Personnel Information

写真a

USHIO Shuta


Job title

Project Assistant Professor

Campus Career 【 display / non-display

 • 2009.04
  -
  2016.02
  Tokyo Medical and Dental University, Medical Hospital, Hospital Departments, Department of Sensory, Orthopedic, and Dematologic Medicine, Orthopaedic Surgery, Senior Resident
 • 2009.04
  -
  Now
  Tokyo Medical and Dental University, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Medical and Dental Sciences, Advanced Therapeutic Sciences, Orthopaedic and Spinal Surgery, Senior Resident
 • 2014.04
  -
  2017.03
  Tokyo Medical and Dental University, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Medical and Dental Sciences, Advanced Therapeutic Sciences, Orthopaedic and Spinal Surgery, Graduate Student
 • 2017.04
  -
  2019.03
  Tokyo Medical and Dental University, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Medical and Dental Sciences, Advanced Therapeutic Sciences, Orthopaedic and Spinal Surgery, Graduate Student
 • 2019.04
  -
  Now
  Tokyo Medical and Dental University, Medical Hospital, Hospital Departments, Department of Sensory, Orthopedic, and Dematologic Medicine, Orthopaedic Surgery, Project Assistant Professor
 

Published Papers & Misc 【 display / non-display

 • Yutaka Kobayashi, Hiroyuki Inose, Shuta Ushio, Masato Yuasa, Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa. Body Mass Index and Modified Glasgow Prognostic Score Are Useful Predictors of Surgical Site Infection After Spinal Instrumentation Surgery: A Consecutive Series. Spine. 2020.02; 45 (3): E148-E154. ( PubMed, DOI )

 • Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Hiroyuki Inose, Masato Yuasa, Tsuyoshi Yamada, Shuta Ushio, Hiroaki Onuma, Keigo Hirai, Yutaka Kobayashi, Kurando Utagawa, Jun Hashimoto, Atsuyuki Kawabata, Kenichiro Sakai, Tsuyoshi Kato, Shigenori Kawabata, Atsushi Okawa. Is Modified K-line a Powerful Tool of Surgical Decision Making for Patients With Cervical Spondylotic Myelopathy? Clin Spine Surg. 2019.11; 32 (9): 351-356. ( PubMed, DOI )

 • Taishi Watanabe, Shigenori Kawabata, Yuko Hoshino, Shuta Ushio, Toru Sasaki, Yuki Miyano, Isamu Ozaki, Yoshiaki Adachi, Kensuke Sekihara, Atsushi Okawa. Novel functional imaging technique for the brachial plexus based on magnetoneurography. Clin Neurophysiol. 2019.11; 130 (11): 2114-2123. ( PubMed, DOI )

 • Kei Watanabe, Keiichi Katsumi, Masayuki Ohashi, Yohei Shibuya, Toru Hirano, Naoto Endo, Takashi Kaito, Tomoya Yamashita, Hiroyasu Fujiwara, Yukitaka Nagamoto, Yuji Matsuoka, Hidekazu Suzuki, Hirosuke Nishimura, Hidetomi Terai, Koji Tamai, Atsushi Tagami, Syuta Yamada, Shinji Adachi, Toshitaka Yoshii, Shuta Ushio, Katsumi Harimaya, Kenichi Kawaguchi, Nobuhiko Yokoyama, Hidekazu Oishi, Toshiro Doi, Atsushi Kimura, Hirokazu Inoue, Gen Inoue, Masayuki Miyagi, Wataru Saito, Atsushi Nakano, Daisuke Sakai, Tadashi Nukaga, Shota Ikegami, Masayuki Shimizu, Toshimasa Futatsugi, Seiji Ohtori, Takeo Furuya, Sumihisa Orita, Shiro Imagama, Kei Ando, Kazuyoshi Kobayashi, Katsuhito Kiyasu, Hideki Murakami, Katsuhito Yoshioka, Shoji Seki, Michio Hongo, Kenichiro Kakutani, Takashi Yurube, Yasuchika Aoki, Masashi Oshima, Masahiko Takahata, Akira Iwata, Hirooki Endo, Tetsuya Abe, Toshinori Tsukanishi, Kazuyoshi Nakanishi, Kota Watanabe, Tomohiro Hikata, Satoshi Suzuki, Norihiro Isogai, Eijiro Okada, Haruki Funao, Seiji Ueda, Yuta Shiono, Kenya Nojiri, Naobumi Hosogane, Ken Ishii. Surgical outcomes of spinal fusion for osteoporotic vertebral fracture in the thoracolumbar spine: Comprehensive evaluations of 5 typical surgical fusion techniques. J Orthop Sci. 2019.11; 24 (6): 1020-1026. ( PubMed, DOI )

 • Yusuke Sakai, Takashi Kaito, Shota Takenaka, Tomoya Yamashita, Takahiro Makino, Naobumi Hosogane, Kenya Nojiri, Satoshi Suzuki, Eijiro Okada, Kota Watanabe, Haruki Funao, Norihiro Isogai, Seiji Ueda, Tomohiro Hikata, Yuta Shiono, Kei Watanabe, Keiichi Katsumi, Hiroyasu Fujiwara, Yukitaka Nagamoto, Hidetomi Terai, Koji Tamai, Yuji Matsuoka, Hidekazu Suzuki, Hirosuke Nishimura, Atsushi Tagami, Shuta Yamada, Shinji Adachi, Seiji Ohtori, Sumihisa Orita, Takeo Furuya, Toshitaka Yoshii, Shuta Ushio, Gen Inoue, Masayuki Miyagi, Wataru Saito, Shiro Imagama, Kei Ando, Daisuke Sakai, Tadashi Nukaga, Katsuhito Kiyasu, Atsushi Kimura, Hirokazu Inoue, Atsushi Nakano, Katsumi Harimaya, Toshio Doi, Kenichi Kawaguchi, Nobuhiko Yokoyama, Hidekazu Oishi, Shota Ikegami, Toshimasa Futatsugi, Masayuki Shimizu, Kenichiro Kakutani, Takashi Yurube, Masashi Oshima, Hiroshi Uei, Yasuchika Aoki, Masahiko Takahata, Akira Iwata, Shoji Seki, Hideki Murakami, Katsuhito Yoshioka, Hirooki Endo, Michio Hongo, Kazuyoshi Nakanishi, Tetsuya Abe, Toshinori Tsukanishi, Ken Ishii. Complications after spinal fixation surgery for osteoporotic vertebral collapse with neurological deficits: Japan Association of Spine Surgeons with ambition multicenter study. J Orthop Sci. 2019.11; 24 (6): 985-990. ( PubMed, DOI )

display all >>

Conference Activities & Talks 【 display / non-display

 • Taishi Watanabe,Shigenori Kawabata, Yuko Hoshino, Yuki Miyano, Toru Sasaki, Shuta Ushio, Yoshiaki Adachi, Isamu Ozaki, Kensuke Sekihara, Atsushi Okawa. VISUALIZATION OF NERVE ACTIVITIES ALONG THE BRACHIAL PLEXUS AFTER MEDIAN / ULNAR NERVE STIMULATION USING A MAGNETONEUROGRAPHY SYSTEM. 24th World Congress of Neurology 2019.10.30 Dubai

 • Satoshi Sumiya,Shigenori Kawabata, Shuta Ushio, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa. Cervical spinal cord injury associated with neck flexion in posterior cervical decompression -Verification by intraoperative spinal cord monitoring-. 24th World Congress of Neurology 2019.10.30 Dubai

 • Satoshi Sumiya,Shigenori Kawabata, Shuta Ushio, Yuko Hoshino, Kensuke Sekihara, Taishi Watanabe, Yuki Miyano, Sukchan Kim, Yoshiaki Adachi, Atsushi Okawa. Visualization of electrophysiological activity in the cervical spinal cord using Magnetospinography. 24th World Congress of Neurology 2019.10.30 Dubai

 • Hiroaki Onuma, Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Hiroyuki Inose, Masato Yuasa, Shuta Ushio, Atsuyuki Kawabata, Atsushi Okawa. Influence of Segmental Fusion on Postoperative Outcomes of Bone Grafted and Non-Bone Grafted Double-Door Laminoplasty, the Modified Kirita-Miyazaki Method, for Treatment of Cervical Spondylotic Myelopathy . ICORS 2019 2019.06.19 Montreal, Canada

 • Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Hiroyuki Inose, Masato Yuasa, Shuta Ushio, Hiroaki Onuma, Atsuyuki Kawabata, Atsushi Okawa. Surgical outcomes of thoracic arachnoid web: a case series . ICORS 2019 2019.06.19 Montreal, Canada

display all >>