Personnel Information

写真a

KAKUTA Masanori


Job title

Project Assistant Professor

Campus Career 【 display / non-display

 • 2020.04
  -
  Now
  Tokyo Medical and Dental University, , , , Project Assistant Professor

External Career 【 display / non-display

 • 2010.04
  -
  2011.09
  , Project Researcher
 • 2011.10
  -
  2016.03
  , Project Researcher
 • 2016.04
  -
  2020.03
  , Project Researcher

Research Areas 【 display / non-display

 • Life / Health / Medical informatics

 

Published Papers & Misc 【 display / non-display

 • Noriaki Sato, Masanori Kakuta, Takanori Hasegawa, Rui Yamaguchi, Eiichiro Uchino, Koichi Murashita, Shigeyuki Nakaji, Seiya Imoto, Motoko Yanagita, Yasushi Okuno. Metagenomic profiling of gut microbiome in early chronic kidney disease Nephrol Dial Transplant. 2020.09; ( DOI )

 • Kosuke Fujimoto, Yasumasa Kimura, Masaki Shimohigoshi, Takeshi Satoh, Shintaro Sato, Georg Tremmel, Miho Uematsu, Yunosuke Kawaguchi, Yuki Usui, Yoshiko Nakano, Tetsuya Hayashi, Koji Kashima, Yoshikazu Yuki, Kiyoshi Yamaguchi, Yoichi Furukawa, Masanori Kakuta, Yutaka Akiyama, Rui Yamaguchi, Sheila E Crowe, Peter B Ernst, Satoru Miyano, Hiroshi Kiyono, Seiya Imoto, Satoshi Uematsu. Metagenome Data on Intestinal Phage-Bacteria Associations Aids the Development of Phage Therapy against Pathobionts. Cell Host Microbe. 2020.07; ( PubMed, DOI )

 • Yotaro Ochi, Ayana Kon, Toyonori Sakata, Masahiro M Nakagawa, Naotaka Nakazawa, Masanori Kakuta, Keisuke Kataoka, Haruhiko Koseki, Manabu Nakayama, Daisuke Morishita, Tatsuaki Tsuruyama, Ryunosuke Saiki, Akinori Yoda, Rurika Okuda, Tetsuichi Yoshizato, Kenichi Yoshida, Yusuke Shiozawa, Yasuhito Nannya, Shinichi Kotani, Yasunori Kogure, Nobuyuki Kakiuchi, Tomomi Nishimura, Hideki Makishima, Luca Malcovati, Akihiko Yokoyama, Kengo Takeuchi, Eiji Sugihara, Taka-Aki Sato, Masashi Sanada, Akifumi Takaori-Kondo, Mario Cazzola, Mineko Kengaku, Satoru Miyano, Katsuhiko Shirahige, Hiroshi I Suzuki, Seishi Ogawa. Combined Cohesin-RUNX1 Deficiency Synergistically Perturbs Chromatin Looping and Causes Myelodysplastic Syndromes. Cancer Discov. 2020.06; 10 (6): 836-853. ( PubMed, DOI )

 • Takanori Hasegawa, Rui Yamaguchi, Masanori Kakuta, Kaori Sawada, Kenichi Kawatani, Koichi Murashita, Shigeyuki Nakaji, Seiya Imoto. Prediction of blood test values under different lifestyle scenarios using time-series electronic health record. PLoS ONE. 2020; 15 (3): e0230172. ( PubMed, DOI )

 • Noriaki Sato, Masanori Kakuta, Takanori Hasegawa, Rui Yamaguchi, Eiichiro Uchino, Wataru Kobayashi, Kaori Sawada, Yoshihiro Tamura, Itoyo Tokuda, Koichi Murashita, Shigeyuki Nakaji, Seiya Imoto, Motoko Yanagita, Yasushi Okuno. Metagenomic analysis of bacterial species in tongue microbiome of current and never smokers. NPJ Biofilms Microbiomes. 2020; 6 (1): 11. ( PubMed, DOI )

display all >>