Personnel Information

写真a

HIROKI Haruka


Job title

Graduate Student

Campus Career 【 display / non-display

  • 2019.04
    -
    Now
    Tokyo Medical and Dental University, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Medical and Dental Sciences, -, -, Graduate Student
 

Conference Activities & Talks 【 display / non-display

  1. Haruka Hiroki, Masatoshi Takagi, Yuko Ishi, Jinhua Piao, Tomohiro Morio. PARP Inhibition Sensitize BCR-ABL1 Positive Cel. 61st American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting and Exposition 2019.12.08 Orlando

  2. Nishimura Akira, Aoki Yuki, Ishiwata Yasuyoshi, Inoue Maiko, Ichimura Takuya, Ueyama Junichi, Matsumoto Kazuaki, Inoue Kento, Hiroki Haruka, Ono Shintaro, Okano Tsubasa, Tanaka Mari, Miyamoto Satoshi, Ashiarai Miho, Miyawaki Reiji, Yamagishi Chika, Tezuka Mari, Okawa Teppei, Hoshino Akihiro, Endo Akifumi, Yasuhara Masato, Kamiya Takahiro, Mitsuiki Noriko, Ono Toshiaki, Yanagimachi Masakatsu, Isoda Takeshi, Tomizawa Daisuke, Nagasawa Masayuki, Kajiwara Michiko, Takagi Masatoshi, Mizutani Shuki, Kanegane Hirokazu, Imai Kohsuke, Morio Tomohiro. Hematopoietic cell transplantation with reduced intensity conditioning regimen using fludarabine/busulfan and fludarabine/melphalan for primary immunodeficiency diseases . The 45th Annual Meeting of the European Society for Blood and Marrow Transplantation 2019.03.24 Frankfurt