Personnel Information

写真a

YONEMOTO Yuuki


Campus Career 【 display / non-display

  • 2020.04
    -
    2024.03
    Tokyo Medical and Dental University, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Medical and Dental Sciences, Division of Systemic Organ Regulation, Department of Gastroenterology and Hepatology, Graduate Student
 

Published Papers & Misc 【 display / non-display

  1. Kentaro Miyamoto, Tomohisa Sujino, Yosuke Harada, Hiroshi Ashida, Yusuke Yoshimatsu, Yuki Yonemoto, Yasuhiro Nemoto, Michio Tomura, Hassan Melhem, Jan Hendrik Niess, Toshihiko Suzuki, Toru Suzuki, Shohei Suzuki, Yuzo Koda, Ryuichi Okamoto, Yohei Mikami, Toshiaki Teratani, Kenji F. Tanaka, Akihiko Yoshimura, Toshiro Sato, Takanori Kanai. The gut microbiota-induced kynurenic acid recruits GPR35-positive macrophages to promote experimental encephalitis. Cell Rep. 2023.08; 42 (8): 113005. ( PubMed, DOI )

  2. Daiki Yamada, Yudai Kojima, Akinori Hosoya, Masahiro Suzuki, Taro Watabe, Tadahiko Inoue, Naoya Tsugawa, Takehito Asakawa, Yuki Yonemoto, Michio Onizawa, Yasuhiro Nemoto, Shigeru Oshima, Motoyuki Shimonaka, Keiji Kuba, Junji Ishida, Akiyoshi Fukamizu, Josef M Penninger, Mamoru Watanabe, Ryuichi Okamoto, Takashi Nagaishi. Apelin expression is downregulated in T cells in a murine model of chronic colitis. Biochem Biophys Res Commun. 2023.03; 647 72-79. ( PubMed, DOI )