita-Miyazaki Method, for Treatment of Cervical Spondylotic Myelopathy . ICORS 2019 2019.06.19 Montreal, Canada

 40. Shuta Ushio, Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Hiroyuki Inose, Masato Yuasa, Shigenori Kawabata, Atsushi Okawa. Preoperative risk factor of adjacent segment degeneration after two-levels floating posterior fusion at L2-L4 or L3-L5 levels. 46th ISSLS 2019.06.07 Kyoto

 41. Tsuyoshi Kato, Hiroyuki Inose, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa. Development of a guide for the conservative treatment for acute OVF according to a prospective, randomized, multicenter study by the comparison of hard and soft-brace treatments. 46TH ISSLS:国際腰椎学会 2019.06.06 Kyoto

 42. Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Tomoyuki Yokoyama, Atsushi Okawa. 3’ UTR alternative splicing of mRNAs may contribute to the mechanisms of peripheral neuropathy.. 46Th ISSLS 2019.06.03 Kyoto

 43. Shuta Ushio, Toshitaka Yoshii, Takashi Hirai, Hiroyuki Inose, Masato Yuasa, Shigenori Kawabata, Atsushi Okawa. Investigation on factors related to outcomes in of surgical procedures for proximal type of cervical spondylotic amyotroph. 10th CSRS-AP 2019 2019.03.14 Yokohama

 44. Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Hiroyuki Inose, Masato Yuasa, Shuta Ushio, Shigenori Kawabata, Atsushi Okawa, Kenichiro Sakai. Increase of fusion segment height may impact on postoperative dislodgement of strut after anterior cervical corpectomy with fusion for multilevel OPLL. 10th CSRS-AP 2019 2019.03.14 Yokohama

 45. Hiroaki Onuma, Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Hiroyuki Inose, Masato Yuasa, Atsuyuki Kawabata, Atsushi Okawa . Influence of Segmental Fusion on Postoperative Outcomes of Bone Grafted and Non-bone grafted Double-door Laminoplasty for Treatment of Cervical Spondylotic Myelopathy . 10th CSRS-AP 2019 2019.03.14 Yokohama

 46. Toshitaka Yoshii, Shingo Morishita, Takashi Hirai, Kenichiro Sakai, Atsushi Okawa. Perioperative complications of anterior decompression with fusion vs posterior decompression with fusion for the treatment of cervical ossification of the posterior longitudinal ligament: Propensity score matching analysis using a national inpatient database . CSRS-AP 2019 2019.03.14 Yokohama

 47. Satoru Egawa, Keigo Hirai, Rempei Matsumoto,Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa, Shinichi Sotome. Therapeutic Effect of Antibiotic-loaded Hydroxyapatite Collagen(HAp/Col)Composite on Acute, Bone-Destructive Osteomyelitis in Rats . Orthopaedic Research Society 2019 Annual Meeting 2019.02.02 Austin, TX, USA

 48. Takashi Hirai,Yoshiharu Kawaguchi, Toshitaka Yoshii,Narihito Nagoshi, Kazuhiro Takeuchi, Kanji Mori, Atsushi Okawa. Prevalence of ossified spinal lesions in patients with ossification of the posterior longitudinal ligament (OPLL)and sex differences in distribution of OPLL:A multicenter cross-sectional study. Orthopaedic Research Society 2019 Annual Meeting 2019.02.02 Austin,TX USA

 49. Hiroyuki Inose, Tsuyoshi Kato, Toshitaka Yoshii. Comparison of Decompression, Decompression Plus Fusion, and Decompression Plus Stabilization for Degenerative Spondylolisthesis:A Prospective, Randomized Study. Spine Across The Sea 2018 2018.07.29 Kauai, Hawai'i

 50. Toshitaka Yoshii. Anterior or Posterior Approach. Spine Across The Sea 2018 2018.07.29 Kauai, Hawaii

 51. Hiroyuki Inose, Masato Yuasa,Takashi Hirai,Toshitaka Yoshii,Shigenori Kawabata,Atsushi Okawa. The prevalence of sarcopenia among urbandwelling populations and its impact on the results of lumbar spinal surgery . 91st. Annual Meeting of the Japanese Orthopaedic Association 2018.05.24 Kobe, Japan

 52. Tsuyoshi Kato, Hiroyuki Inose, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa. Treatment of OVF without neurological deficit in Japan: Development of a guide for initial conservative treatment for OVF. 91st Annual Meeting of the Japanese Orthopaedic Association 2018.05.24 Kobe, Japan

 53. Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Akio Iwanami, Kazuhiro Takeuchi, Kanji Mori, Soraya Nishimura, Masaya Nakamura, Morio Matsumoto, Atsushi Okawa and Yoshiharu Kawaguchi.. Distribution of ossified lesion in patients with severe ossification posterior longitudinal ligament and prevalence of each segment– A Multicenter Study. 9th Annual Meeting of Cervical Spine Research Society Asia Pacific Section 2018.03.22 Delhi, India

 54. Onuma H, Hirai T, Yoshii T, Inose H, Yuasa M, Kawabata A, Okawa A. Clinical and Radiologic Outcomes of Bone Grafted and Non-bone grafted Double-door Laminoplasty for Treatment of Cervical Spondylotic Myelopathy: Five-year Follow-up . 9th Annual Meeting of Cervical Spine Research Society Asia Pacific Section 2018.03.22 New Delhi, India

 55. Ushio Shuta, Toshitaka Yoshii, Takashi Hirai, Hiroyuki Inose, Masato Yuasa, Shigenori Kawabata, Atsushi Okawa. Investigation on factors related to outcomes in of surgical procedures for cervical spondylotic amyotrophy. 9th Annual Meeting of Cervical Spine Research Society Asia Pacific Section 2018.03.22 New Delhi, India

 56. Tomoyuki Kuroiwa, Koji Fujita, Megumi Matsumoto, Ryuji Kato, Takashi Miyamoto, Akimoto Nimura, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa. Diabetes Mellitus Affects the MAPK Signaling and Pathways in Cancer in Isolated Mature Human Osteoblasts. Orthopaedic Research Society 2018.03.10 New Orleans, USA

 57. Masato Yuasa, Masanori Saito, Alexander Hysong, Deke Blum, Sasidhar Uppunganti, Adam Gailani, David Haynes, Toshitaka Yoshii, Jeffry Nyman, Atsushi Okawa, Herbert Schwartz, Jonathan Schoenecker. Rigidity of Fixation Affects Vascularization in Fracture Healing in the Murine Model . Orthopaedic Research Society 2018.03.10 New Orleans, USA

 58. Rempei Matsumoto, Satoru Egawa,Toshitaka Yoshii,Keigo Hirai,Atsushi Okawa,Shinichi Sotome. Local control experiment by paclitaxel impregnated HAp/Col for the metastasis to breast cancer bone model rat . Orthopaedic Research Society 2018.03.10 New Orleans, USA

 59. Hirotaka Koyanagi, Toshitaka Yoshii, Takashi Hirai, Shingo Sato, Atsushi Okawa. Treatment of Lumbar Giant Cell Tumor. 108 Military Hospital and 24th Annual Meeting of The Spine Society of HCMC 2017.12.14 Ha Noi, Viet Nam

 60. Toshitaka Yoshii, Tsuyoshi Yamada, Takashi Hirai, Kenichiro Sakai, Atsushi Okawa. Tandem Spinal Stenosis in Patients with Symptomatic Cervical Ossificatoin of the Posterior Longitudinal Ligament(OPLL). Cevical Spine Research Society 45th Annual Meeting 2017.11.30 Hollywood, Florida

 61. Satoshi Sumiya, Shigenori Kawabata, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa . Cervical spinal cord impairment associated with neck flexion in posterior cervical decompression. Cevical Spine Research Society 45th Annual Meeting 2017.11.30 Hollywood, Florida

 62. Satoru Egawa, Wei Xue Tao, Toshitaka Yoshii, Hiroaki Yasuda, Rempei Matsumoto, Atsushi Okawa, Shinichi Sotome. Repair of Femoral Bone Defects in Rats Using Hydroxyapatite/Collagen (HAp/Col) with BMP-2. ORS 2017.03.19 San Diego, USA

 63. Rempei Matsumoto, Wei Xue Tao, Toshitaka Yoshii, Hiroaki Yasuda, Atsushi Okawa, Shinichi Sotome. Transplantation of Paclitaxel Impregnation Hap/Col to Bone Metastasis Model Rat. ORS 2017.03.19 San Diego, USA

 64. Toshitaka Yoshii, Takashi Hirai, Tsuyoshi Yamada, Akio Iwanami, Kazuhiro Takeuchi, Kanji Mori, Atsushi Okawa, Yoshiharu Kawaguchi . Co-existence of ossification of the nuchal ligament is associated with spinal hyperostosis in patients with cervical ossification of the posterior longitudinal ligament - A Multicenter CT study-. ORS 2017.03.19 San Diego, USA

 65. Satoru Egawa, Toshitaka Yoshii, Takashi Hirai, Tsuyoshi Yamada, Hiroyuki Inose, Shigenori Kawabata, Atsushi Okawa. Prevertebral Soft Tissue Swelling (PSTS) of anterior cervical surgery in Ossification of Posterior Longitudinal Ligament Is Higher Than Other Cervical Degenerative Disorders; A Radiographic Analysis.. CSRS-AP 2017 2017.03.09 koube

 66. Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Kenichiro Sakai, Satoru Egawa, Atsushi Okawa. Long-term results of a prospective study of anterior decompression with fusion and posterior decompression with laminoplasty for the treatment of cervical spondylotic myelopathy. CSRS-AP 2017 2017.03.09 koube

 67. T Yoshii, T Hirai, K Sakai, A Okawa, K Shinomiya.. A Prospective Comparative Study in Skin Antiseptic Solutions for Posterior Spine Surgeries: Chlorhexidine-Gluconate Ethanol Vs. Povidone-Iodine . 2016 CSRS 2016.11.30 Toronto,Canada

 68. T Hirai, T Yoshii, S Egawa, K Shinomiya, A Okawa.. Long-Term Results Of A Prospective Comparative Study Of Anterior Decompression With Fusion (Adf) And Posterior Decompression With Laminoplasty For The Treatment Of Cervical Spondylotic Myelopathy . 2016 CSRS 2016.11.30 Toronto,Canada

 69. Tsuyoshi Kato , Toshitaka Yoshii , Hiroyuki Inose , Takashi Hirai, Tsuyoshi Yamada, Atsushi Okawa. Pre-vertebroplasty transpedicular “vertebrography” assessment in delayed-union/pseudarthrosis associated with osteoporotic vertebral fracture . ISSLS 2016 Singapore 2016.05.17 Singapore

 70. T. Hirai, T Yoshii, A Iwanami, K Takeuchi, K Mori, A Okawa, Y Kawaguchi.. Co-existence of Ossification of the Nuchal Ligament is Associated with Hyperostosis in the Whole Spine in Patients with Cervical Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament . CSRS-AP2016 2016.04.21 seoul, Korea

 71. T. Hirai, T Yoshii, A Iwanami, K Takeuchi, K Mori, T Yamada, S Nishimura, M Matsumoto, M Nakamura, A Okawa, Y Kawaguchi.. Incidence and Distribution of Ossified Lesions in the Whole Spine of Patients with Cervical Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament – A Multicenter Study . CSRS-AP2016 2016.04.21 seoul, Korea

 72. Toshitaka Yoshii, Takashi Hirai, Satoshi Sumiya, Tsuyoshi Kato, Shigenori Kawabata, Atsushi Okawa, Kenichi Shinomiya. Anterior Decompression with Fusion vs. Posterior Decompression with Fusion for Massive Cervical Ossification of Posterior Longitudinal Ligament with 50% Canal Occupying Ratio or More: Retrospective Multi-Center Study. 43rd CSRS 2015.12.03 San Diego

 73. Satoshi Sumiya, Shigenori Kawabata, Syuta Ushio, Toshitaka Yoshii, Tsuyoshi Kato, Atsushi Okawa. Noninvasive Evaluation By Magnetospinography Of Electrophysiological Activity In The Cervical Spine After Peripheral Nerve Stimulation In Humans. 43rd CSRS 2015.12.03 San Diego

 74. Toshitaka Yoshii. Complications in Cervical Spine, My Worst Case. Spine Across the Sea 2015.07.26 Kohala Coast ,Hawaii

 75. Toshitaka Yoshii. Anterior Decompression with Fusion vs Posterior Decompression with Fusion for Massive Cervical Ossification of Posterior Longitudinal Ligament with 50% Canal Occupying Ratio or More. Spine Across the Sea 2015.07.26 Kohala Coast, Hawaii

 76. Tsuyoshi Kato, Toshitaka Yoshii, Hiroyuki Inose, Takashi Hirai, Tsuyoshi Yamada, Takashi Taniyama, Shigenori Kawabata, Atsushi Okawa. Long-term outcome of surgery for lumbar degenerative spondylolisthesis in a prospective randomized clinical trial. ISSLS 2015.06.08 San Francisco

 77. Toshitaka Yoshii, Jeffry S. Nyman, Javier Esparza, Atsushi Okawa, Gloria E. Gutierrez. Local Application of a Proteasome Inhibitor Enhances Fracture Healing in Rats . Orthopaedic Research Society 2015 Annual Meeting 2015.03.28 Las Vegas

 78. Tsuyoshi Yamada, Shinichi Sotome, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa. After Repeated Division, Bone Marrow Stromal Cells Express Inhibitory Factors With Osteogenic Capabilities, And EphA5 Is A Primary Candidate. . Orthopaedic Research Society 2015 Annual Meeting 2015.03.28 Las Vegas

 79. Toshitaka Yoshii, Takashi Hirai, Hiroyuki Inose, Tsuyoshi Kato, Kenichiro Sakai, Shigenori Kawabata, Kenichi Shinomiya, Atsushi Okawa. A Prospective, Randomized Study Comparing Selective Laminectomy and Conventional Laminoplasty for Cervical Spondylotic Myelopathy: A Minimum of 2-year Follow-up . 6th CSRS Asia Pacific Section 2015.03.26 Yokohama

 80. Hirai T., Arai Y., Sakai K., Torigoe I., Maehara H., Tomori M., Soma M., Yoshii T., Sato H., & Okawa A. Two-year follow-up evaluation of alternative surgical treatments for cervical spondylotic myelopathy patients with cervical mis-alignment and/or large anterior impingement.. 6th annual meeting of the Cervical Spine Research Society– Asia Pacific Section 2015.03.26 Yokohama

 81. Toshitaka Yoshii, Tsuyoshi Kato, Kenichiro Sakai, Takashi Hirai, Satoshi Sumiya, Shigenori Kawabata, Yoshiyasu Arai, Atsushi Okawa, Kenichi Shinomiya. A Prospective, Randomized Study Comparing Selective Laminectomy and Conventional Laminoplasty for Cervical Spondylotic Myelopathy: A Minimum of 2-year Follow-up. The 42nd Cervical spine Research Society 2014.12.04

 82. Toshitaka Yoshii, Kiyoshi Mochida, Akio Tsuchiya, Tsuyoshi Kato, Yoshiyasu Arai, Atsushi Okawa. Long-term radiological outcomes in short segment posterior lumbar interbody fusion using expandable cages. 41st Annual Meeting of the International Society for the Study of the Lumbar Spine(ISSLS) 2014.06.04 Korea

 83. Toshitaka Yoshii, Tsuyoshi Kato, Hiroyuki Inose, Shigenori Kawabata, Tsuyoshi Yamada, Satoshi Sumiya, Atsushi Okawa. Safe Cervical Pedicle Screw Placement Using Intraoperative Computed Tomography Imaging System With A Mobile Scanner Gantry. The 87th Annual Meeting of the Japanese Orthopaedic Association 2014.05.22

 84. Toshitaka Yoshii, Kenichiro Sakai, Takashi Hirai, Tsuyoshi Kato, Yoshiyasu Arai , Atsushi Okawa. Comparison of surgical outcomes for cervical ossification of longitudinal ligament with ≧50% occupying ratio‐Anterior decompression with fusion vs Posterior decompression with fusion -. CSRS-Asia Pacific Section 2014.04.04

 85. Toshitaka Yoshii, Kenichiro Sakai, Takashi Hirai, Tsuyoshi Kato, Yoshiyasu Arai , Atsushi Okawa . Cervical Pedicle Screw Placement Using Intraoperative Computed Tomography Imaging With A Mobile Scanner Gantry. CSRS-Asia Pacific Section 2014.04.04

 86. Yoshii T, Yamada T, Taniyama T, Sotome S, Kato T, Kawabata S, Okawa A. . Dynamic Changes in Spinal Cord Compression by Cervical Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament Evaluated by Kinematic Computed Tomography Myelogram. The ORS 2014 Annual Meeting  2014.03.16 New Orleans

▼display all

Patents 【 display / non-display

 • THROMBIN-LOADED HEMOSTATIC SHEET

  Patent Number: ZL202080022290.3