Personnel Information

写真a

KATO Shu


Job title

Graduate Student

Campus Career 【 display / non-display

 • 2022.04
  -
  Now
  Tokyo Medical and Dental University, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Medical and Dental Sciences, Division of Systemic Organ Regulation, Department of Gastroenterology and Hepatology, Graduate Student

External Career 【 display / non-display

 • 2020.04
  -
  2022.03
  Tokyo Metropolitan Bokutoh Hospital, Resident
 

Published Papers & Misc 【 display / non-display

 1. Junichi Takahashi, Hady Yuki Sugihara, Shu Kato, Sayaka Nagata, Ryuichi Okamoto, Tomohiro Mizutani. Protocol to generate large human intestinal organoids using a rotating bioreactor. STAR Protocols. 2023.06; 4 (3): 102374. ( PubMed, DOI )

 2. Junichi Takahashi, Tomohiro Mizutani, Hady Yuki Sugihara, Sayaka Nagata, Shu Kato, Yui Hiraguri, Sayaka Takeoka, Mao Tsuchiya, Reiko Kuno, Sei Kakinuma, Mamoru Watanabe, Ryuichi Okamoto. Suspension culture in a rotating bioreactor for efficient generation of human intestinal organoids. Cell Rep Methods. 2022.11; 2 (11): 100337. ( PubMed, DOI )

 3. Shu Kato, Hiromichi Shimizu, Shohei Tomii, Hitoshi Uchida, Ami Kawamoto, Shuji Hibiya, Maiko Motobayashi, Kento Takenaka, Toshimitsu Fujii, Eiko Saito, Masakazu Nagahori, Kazuo Ohtsuka, Mariko Negi, Takumi Akashi, Takatoshi Matsuyama, Yusuke Kinugasa, Mamoru Watanabe. "Substantial Epstein–Barr virus reactivation in a case of severe refractory ulcerative colitis: a possible role in exacerbation" Clinical journal of gastroenterology. 2021.01; 14 (2): 584-588. ( PubMed, DOI )